ENUMERO D.O.O.

ENUMERO D.O.O.

Šolska ulica

44

2000

MARIBOR

051/301-390

051/602-737

www.enumero.si

Davčna št.SI68566271

DirektorMILENA VUJČIČ

ENUMERO D.O.O.

Šolska ulica

44

2000

MARIBOR

051/301-390

051/602-737

www.enumero.si

Davčna št.SI68566271

DirektorMILENA VUJČIČ

Oddaj Povpraševanje

 

ENUMERO D.O.O.

ZANESLJIVOST IN STROKOVNOST ŽE OD LETA 1990.

 

 

O nas

 

Naše računovodske storitve ponujamo že od leta 1990. Čeprav smo majhni, se po kakovosti in strokovnosti postavljamo ob bok velikim računovodskih hišam. Predvsem zato, ker se lahko poglobimo v posebnosti poslovanja vsake stranke posebej in se zanje tudi bolj zavzamemo. Poleg tega zagotavljamo hitro odzivnost in sodoben način poslovanja s pomočjo kvalitetnega informacijskega sistema.

Ustanoviteljica podjetja je Milena Vujčič, ki ima na področju računovodstva in davčnega svetovanja več kot 20-letne izkušnje. Vzporedno s tem je Enumero zaradi potrebe in želje strank pričel ob računovodstvu in davčnem svetovanju z zunanjimi partnerji razvijati še druge dejavnosti.

Svojim strankam tako pomagamo pri pravnih vprašanjih, na kadrovskem področju, pri pridobivanju in vlaganju finančnih sredstev, pomoč pri različni programski opremi (Word, Excel, Outlook Express, Poslovno programski paket OIS, Pantheon).

 

 

Računovodske storitve

 

 • vodenje glavne knjige;
 • knjiženje, kontiranje prejetih in izdanih faktur;
 • obračun osnovnih sredstev, seznam, amortizacija in prevrednotenje;
 • vodenje plačilnega prometa;
 • vodenje blagajne;
 • analitična evidenca saldakontov, izpis odprtih postavk;
 • obračun davka na dodano vrednost (DDV);
 • obračun plač;
 • obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev;
 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca;
 • vodenje davčnih evidenc;
 • izdelava zaključnega računa, medletnih bilanc;
 • izdelava poročil in kontaktiranje z uradi: AJPES (agencija za javnopravne evidence in storitve), CURS (carinski urad RS), DURS (davčni urad RS), ZPIZ (zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje), ZZZS (zavod za zdravstveno zavarovanje);
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih;
 • izdelava statistike finančnih računov;
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil;
 • izdelava predloga celostne rešitve vašega računovodstva;
 • izdelava predloga racionalizacije ostalih postopkov povezanih z računovodstvom;

 

Druge storitve

 

 • izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem (pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o računovodstvu…);
 • priprava predlogov za kompenzacije, cesije, asignacije;
 • razne druge storitve po želji stranke (pisanje dopisov, pogodb…);
 • možnost elektronskega poslovanja (Pronet);
 • možnost elektronskega bančništva (plačevanje in izdajanje računov preko vseh bančnih programov);
 • možnost prevzema dokumentacije na sedežu podjetja stranke;
 • možnost izvajanja računovodstva na sedežu podjetja stranke;

 

Svetujemo vam pri vzpostavitvi kvalitetnega in dobro organiziranega računovodstva, v primeru:

 

 • da vzpostavljate lastno računovodsko službo;
 • če imate lastno računovodsko službo že organizirano in jo želite izboljšati;
 • če želite računovodsko službo prenesti v računovodski servis.

 

NOVO!

 • IZVRŠNICA

 

 

Pravne storitve

 

 

Detektivske storitve

 

 

Sodelujemo predvsem z:

 

 • Mikro, majhnimi privat podjetji (s.p., d.o.o.),
 • društvi,
 • zasebnimi zavodi,
 • sindikati,
 • odvetniki,
 • notarji,
 • zdravniki,

 

Svoje storitve nudimo predvsem v regiji 02.

V primeru elektronskega poslovanja se za sodelovanje lahko dogovorimo tudi na področju preostale Slovenije.

 

ZAKAJ MI?

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

 

Telefonski št.:

051/301-390

051/602-737

 

E-mail naslov: 

info@enumero.si

 

V veselje nam bo sodelovati z vami.