BIRO, D.O.O., ŽIRI

BIRO, D.O.O., ŽIRI

Novovaška cesta

48

4226

ŽIRI

04/510 52 00

www.biro-ziri.si

Davčna št.SI47937777

DirektorKOKELJ MATEJA - direktor, KOKELJ JULIJANA - prokurist

BIRO, D.O.O., ŽIRI

Novovaška cesta

48

4226

ŽIRI

04/510 52 00

www.biro-ziri.si

Davčna št.SI47937777

DirektorKOKELJ MATEJA - direktor, KOKELJ JULIJANA - prokurist

Oddaj Povpraševanje

 

BIRO, D.O.O., ŽIRI

 

 

O podjetju

 

BIRO, d.o.o., ŽIRI je družba za opravljanje računovodskih storitev. Njegova idejna ustanovitelja in lastnika sta Julijana Kokelj in Marjan Kokelj. Začetek podjetja sega v leto 1990. Takrat so gospodarske razmere in s tem posledično novonastale manjše družbe ustvarile priložnost za tovrstno dejavnost. Družba je uradno začela poslovati junija 1992, saj je zadostno povpraševanje že zagotavljalo uresničevanje ideje in poslanstva.

 

Poleg temeljnih računovodskih storitev, podjetje nudi tudi svetovanje, tako iz računovodskega, kot iz davčnega področja.

 

slika

20 let

 

Leta 2010 smo zabeležili 20-letnico delovanja podjetja. V tem obdobju je podjetje konstantno raslo z vidika poslovanja, števila strank in samega podjetja. Podjetje trenutno zaposluje 7 zaposlenih, je članica GZS in Zbornice računovodskih servisov. Direktorica je leta 2001 opravila izpit za Usposobljenega vodjo računovodskega servisa. Vsako leto z izpopolnjevanji na seminarjih in zavarovanjem odgovornosti izpolnjuje pogoje za vpis v Katalog računovodskih servisov pri GZS.

 

slika

 

V velik ponos nam je tudi v letu 2015 pridobljena bonitetna ocena AAA s strani bonitetne hiše Bisnode. Vse to dokazuje naš trud in rezultat našega dela.

 

 

30 let

 

Danes se naše podjetje lahko ponaša že z kar 30-letnimi izkušnjami uspešnega delovanja.

 

Vizija in poslanstvo

 

VIZIJA

Podjetje v prihodnje stremi k nenehnemu izboljševanju storitev in k širši ponudbi na področju svetovanja, saj je naša želja rasti skupaj z našimi partnerji in njihovimi potrebami po naših storitvah. Postati želimo eno izmed najbolj prepoznavnih računovodskih servisov v okolju v katerem delujemo.

Z izobraževanjem mladega kadra vlagamo tudi v prihodnost podjetja.

POSLANSTVO

Poslanstvo podjetja je vodenje poslovnih knjig v skladu z zakoni in predpisi s področja slovenskih računovodskih standardov, davčne zakonodaje, delovno pravne zakonodaje, področja DDV-ja in drugih državnih predpisov. Poleg tega nudimo tudi kvalitetno svetovanje strankam z vseh omenjenih področij.

 

Storitve

 

BIRO, d.o.o., ŽIRI je računovodski servis, katerega glavna dejavnost je vodenje poslovnih knjig za:

 

 • Družbe
 • Samostojne podjetnike
 • Zasebnike
 • Društva
 • Kmetije v sistemu DDV
 • Kmetije, ki so od leta 2014 po Zakonu dolžne voditi poslovne knjige

 

 

Našim strankam vodimo poslovne knjige na dveh priznanih programih, in sicer:

 

 • DVOSTAVNO KNJIGOVODSTVO za zahtevne stranke izvajamo na programu podjetja OPAL – poslovno informacijski sistem OpPIS
 • ENOSTAVNO KNJIGOVODSTVO, ki ga še vedno uporabljamo za male samostojne podjetnike, ker je za njih cenovno ugodneje, pa izvajamo na programu VASCO

 

 

Storitve, katere nudimo našim strankam, so različne. Prilagajamo se povpraševanju in željam strank. Storitve, ki jih nudimo našim strankam, so:

 

 • Vodenje Glavne knjige v sistemu vodenja dvostavnega knjigovodstva
 • Vodenje Knjige prihodkov in odhodkov v sistemu vodenja enostavnega knjigovodstva
 • Analitično vodenje saldakontov v obeh sistemih vodenja poslovnih knjig, izpisi IOP obrazcev in izpisi Opominov ter v okviru izterjave tudi izdelava Elektronskih izvršb (eTožbe)
 • Vodenje Registra osnovnih sredstev in obračunavanje amortizacije za oba sistema vodenja poslovnih knjig
 • Obračun DDV vključno s predpisano evidenco: Knjiga I-Rač in Knjiga P-Rač
 • Izdelava Rekapitulacijskega poročila
 • Izdelava Poročila o dobavah – 76.a člen
 • Obračun prispevkov za samostojne podjetnike in družbenike enoosebne družbe
 • Obračun plač za zaposlene, obračun regresa in drugih prejemkov iz delovnega razmerja
 • Obračun prejemkov, ki nimajo narave zaposlenega iz delovnega razmerja: – obračun najemnine, – obračun podjemne pogodbe …
 • Obračun refundacij (odsotnost v času bolniške nad 30 dni; bolniške, ki je refundirana s strani ZZZS ali druge državne inštitucije ter drugih odsotnosti – gasilci…)
 • Poročila fizičnim osebam o prejetih dohodkih pri delodajalcih za potrebe dohodnine
 • Poročanje ZPIZ o prejetih dohodkih (obrazec M-4) za potrebe pokojninske osnove zaposlenega
 • Izdelava raznih statističnih poročil za AJPES, BANKO SLOVENIJE, STATISTIČNI URAD
 • Izdelava Letnih poročil za družbe, samostojne podjetnike, društva
 • Izdelava Davčnega obračuna davka od dohodka pravnih oseb (družbe, društva)
 • Izdelava Davčnega obračuna davka od dohodka iz dejavnosti (samostojni podjetniki, zasebniki)
 • Priprava in izdelava dokumentacije za pridobitev kreditov z dodatnimi razčlenitvami
 • Izdelava Pogodb o zaposlitvi in izpeljava celotnega postopka zaposlitve
 • Izdelava Podjemnih pogodb in izpeljava celotne prijave
 • Izdelava raznih drugih pogodb: – Najemna pogodba, – Pogodba o štipendiranju, – Kreditna pogodba
 • Izdelava kompenzacij, prijava ePobota (AJPES)
 • Druge storitve, ki so povezane z našo dejavnostjo

 

 

Prednosti BIRO, D.O.O., ŽIRI?

 

 • INDIVIDUALNA OBRAVNAVA STRANK – Osebno posvečanje strankam pri iskanju rešitev.
 • STALNO IZOBRAŽEVANJE – Spremljanje novosti na področju zakonodaje z obiskovanjem seminarjev vseh zaposlenih.
 • USPOSOBLJENOST – Pridobljeno Potrdilo GZS o usposobljenosti za VODJO RAČUNOVODSKEGA SERVISA v letu 2001 s strani direktorice.
 • BONITETNA ODLIČNOST – Bonitetna ocena odličnosti predstavlja bonitetno vrednost poslovnega subjekta. Certifikat smo prejeli s strani bonitetne hiše Bisnode.

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

Telefonska št.: 

04/510 52 00 

 

E-mail naslov:

info@biro-ziri.si

 

 

Z nami bo vaše podjetje vedno v varnih rokah.