K2A d.o.o.

K2A d.o.o.

Čampova ulica

2

1000

LJUBLJANA

080/18-55

01/511-14-22

www.k2a-racunovodstvo.si

Davčna št.SI55992676

DirektorANŽE KOZLINA

K2A d.o.o.

Čampova ulica

2

1000

LJUBLJANA

080/18-55

01/511-14-22

www.k2a-racunovodstvo.si

Davčna št.SI55992676

DirektorANŽE KOZLINA

Oddaj Povpraševanje

 

Pridružite se več kot 300 zadovoljnim strankam.

 

 

O NAS

 

Podjetje K2A d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1991, ko je bila naša glavna dejavnost transport, leta 1999 pa smo se prekvalificirali za opravljanje računovodskih storitev, ki jih uspešno vodimo še danes.

Računovodski servis, ki je že od samega začetka družinsko podjetje, danes vodi druga generacija, ki jo sestavlja mlada in sposobna ekipa pod vodstvom prekaljenega kadra s 40-letnimi izkušnjami.

Leta 2000 smo se dodatno specializirali za področje vodenja stečajev, s čimer smo še okrepili svoje znanje in povečali zaupanje velikih podjetij, kot so Avtomontaža Ljubljana, Factor Leasing, Lipa Ajdovščina itd.

V podjetju, ki vsako leto dosega uspešno rast, je trenutno zaposlenih pet ljudi, ki se redno udeležujejo seminarjev ter izobraževanj gospodarske zbornice s področja računovodstva. Tudi to je eden od vzrokov, da že od leta 2015 vsako leto prejmemo certifikat odličnosti Excellent SME.

Imamo lastne poslovne prostore na izjemni lokaciji ob Tržaški cesti, z urejenim parkirnim mestom za stranke in dostopom za invalide. Poleg tega imamo lastni, tako fizični kot digitalni arhiv za naše stranke ter urejeno zavarovalno odgovornost storitev računovodstva za vse naše stranke, s čimer lahko na profesionalen način zagotovimo kakovostne storitve računovodskega servisa.

Naša glavna vizija je, da ostanemo računovodski servis, ki ponuja računovodske storitve z osebnim pristopom in ki se prilagodi vsaki stranki glede na njeno dejavnost.

 

 

RAČUNOVODSKE STORITVE

 

OBRAČUN DDV

 

KDO JE DAVČNI ZAVEZANEC?

 

Obračuni DDV

Kadar govorimo o namenu DDV, je potrebno vedeti, kdo je davčni zavezanec. To je oseba, ki neodvisno opravlja katero koli gospodarsko dejavnost, na katerem koli kraju, s kakršnim koli namenom ali rezultatom. Osebam, ki imajo  v zadnjih 12 mesecih promet nižji od 50.000 EUR obdavčljivega prometa (prag za vstop v sistem DDV), ni potrebno obračunavati DDV od prodaje razen ( določenih posebnosti) ki jih imenujemo mali davčni zavezanci.

 

UVOZ IZ TUJINE

 

Povračilo plačnega davka

DDV pri uvozu se obračuna od davčne osnove, ki jo sestavljata po carinskih predpisih ugotovljena carinska vrednost blaga ter znesek carine in drugih dajatev, ki se plačujejo ob uvozu. DDV se glede na vrsto blaga obračuna po splošni stopnji 22 % oziroma znižani stopnji 9,5 %.

 

DAVČNE BLAGAJNE

 

Zakon o davčnem potrjevanu računov

15. julija 2015 je bil sprejet Zakon o davčnem potrjevanju računov, ki se je začel uporabljati 2. januarja 2016. Zavezanec za davčno blagajno je vsak pravni subjekt, ki prodaja blago ali storitve za gotovino in kartico,prek elektronske naprave, ki izpolnjuje predpisane pogoje in omogoča izvedbo postopka potrjevanja računa, ki ga izroči kupcu blaga oziroma naročniku storitve. Zavezanec mora na vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in izročitve računa kupcu ter obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun.

 

Zakaj izbrati nas? Mi poskrbimo za zakonodajo, vi pa dobite:

 

 • Digitalno poslovanje z e-davki
 • Pravočasni izračuni preplačila/doplačila DDV
 • Opomnike za pravočasna izplačila

 

 

BILANČNI IZKAZI

 

Kolikokrat ste že doživeli, da ste oddajali letna poročila zadnje dni pred rokom? Celoletno poslovanje je težko urediti v zgolj 1 tednu. Z nami bo vaše poslovanje vedno pregledno. Vaše medletne bilance in finančno poslovanje bomo uredili, preden bo prepozno. Ukrepajte pravilno in zgodaj ter si s tem povečajte dodano vrednost storitve ali izdelka. Pripravimo vam lahko tudi kvartalne bilance poslovanja.

