COMVEL d.o.o.

COMVEL d.o.o.

Trg mladosti 6 (3320 Velenje), P.E. Velika Pirešica 36a

3310

Žalec

031/613-749

www.comvel.si

Davčna št.SI42184401

DirektorALIĆ EDISA

COMVEL d.o.o.

Trg mladosti 6 (3320 Velenje), P.E. Velika Pirešica 36a

3310

Žalec

031/613-749

www.comvel.si

Davčna št.SI42184401

DirektorALIĆ EDISA

Oddaj Povpraševanje

 

KVALITETA, STROKOVNOST, ZANESLJIVOST.

 

 

O nas

 

COMVEL d. o. o. smo podjetje, ki vrši dejavnost na področju računovodskih storitev, kadrovskih storitev ter poslovnega svetovanja, vse v okviru kakovostnih storitev po konkurenčnih cenah. Pomagamo vam optimizirati poslovanje v skladu z zakonodajo. V tem smislu vas tudi usmerjamo pri vaših poslovnih odločitvah.

Pri nas je vsaka stranka obravnavana individualno zato se nikoli ne boste počutili samo kot številka.

Celovit spekter svojih storitev nudimo na področju Celjske regije z okolico.

 

 

Računovodske storitve

 

Računovodske storitve in svetovanje opravljamo za samostojne podjetnike, pravne osebe (d.o.o.), podjetja z dopolnilno dejavnostjo in društva.

 

 • mesečni prevzem poslovne dokumentacije,
 • knjigovodstvo v primernem obsegu – knjiženje,
 • vodenje glavne knjige,
 • vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev (domačih kot tujih),
 • obračun pavšalnih prispevkov,
 • priprava, izdelava in dostava vseh zakonsko določenih poročil,
 • vodenje evidenc osnovnih sredstev,
 • vodenje finančnega prometa preko transakcijskih računov in ročne blagajne,
 • vodenje evidenc, plačil in obračun DDV (v primeru zavezanca za DDV),
 • mesečni pregled in izpis odprtih postavk,
 • izdelava polletnih računovodskih izkazov,
 • izterjava dolžnikov preko E-izvršbe,
 • davčno svetovanje,
 • sestavljanje in izdelava letnih poročil poslovanja – zaključni račun (+ znesek mesečnega pavšala),
 • obračun plač.

 

 

Kadrovske storitve

 

Urejena kadrovska evidenca je nujna za nemoteno komuniciranje med zaposlenim – podjetjem – državo.


Priprava kadrovske dokumentacije:

 

 • vodenje kadrovske evidence za zaposlene (evidenca zaposlenih, evidenca o delovnem času in druge),
 • pripravo dokumentacijo za zaposlitev (objava prostega delovnega mesta, priprava pogodbe o zaposlitvi, prijava zaposlenega v zavarovanje),
 • Zdravniški pregled, izpit iz varstva pri delu ter izpit iz požarne varnosti,
 • Pogodbe o delu (podjemne, avtorske),
 • Svetovanje in priprava dokumentacije za upokojitev,
 • Svetovanje in priprava dokumentacije za invalidske postopke.

 

 

Poslovne storitve

 

V skladu z nudenjem celovitih rešitev na enem mestu pa vam nudimo tudi storitve poslovnega svetovanja.


Nudimo vam:

 

 • pripravo dokumentacije pri odpiranju podjetja,
 • izdelavo poslovnega načrta,
 • pripravo dokumentacije za javna naročila in subvencije,
 • pripravo dokumentacije v primeru zaposlovanja tujcev (delovno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje) ter dokumentacijo za opravljanja dela v tujini (Avstrija, Nemčija, Švica).
 • Organizacijo dogodkov in seminarjev (aktualne spremembe zakonodaje za poslovanje podjetij v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji in Švici).
 • Organizacijo skupinskih izobraževanj s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Strokovno podprto davčno svetovanje ter vam pomagamo pri optimizaciji davčne bilance vašega podjetja.
 • Skupaj z vami izvedemo natančnejši vpogled v ustreznost vašega poslovanja in vas opozorimo na morebitna neskladja. Skupaj z nami bo tudi vaša pot do uspeha lažja.

 

 

 

Sodelujemo predvsem z:

 

 • mikro, majhnimi privat podjetji (d.o.o.-ji),
 • društvi,
 • odvetniki,
 • notarji,
 • zdravniki,

 

Svoje storitve nudimo na področju regije 03.

 

 

 

Zakaj izbrati COMVEL d.o.o.?

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

 

Veselimo se našega sodelovanja!