IK RAČUNOVODSTVO d.o.o.

IK RAČUNOVODSTVO d.o.o.

ČRNIVEC

20

4243

BREZJE

04/530 95 78

031/399 001

www.iksvetovanje.si

Davčna št.SI70176914

DirektorGREGA KAVČIČ

IK RAČUNOVODSTVO d.o.o.

ČRNIVEC

20

4243

BREZJE

04/530 95 78

031/399 001

www.iksvetovanje.si

Davčna št.SI70176914

DirektorGREGA KAVČIČ

Oddaj Povpraševanje

 

IK Svetovanje d.o.o.

Zaupajte zanesljivemu partnerju z več kot 25 letnimi izkušnjami.

 

RAČUNOVODSKI SERVIS

 

Urejeno računovodstvo in knjigovodstvo je ena bistvenih zahtev in potreb sodobnih gospodarskih družb.

RAČUNOVODSKE STORITVE

Za naše pogodbene stranke opravljamo računovodske storitve kot je navedeno, lahko samo delno, za nekatere pa tudi več – vse je stvar dogovora:

 • vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige,…),
 • obračunavanje DDV,
 • obračunavanje plač in prispevkov, avtorskih honorarjev, najemnin, pogodb o delu ter ostalih osebnih dohodkov in poročanje davčni upravi ter ZPIZ-u o teh prejemkih,
 • izdelava med letnih računovodskih izkazov,
 • izdelava letnih poročil ( bilance stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnega toka, izkaz gibanja kapitala, priloge s pojasnili k izkazom in poslovno poročilo),
 • izdelava davčnih obračunov (obračun davka od dohodkov pravnih oseb, obračun davka od dohodkov iz dejavnosti za samostojne podjetnike),
 • izdelava poročil po željah naročnika,
 • obračunavanje obresti in priprava IOP obrazcev,
 • vodenje evidence osnovnih sredstev,
 • druge storitve po dogovoru z naročnikom.

DAVČNO SVETOVANJE

Skrbno načrtovana davčna politika podjetja lahko ustvari velike davčne prihranke, zato je davčni vidik vsake poslovne transakcije še kako pomemben.

DAVČNO IN POSLOVNO SVETOVANJE

Davčni svetovalci s celovitim pristopom optimiramo vaše davčne obveznosti. Skozi leto planiramo in implementiramo strategije, ki zmanjšujejo davčno izpostavljenost in izboljšujejo donosnost. Naši davčni strokovnjaki so na tekočem z vedno se spreminjajočimi kompleksnimi pravili davčne zakonodaje. S strankami polno sodelujemo pri načrtovanju davčnih rešitev in jih pomagamo voditi po pravi poti do uspeha. Pri morebitni davčni kontroli smo v vašem imenu prisotni pri celotnem postopku. Z našim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami z davčnimi pregledi zagotavljamo najboljši izid za vaše podjetje.

Našo celotno storitev dopolnjujemo z osebnim pristopom do vsakega poslovnega partnerja. Vaš sogovornik bo strokovnjak, ne samo na splošnem področju računovodstva in z davki povezanih rešitev, ampak bo popolnoma seznanjen z vami, vašim podjetjem ter posebnostim poslovanja.

PREVENTIVNI DAVČNI PREGLEDI

Naši davčni svetovalci vam lahko opravijo tudi preventivni davčni pregled. Preventivni davčni pregled je je pregled kompletnega poslovanja s področja vseh davkov na podoben način, kot bi ga opravil davčni inšpektor.

Preventivni davčni pregled zajema:

 • preventivni pregled dokumentacije, ki se nanaša na pravilno izpolnjevanje davčnih obveznosti,
 • izdelava pisnega poročila o opravljenem pregledu,
 • izdelava predlogov za odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti, s katerimi lahko zmanjšate davčna tveganja v vašem podjetju,
 • ustna obravnava ugotovitev z vodilnimi delavci podjetja.

Na željo poslovnega partnerja opravimo preventivni davčni pregled tudi ob začetku našega sodelovanja.

DODATNE STORITVE

 • priprava izvršb,
 • priprava opominov,
 • obračunavanje obresti,
 • prijava potreb po delavcih in prijava delavcev v zavarovanje,
 • odjava delavcev,
 • priprava medletnih poročil za zunanje uporabnike,
 • računovodja pri stranki v pisarni,
 • pomoč pri kadrovskih vprašanjih,
 • pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev, tudi nepovratnih,
 • priprava investicijskih programov, poslovnih načrtov,
 • prevzem in dostava dokumentov preko našega zanesljivega kurirja,
 • pravna pomoč, tudi pomoč pri združitvah, pripojitvah podjetij, s.p.-jev, ustanovitve podjetij,
 • notarske storitve,
 • revizija poslovanja z mnenjem pooblaščenega revizorja,
 • cenitve podjetij,
 • registracija sedeža vašega podjetja na naslovu naše poslovalnice,
 • možnost elektronskega poslovanja – program VASCO.

IZOBRAŽEVANJA

 

Izobraževanje je najboljša naložba za prihodnost vašega podjetja.

IZOBRAŽEVALNE DELAVNICE:

Ob vsaki pomembni novosti oz. spremembi v davčni in računovodski zakonodaji prirejamo delavnice, s pomočjo katerih kar najhitreje obnovite in pridobite znanje. Prihranimo Vam čas pri učenju novosti in Vam hkrati razjasnimo vse nejasnosti.

PREDNOSTI IZOBRAŽEVANJA:

Izobraževanja se izvajajo v manjših skupinah, tako da imajo udeleženci možnost postavljati vprašanja in pridobiti odgovore na probleme, ki zadevajo prav njihova podjetja.
Strokovne delavnice po potrebi izvajamo tudi v podjetju naročnika, tako, da na enem mestu, v čimkrajšem času pridobi potrebne informacije čim večje število zaposlenih.

PRIJAVA IN INFORMACIJE:

Po objavi naših delavnic, se lahko prijavite preko telefona + 386 (0)4 5309 578, faxa +386 (0)4 5338 887 ali na e-mail: ida.kavcic@iksvetovanje.si ali racunovodstvo@iksvetovanje.si, ali preko prijavnice objavljene na spletni strani.

 

Zakaj izbrati IK SVETOVANJE davčno poslovno in računovodsko svetovanje d.o.o.? 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

Telefonski št.:

04/530 95 78

031/399 001

 

E-mail naslov: 

ida.kavcic@iksvetovanje.si

Z veseljem vam bomo pomagali.