 

ZAKLJUČNA POROČILA

 

Priprava datotek za AJPES in DURS

Vsi pravni subjekti imajo podporo spletnih aplikacij in Excelovih preglednic tako na portalu AJPES kot e-davkih . Namenjene so lokalnemu vnosu podatkov in za pripravo XML datoteke, ki se jo uvozi v spletno aplikacijo. Možnost pa je tudi v neenotni obliki (v datoteki PDF).

 

MEDLETNA BILANCA

 

Preglejte tekoče stanje poslovanja

Medletne bilance so namenjene pripravi podatkov bilance stanja in izkaza poslovnega izida za potrebe pregledovanja poslovanja med letom za interno rabo in za ostale inštitucije ter banke.

Podatki so v teh poročanjih spremenljivi, ker so odvisni od obdobja knjiženja in so le pripomoček ocene stanja poslovanja med letom.

 

NORMIRCI

 

Zaključne bilance za normirane s.p.-je

Edini zaključni izkaz, bilanco, ki je obvezna za normirce, je Davčni obračun, ki se oddaja v mesecu marcu za preteklo koledarsko leto.

Davčni obračun lahko oddajo sami, lahko pa se obrnete na naše svetovalce , ki bodo v temu primeru izbrali najbolj optimalno opcijo obračuna.

 

PLAČE

 

PLAČILNE LISTE

 

Mesečni obračun plač zaposlenim

Podatki za obračun plač se pripravljajo mesečno. Za vse zaposlene je potrebno voditi:

 • število opravljenih delovnih ur
 • število dni izkoriščenega dopusta,
 • število dni bolniške

Hkrati je potrebno pripravljati evidenco o nadomestilu za malico in za prevoz na delo.

 

BOLNIŠKE IN DOPUSTI

 

Izdajanje zahtevkov za refundacije

Do 30 dni se bolniška obračuna v breme delodajalca, razen nege, v primeru odsotnosti nad 30 dni in nege pa se bolniška obračuna v breme ZZZS, to pomeni, da delodajalec za ta del bolniške izpolni zahtevek za refundacijo ter ga z ostalimi potrebnimi obrazci pošlje na ZZZS. ZZZS pa mu potem ta sredstva povrne.

 

POGODBENO DELO

 

Obrazci ostalih vrst pogodbenega dela

Ti dohodki so praviloma prejeti za opravljeno delo ali storitev, ustvarjeno v odvisnem razmerju (ki ni delovno razmerje) med izplačevalcem in fizično osebo in so občasnega ali začasnega značaja.

 • podjemno delo
 • avtorski honorar
 • začasno ali občasno delo upokojencev

ADMINISTRACIJA

 

POMOČ IN PODPORA. ADMINISTRATIVNE STORITVE PO POOBLASTILIH.

 

Plačilne naloge pripravi program za obračun DDV-ja, samodejno pri vnosu prejetih računov, obračunu plač, drugih osebnih prejemkov ter prispevkov zasebnika ter obračunu DDV-ja, lahko pa podatke za plačilni nalog vnesemo tudi sami.

Pripravljene plačilne naloge lahko shranimo v datoteko, ki jo lahko uvozimo v katero koli (slovensko) spletno banko.

 

 • prejemanje celotne dokumentacije stranke, na osnovi pooblastila o preusmeritvi pošte na naš naslov
 • opravljanje plačilnega prometa po pooblastilu
 • druga administrativna dela ( kadrovska , upravna in vsa poslovna korespondenca)
 • priprava dokumentacije in vloge za pridobitev finančnih sredstev
 • izdelava vseh vrst pogodb
 • sodelovanje pri reviziji in inšpekcijskih pregledih
 • svetovanja na področju likvidacij, prisilnih poravnav, davčnih postopkov, delovnih razmerij in financ
 • neposredno elektronsko komuniciranje in oddajanje dokumentov zunanjim finančnim istitucijam
 • sodelujemo z različnimi zunanjimi svetovalci, kar pomeni, da lahko dobite celovito ponudbo za svoje poslovanje tudi pravno, odvetnikše in druge svetovalne storitve
 • izterjava vaših dolžnikov preko elektronskih izvršilnih predlogov

 

 

POSLOVNA PODPORA

 

 • Izterjava, opomini ali e – izvršbe
 • Vlaganje zahtevkov za refundacije DDV v tujini
 • Priprava dokumentacije za banke, leasinge itd.
 • Arhiviranje, urejanje dokumentov
 • Priprava različnih pogodb
 • Vnos faktur v e-Pobot AJPES
 • Izdelava statističnih in drugih poročil

 

 

