IPSE, RAČUNOVODSKI IN PRAVNI SERVIS MAJDA ZALOKAR S.P.

IPSE, RAČUNOVODSKI IN PRAVNI SERVIS MAJDA ZALOKAR S.P.

Borovec

2a

1236

TRZIN

041/736-506

www.ipse.si

Davčna št.SI21493596

DirektorMAJDA ZALOKAR

IPSE, RAČUNOVODSKI IN PRAVNI SERVIS MAJDA ZALOKAR S.P.

Borovec

2a

1236

TRZIN

041/736-506

www.ipse.si

Davčna št.SI21493596

DirektorMAJDA ZALOKAR

Oddaj Povpraševanje

 

IPSE, RAČUNOVODSKI IN PRAVNI SERVIS MAJDA ZALOKAR S.P.

ZANESLJIVOST, KVALITETA, NATANČNOST.

 

 

O podjetju:

Računovodski in pravni servis IPSE združuje storitve, ki jih potrebuje vsak poslovni subjekt pri svojem delu. Kakovostno nudimo računovodske in finančne storitve ter svetujemo na vseh področjih vašega poslovanja. Odlikujejo nas dolgoletne izkušnje tako na področju javnih financ kot v gospodarstvu, kot največjo prednost pa izpostavljamo fleksibilnost in individualno obravnavo naših strank. S takim sistemom dela zagotavljamo strankam popolno zaupanje za brezskrbno poslovanje.

Naši zaposleni se redno udeležujejo izobraževanj in spremljajo veljavno zakonodajo. Poleg finančno računovodskih storitev vam pomagamo pri ustanavljanju, preoblikovanju ali otimizaciji podjetja ter svetujemo tudi na davčnem in pravnem področju. Opravljanje storitev nudimo na strokovno visokem nivoju in za stranko cenovno ugodno. 

 

 

 

NAŠE STORITVE

GOSPODARSTVO

Storitve se opravljajo sprotno in s polno odgovornostjo, kakovostno in v dogovorjenih rokih s stranko in v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi ter veljavno zakonodajo.


Naše storitve obsegajo:

 • Kontiranje in knjiženje prejetih in izdanih računov, TRR, blagajne, mesečnih in obračunskih temeljnic.
 • Obračun DDV.
 • Obračunavanje plač.
 • Prijava podatkov za ZPIZ-M4.
 • Izdelava podatkov o prejemkih delavcev.
 • Izdelava refundacij nadomestil boleznin in invalidnin.
 • Obračun pogodbenega dela in avtorskih honorarjev.
 • Izplačila regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad, odpravnin, solidarnostnih pomoči.
 • Izdelava obdobnih poročil in računoovdskih izkazov za stranko.
 • Izdelava zaključnega računa po Zakonu o računovodstvu za stranko, AJPES.
 • Obračun davka od dohodka pravnih oseb.
 • Vodenje evidence osnovnih sredstev in drobnega inventarja (vnos v evidenco, izdelava popisnih listov za inventuro, obračun amortizacije, usklajevanje z inventurnimi popisi/odpisi) in svetovanje in pomoč pri izvedbi inventur.
 • Priprava kompenzacij in asignacij.
 • Priprava dokumentacije za banke, leasing,…
 • Druge naloge po navodilih stranke.

 

Napredne storitve

 • naša programska oprema podpira brezpapirnato poslovanje, zato strankam omogočamo delo tudi izključno v digitalni obliki (prejemamo skenirane dokumente ali prave e-račune)
 • stranka ima vpogled v vse računovodske podatke na svojem računalniku ali android napravi preko spleta
 • omogočamo izdajenje e-računov za proračunske uporabnike
 • možnost uproabe davčne blagajne in podpora pri registraciji blagajn
 • delitve programske opreme za e-bančništvo z računovodstvom
 • komunikacija tudi v angleščini ali hrvaščini

 

 

NEGOSPODARSTVO

Odlikujejo nas dolgoletne izkušnje dela za javne zavode kot so šole, vrtci, mladinski in športni centri ter delo z drugimi negospodarski subjekti (društva, zadruge ipd.). Redno spremljamo spremembe zakonodaje ter vam svetujemo na vseh področjih javnega sektorja. Poleg vseh računovodsko-finančnih nalog, ki jih opravljamo za gospodarstvo, vam v negospodarstvu zagotavljamo še sledeče:

 

 • Izdelava polletnega poročila za (so)ustanovitelje.
 • Izstavljanje refundacijskih zahtevkov financerjem.
 • Svetovanje stranki pri izdelavi letnih in polletnih poslovnih poročil in pripravi finančnih planov.
 • Pomoč pri izdelavi kalkulacije cen.
 • Izvajanje plačilnega prometa preko UJP-a na podlagi pooblastila stranke in tekoče opozarjanje stranke na zapažena likvidna finančna stanja stranke.
 • Sodelovanje s financerji stranki glede pridobivanja finančnih sredstev skladno s pogodbami o financiranju stranke.
 • Sodelovanje pri notranji reviziji.

