BIRO-10, d.o.o., Ljubljana

BIRO-10, d.o.o., Ljubljana

Ulica Pohorskega bataljona

28

1000

LJUBLJANA

01/568 58 92

031/872 893

01/568 66 91

www.racunovodstvo-biro10.si

Davčna št.72701668

DirektorHILDA ROŠULOV (prokurist)

BIRO-10, d.o.o., Ljubljana

Ulica Pohorskega bataljona

28

1000

LJUBLJANA

01/568 58 92

031/872 893

01/568 66 91

www.racunovodstvo-biro10.si

Davčna št.72701668

DirektorHILDA ROŠULOV (prokurist)

Oddaj Povpraševanje

Računovodski servis BIRO-10, D.O.O.

100% individualna obravnava.

 

slika

 

O nas

 

Računovodski servis Biro-10 Vam ponuja celovite računovodske storitve in poslovanje s financami najvišje kakovosti in po Vaši meri. Prepustite vodenje računovodstva strokovnjakom.

Računovodstvo Biro-10 je uveljavljen računovodski servis med računovodskimi servisi in vam nudi celostno rešitev za računovodstvo, računovodsko svetovanje in računovodske storitve. Računovodstvo, knjigovodstvo in računovodske storitve nudimo malim in srednje velikim podjetjem, samostojnim podjetnikom in društvom. Smo računovodski servis, ki vam pomagamo urediti vaše računovodstvo in knjigovodstvo (knjigovodski servis). Prepričani smo, da bo računovodski servis Biro-10 vaša najboljša izbira za računovodske storitve, saj velik poudarek dajemo na računovodsko svetovanje in usmerjanje strank k boljši optimizaciji bilance in iskanja najugodnejših načinov poslovanja. Razlogi za sodelovanje z nami:

 

 • Naš računovodski servis vas sproti seznanja s stanjem poslovanja vašega podjetja
 • izdelujemo medletne preglede poslovanja
 • Hitri računovodski servis Biro10 si vzame čas za pogovor z vami
 • nudimo Vam pomoč pri izvedbi statusnih sprememb
 • po dogovoru prevzemamo dokumente pri vas
 • Ugoden računovodski servis BIRO10 nosi odgovornost za svoje delo
 • strogo varujemo poslovne skrivnosti
 • tekoče spremljamo zakonodajo različnih področij: finance, davki in računovodstvo, zato vam lahko ponudimo naše storitve po za vas najugodnejši ceni

 

 

Želite izvedeti več?

 

 

Naše storitve

 

Računovodski servis BIRO10 za svoje stranke nudi naslednje računovodske storitve:

 

 • knjigovodstvo – knjiženje dokumentov v glavno knjigo in pomožne knjige
 • vodenje knjige prihodkov in odhodkov
 • vodenje blagajne, registra osnovnih sredstev
 • obračun plač, najemnin, podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev
 • obračun DDV, vključno z vodenjem predpisanih knjig
 • izdelava zaključnih računov in davčnih napovedi
 • sodelovanje pri revizijskih in inšpekcijskih pregledih

 

Poleg tega nudimo samostojnim podjetnikom tudi svetovanje in pomoč, če se odločijo za prenehanje dejavnosti iz različnih razlogov (odhod v pokoj, zaprtje zaradi osebnih ali poslovnih razlogov, vlaganje premoženja s.p. v d.o.o. in podobno). Konkretno jim pomagamo pri sestavi dokumentacije in izvedbi vseh potrebnih dejanj, povezanih s tem.

 

Nudimo vam tudi računovodstvo v nemškem jeziku.

 

Računovodstvo

 

Računovodstvo je disciplina, ki se ukvarja z beleženjem vseh finančnih transakcij znotraj neke poslovne organizacije. Zato ni čudno, da ga velikokrat imenujejo jezik poslovanja, saj podaja informacije o gospodarskih subjektih. Ne le da je računovodstvo v Sloveniji obvezno, treba se je tudi zavedati, da urejeno računovostvo, ki je v skladu s slovensko zakonodajo, odločilno za uspešnost podjetij. Računovodsko področje se v Sloveniji ravna po Slovenskih računovodskih standardih (SRS), ki so usklajeni z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in direktivami Evropske unije.