DAVČNO SVETOVANJE

 

Davčna zakonodaja – sestavni del poslovanja vsakega podjetja

Davčna zakonodaja je sestavni del poslovanja vsakega podjetja, zato našim strankam pomagamo z davčnim svetovanjem optimizirati poslovanje v skladu z zakonodajo, pri čemer ponujamo naslednje storitve:

 

 • sodelovanje pri inšpekcijskem in revizijskem pregledu, aktivno sodelovanje in zastopanje interesov naročnika,
 • izdelava mesečnih poročil po želji strank,
 • zmanjševanje davčnega tveganja ob morebitni davčni kontroli,
 • svetovanje s področja davkov od dohodkov pravnih oseb,
 • svetovanje s področja davka iz dejavnosti samostojnih podjetnikov,
 • storitve svetovanja v zvezi z začetkom opravljanja dejavnosti,
 • finančna analiza poslovanja podjetja,
 • priprava verižnih kompenzacij, asignacij,
 • sodelovanje z bankami in odvetniki.

 

USTANOVITEV PODJETJA

 

Družba z omejeno odgovornostjo Odpiram d.o.o. Na kaj moram biti pozoren. Kaj vse potrebujem?

 

D.o.o. je kratica za družbo z omejeno odgovornostjo. To pomeni, da za dolgove družbe družbeniki ne odgovarjajo s svojim premoženjem, ampak je za to zadolžena družba sama najmanj do višine osnovnega kapitala. Je najprimernejša statusna oblika kadar podjetje ustanavlja več podjetnikov skupaj.

 

 • vložki se vplačajo samo v denarju (z nakazilom na bančni račun) in celoten znesek vložkov (najmanj 7.500 evrov) se plača pred vložitvijo predloga,
 • družbena pogodba (večosebni d.o.o.) ali akt o ustanovitvi (enoosebni d.o.o.) se sklene na obrazcu VEM, v katerem vsebine ni mogoče spreminjati (listina se avtomatsko generira iz sistema e-VEM, prav tako vse ostale obvezne priloge k predlogu za ustanovitev d.o.o.) in
 • pri enoosebni d. o. o.; družbenik želi voditi elektronsko knjigo sklepov in ne pisne.

 

D.o.o. je kratica za družbo z omejeno odgovornostjo. To pomeni, da za dolgove družbe družbeniki ne odgovarjajo s svojim premoženjem, ampak je za to zadolžena družba sama najmanj do višine osnovnega kapitala. Je najprimernejša statusna oblika kadar podjetje ustanavlja več podjetnikov skupaj. Prednost je to, da ustanovitelji (družbeniki) ne odgovarjajo s svojim premoženjem, ampak družba sama odgovarja s svojim premoženjem.

 

 

POLNI S.P.

Najpogostejša pravna oblika tistega, ki se odloči, da bo postal “sam svoj šef”, je s. p.. Znotraj slednjega obstajajo različne oblike glede na socialni oziroma zaposlitveni status. Naj opozorimo, da gre za neformalne izraze. Prevladujoča oblika pri nas je tako imenovani polni s. p. Namenjen je posameznikom, ki svojo dejavnost opravljajo za poln delovni čas, torej 8 ur na dan. Za to obliko se plačujejo socialni prispevki mesečno, in sicer v polni višini predpisane osnove.

S. p. se obdavči po dohodninski lestvici, ki je enaka tako za zaposlene ali nezaposlene fizične osebe kot fizične osebe z s. p.. Potrebno je vedeti, da je lestvica progresivna, kar pomeni, da tudi, če presežemo znesek, ki je obdavčen po stopnji iz prvega razreda, obdavčitev po višji stopnji velja le za presežni del zneska. V primeru popoldanskega in študentskega s. p. se prihodki iz s. p. prištejejo vsem ostalim prihodkom, ki jih je oseba zaslužila v koledarskem letu.

 

NORMIRANEC

 

Odgovor je odvisen predvsem od tega, s katero dejavnostjo se zavezanci ukvarjajo in koliko imajo letnih prihodkov. Ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov je primernejše za tiste, ki imajo razne storitvene dejavnosti (intelektualne, umetniške, novinarske, odvetniške, računovodske, zdravstvene ipd.). Primerno je torej za osebe z dejavnostjo, ki nimajo posebno visokih stroškov z nabavo materiala, blaga in osnovnih sredstev, torej nimajo stroškov.

 

 

Svoje storitve nudimo na področju celotne Slovenije.

 

ZAKAJ IZBRATI K2A d.o.o.?

Kako do nas?

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

Telefonski številki: 

01/511-14-22

 

E-mail naslov: 

info@k2a-racunovodstvo.si

 

 

V veselje nam bo sodelovati z vami.