 

 

PLAČE IN DRUGI PRIHODKI

Obračun plač

V skladu z računovodskimi standardi in s polno odgovornostjo ter pravočasno izvajamo celoten postopek obračuna plač za vse zaposlene tako v javnem sektorju kot v gospodarstvu. Naše storitve poleg obračuna zajemajo pripravo raznih izpisov za potrebe podjetja in zaposlenih obsegajo pa tudi podporo pri pripravi podatkov za obračun plač ter vam olajšajo delo pri vodenju prisotnosti zaposlenih. Zagotavljamo varstvo osebnih podatkov po veljavni zakonodaji in poskrbimo, da so obračuni v skladu s spremembami in predpisi.

 

Obračun drugih dohodkov

Zagotavljamo obračun vseh drugih dohodkov posameznikov kot so podjemne pogodbe, avtorski honorarji, poslovodenje, izplačila dobička ter drugih dohodkov iz zaposlitve (jubilejne nagrade, odpravnine, ipd).

 

 

PRIPRAVA POGODB

Naše storitve obsegajo tudi izdelavo ali pomoč pri pripravi različnih pogodb in internih aktov podjetja ali zavoda.

 

ZAČETEK POSLOVANJA IN OPTIMIZACIJA

Nudimo vam svetovanje in pomoč pri ustanovitvi, preoblikovanju ali optimizaciji internih procesov v podjetju. V kolikor želite ustanoviti novo podjetje vam posredujemo potrebne informacije in svetujemo pri izbiri ustreznega tipa podjetja in vrste dejavnosti. Za obstejča podjetja za vas opravimo analizo obstoječega stanja internih procesov in vam pomagamo optimizirati uporabo finančno računovodskega sistema. Za vas lahko izdelamo priporočila za uporabo ustrezne programske opreme, ki vam pomaga tudi pri organizacijskem in tehničnem prehodu na brezpapirno poslovanje.

 

 

Nudimo vam tudi:

 • Celovite računovodske storitve (od A do Ž).
 • Celovite knjigovodske storitve.
 • Davčno in individualno svetovanje za vse stranke.
 • Poslovno svetovanje.
 • Pravne storitve.
 • Pogodbe o delu.
 • Javna naročila.
 • Delovna razmerja.
 • Kadrovsko svetovanje (prijave, odjave, pogodbe, delovna dovoljenja).
 • Pomoč in svetovanje pri ustanovitvi, preoblikovanju, pripojitvi in razdelitvi podjetja.
 • Možnost elektronskega poslovanja.
 • Možnost elektronskega bančništva – vsi bančni programi.
 • Možnost prevzema dokumentacije na sedežu podjetja stranke.
 • Možnost izvajanja računovodstva na sedežu podjetja stranke.
 • Ostale visoko kvalitetne storitve s področja računovodstva, knjigovodstva ter davčnega svetovanja.

 


 

Sodelujemo predvsem z:

 • Javnimi zavodi
 • društvi
 • mikro, majhnimi privat podjetji (s.p.-ji, d.o.o.-ji)

 

 

Svoje storitve nudimo na področju regije 01 z okolico.

 

 

Zakaj izbrati IPSE pravni in računovodski servis?

 

 • Celovito poskrbimo za vaše finance – od običajnih knjigovodsko računovodskih storitvah preverimo finančne, davčne in pravne vidike vašega poslovanja in vam svetujemo.
 • Z znanjem in izkušnjami vam prihranimo vaš čas in denar.
 • Na računovodstvo gledamo iz podjetniškega zornega kota, razumemo vaše težave, želje, potrebe in obveznosti.
 • Računovodske podatke vam posredujemo kamorkoli.
 • Obveščamo vas o spremembah zakonodaje, ki se nanaša na vaše poslovanje in delovanje, ter vam izdelamo konkretne rešitve.
 • Brezplačno preverimo bonitete vaših kupcev in dobaviteljev.
 • Svetujemo vam na področju davkov, delovno pravne zakonodaje, izdelamo vam pogodbe o zaposlitvi, prijavimo/odjavimo vaše delavce.
 • Brez doplačila vam pripravimo in oddamo e-izvršbe.
 • Računovodstvo vodimo v naših prostorih in z našo programsko in strojno opremo, v primeru potrebe pa tudi v vaših prostorih z vašo programsko in strojno opremo.
 • Nudimo vam računalniško svetovanje pri optimalizaciji vašega dela vezano na računovodstvo in operativna dela.
 • Programsko smo podprti za e- račune in e- blagajno.
 • Za vaše poslovanje skrbi ena oseba- samostojni računovodja.
 • Prenos računovodstva uredimo sami kadarkoli v letu.
 • Poslovni odnos uredimo s pogodbo; cena je fiksna; sprememba cene je možna le na podlagi sklenitve aneksa k pogodbi.
 • Nadomeščamo vašega računovodjo v primeru daljših odsotnosti.

 

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

 

Telefonska št.:

041/736-506

E-mail naslova:

majda.zalokar@ipse.si

info@ipse.si

 

Skupaj bomo močnejši.