 

Računovodstvo BIRO 10 – vaš računovodja.

 

Računovodski servis – računovodja se torej ukvarja z umetnostjo interpretacije, merjenja in povezovanja rezultatov ekonomskih dejavnosti. Z računovodskimi izrazi se najpogosteje srečujemo v poslovnem svetu, vendar se uporaba računovodskih informacij ne omejuje le na poslovni svet – uporabljajo jih vsi (državne inštitucije, mesta, šole …) kot neko merilo svoje uspešnosti in hkrati tudi kot osnovo za nadzor stanja sredstev in virov sredstev, prihodkov in odhodkov. Računovodja torej tistim, ki sprejemajo odločitve, priskrbi informacije, ki so koristne oz. nujne pri sprejemanju poslovnih odločitev.

Treba je opozoriti še na to, da je računovodstvo ali računovodenje izraz, ki ima širši pomen kot knjigovodstvo ali knjigovodenje, poleg slednjega namreč zajema še računovodsko predračunavanje, računovodsko nadziranje in računovodsko obveščanje.

Glavni segmenti računovodstva so: računovodske storitve, knjigovodstvo ali knjigovodenje, finančno načrtovanje poslovanja, nadzor poslovanja in analiza poslovanja. Navedena področja v računovodstvu so medsebojno povezana. V bistvu se ukvarjajo z istimi podatki, le da jih uporabljajo v različne namene.

 

 

Knjigovodstvo – enostavno knjigovodstvo, dvostavno knjigovodstvo, vodenje glede na prejete in izdane listine

 

Knjigovodstvo ali knjigovodenje je dejavnost, s katero zbiramo, urejamo, obdelujemo in prikazujemo podatke o tistih poslovnih dogodkih, ki so se zgodili v preteklosti in so povzročili vrednostne spremembe na sredstvih, virih sredstev, prihodkih in odhodkih. Knjigovodja torej opravlja naštete dejavnosti. Knjigovodstvo je sicer usmerjeno k celovitemu prikazovanju poslovnih dogajanj, vendar je zanj hkrati pomemben vsak poslovni dogodek, ki je natančno opredeljena enota poslovnega procesa. Zapisovanje podatkov na knjigovodskih računih imenujemo knjiženje.

Ločimo tri vrste vodenja poslovnih knjig: enostavno knjigovodstvo, dvostavno knjigovodstvo in vodenje glede na prejete in izdane listine. Vodenje poslovnih knjig po sistemu enostavnega knjigovodstva lahko izvajajo tisti podjetniki, ki pri svojem poslovanju ne presegajo natančno določenih standardov.

Sistem dvostavnega knjigovodstva pri vodenju poslovnih knjig uporabljajo podjetniki, ki ne izpolnjujejo standardov za vodenje poslovnih knjig po sistemu enostavnega knjigovodstva, ter tudi kapitalske družbe. Pri tem imata glavna knjiga in dnevnik vlogo temeljnih knjig podjetja.

Vodenje računovodskih knjig ima pravno podlago v številnih zakonih in je predpisano s strani države.

 

 

Nudimo vam tudi:

 

 • davki
 • potni stroški
 • obračun plače
 • poslovne knjige
 • dohodnina

 

 

Sodelujemo predvsem z:

 

 • mikro, majhnimi privat podjetji (s.p., d.o.o.),
 • gospodarske družbe,
 • društva,
 • odvetniki,
 • notarji,
 • zdravniki,

 

Svoje storitve nudimo na področju celotne Slovenije.

 

 

Zakaj izbrati BIRO-10, d.o.o., Ljubljana?

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI 

Telefonski št.: 

031/872 893

01/568 58 92

 

E-mail naslov: 

info@racunovodstvo-biro10.si

 

 

V veselje nam bo sodelovati z vami.