FINNBOJ d.o.o., računovodstvo in druge poslovne storitve

FINNBOJ d.o.o., računovodstvo in druge poslovne storitve

Ljubljanska cesta

64

1230

DOMŽALE

01/530-02-30 (G. Sebastjan)

01/530-02-31

www.finnboj.si

Davčna št.SI91286832

DirektorBOJAN ČAD

FINNBOJ d.o.o., računovodstvo in druge poslovne storitve

Ljubljanska cesta

64

1230

DOMŽALE

01/530-02-30 (G. Sebastjan)

01/530-02-31

www.finnboj.si

Davčna št.SI91286832

DirektorBOJAN ČAD

Oddaj Povpraševanje

Kvaliteta, strokovnost, zanesljivost.

 

 

O podjetju

 

Nudimo svetovanje in pomoč za mala in srednje velika podjetja. Ob sami ustanovitvi podjetja lahko priskrbimo vso potrebno dokumentacijo. Aktivno sodelujemo ob snovanju finančnega plana, tako da ima kupec vedno vse potrebne informacije za oceno fiksnih stroškov za opravljanje dejavnosti ter pri izbiri primerne pravne oblike. V podjetju se povezujemo z drugimi strokovnjaki, kot so prevajalci, tolmači, odvetniki, notarji, nepremičninski agenti in špediterji. Strankam nudimo popolno pomoč tudi z iskanjem primernega osebja preko zunanjih strokovnih agencij.

Podjetje se nahaja v centru Domžal, nasproti mestne hiše, le nekaj kilometrov od ljubljanske obvoznice in od izvoza z avtoceste (Domžale) na avtocesti v smeri Ljubljana – Maribor.

 

 

 

 

 

 

 

RAČUNOVODSKE STORITVE

 

Računovodske storitve in računovodsko svetovanje opravljamo za pravne osebe in samostojne podjetnike ter društva in zavode. Opravljamo naslednje računovodske storitve:

 

 • vodenje glavne knjige in dnevnik glavne knjige;
 • analitične evidence terjatev in obveznosti;
 • analitična evidenca odprtih postavk;
 • obračun davka na dodano vrednost;
 • vodenje davčnih evidenc;
 • analitično razvidovanje stroškov in prihodkov;
 • seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev;
 • izdelava zaključnega računa;
 • izdelava medletnih bilanc;
 • vodenje blagajne;
 • obračun plač in drugih dohodkov iz zaposlitev;
 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca;
 • obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev;
 • knjiženje maloprodaje;
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih;
 • izdelava statistike finančnih računov;
 • vodenje plačilnega prometa;
 • obračun obresti;
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil;
 • razne druge storitve po želji stranke.

 

Naše računovodstvo vas bo mesečno oskrbovalo z ažurno in točno bilanco stanja in izkazom poslovnega izida. Na ta način boste opremljeni s kvalitetnimi informacijami o svojem poslovanju, da boste lahko sprejemali dobre in dobičkonosne poslovne odločitve.

 

 

DAVČNO SVETOVANJE

 

Skrbno načrtovana davčna politika podjetja lahko ustvari velike davčne prihranke, zato je davčni vidik vsake poslovne transakcije še kako pomemben.

V naši računovodski hiši za davčni vidik poslovanja znamo poiskati skrite davčne zanke in obenem stranke zavarovati pred tem, da bi prestopile mejo zakonitosti. Davčno svetovanje in davčne storitve zagotavljamo na področju:

 

 • obračun DDV-ja;
 • obračun davka od dohodka pravnih oseb in davčnih odtegljajev;
 • obračunov dohodnine in drugih davkov fizičnih oseb;
 • projekcije davčnih obračunov;
 • optimiziramo obdavčitev vašega poslovanja;
 • analize poslovnih stanj z izdelanim mnenjem in predlogom izboljšav;
 • stranki nudimo tudi aktivno sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih.

 

 

FINANČNO SVETOVANJE

 

Poslovno in finančno svetovanje. Svojim poslovnim partnerjem nudimo storitve primerno njihovi dejavnosti, načinu in obsegu poslovanja. Nudimo vam:

 

 • svetovanje o možnih izboljšavah poslovne situacije;
 • finančno planiranje (kratkoročni in dolgoročni finančni načrti);
 • izdelavo finančnega in poslovnega načrta;
 • pomoč pri sestavi pogodb in drugih pravno-formalnih razmerij;
 • izdelava finančnega načrta podjetja, finančnih konstrukcij za projekte;
 • svetovanje o naložbah in finančnih odločitvah;
 • svetovanje pri vlaganju prostih sredstev na domače in tuje finančne trge ter pri vlaganju v nepremičnine;
 • pomoč in svetovanje glede določenih olajšav pri zaposlovanju, davku od dohodka pravnih oseb;
 • izdelavo bilanc in pomoč za pridobitev limita ali kredita.

 

 

ZAKAJ IZBRATI FINNBOJ d.o.o.?

 

 

KJE NAS NAJDETE?

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

Telefonska št.:

01/530-02-30 (G. Sebastjan)

E-mail naslov:

info@finnboj.si

  

V veselje nam bo sodelovati z vami.