KAPITAL MM d.o.o.

KAPITAL MM d.o.o.

Vurnikova ulica

2

1000

Ljubljana

01/438-10-60

031/753-011

www.kapital-mm.si

Davčna št.SI89769511

DirektorDONČEV KATICA

KAPITAL MM d.o.o.

Vurnikova ulica

2

1000

Ljubljana

01/438-10-60

031/753-011

www.kapital-mm.si

Davčna št.SI89769511

DirektorDONČEV KATICA

Oddaj Povpraševanje

 

KAPITAL MM d.o.o.

Z nami bo vaše računovodstvo urejeno na visokem nivoju, vi pa se v miru posvetite svojemu poslovanju.

 

 

O podjetju

V podjetju KAPITAL MM d.o.o. svojim strankam nudimo osebnostni pristop, visoko strokovnost in diskretnost. Pri nas boste vedno dobili prijazen in kvaliteten nasvet.

Hkrati so naši sodelavci strokovnjaki na svojem področju, so ustrezno univerzitetno izobraženi z več letnimi izkušnjami na področju računovodenja.

Smo imetniki certifikata usposobljenosti za vodenje računovodskega servisa, ter naziva: certificiran računovodja specialist – strokovni vodja računovodskega servisa, ki se vodi v Registru računovodske poklicne skupine pod št. 367, ki je javno dostopen na povezavi: https:/www.oprps.org/register

Imamo izkušene poznavalce računovodenja v javnem sektorju.

Nenehno se izobražujemo in svoje znanje redno osvežujemo in izpopolnjujemo, s čimer zagotavljamo, da smo vedno na tekočem s spremembami in novostmi v zakonodaji in standardih na našem področju.

Največ seveda štejejo izkušnje na različnih področjih dela s pestrim naborom strank glede na dejavnost, velikost ter vrsto organizacije.

 

RAČUNOVODSTVO

Opravljanje računovodskih storitev, davčnega, finančnega in poslovnega svetovanja za naročnika obsega vodenje glavne knjige in pomožnih knjig, obračunavanje plač, obračunavanje davka na dodano vrednost z vodenjem predpisanih davčnih evidenc, izdelovanje medletnih in letnih računovodskih poročil, optimiranje davčnega dobička oziroma davčne izgube z izdelanim medletnim davčnim izkazom, na podlagi povprečnih mesečnih podatkov, izdelava letnega davčnega izkaza za pravne osebe ter izdelava napovedi davka od dohodka iz dejavnosti za fizične osebe, pomoč pri izdelavi poslovnega oziroma finančnega načrta in podobno.

 

Za vas opravljamo naslednje računovodske storitve:

 • vodenje glavne knjige,
 • analitična evidenca saldakontov, izpise odprtih postavk,
 • obračun davka na dodano vrednost,
 • vodenje davčnih evidenc,
 • amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev,
 • izdelava zaključnega računa,
 • izdelava medletnih bilanc,
 • vodenje blagajne,
 • obračun plač,
 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca,
 • obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev,
 • knjiženje maloprodaje,
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih,
 • izdelava statistike finančnih računov,
 • vodenje plačilnega prometa,
 • obračun obresti,
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil,
 • izdelava predloga celostne rešitve vašega računovodstva,
 • izdelava predloga racionalizacije ostalih postopkov povezanih z računovodstvom,
 • razne druge storitve po želji stranke.

 

Naše računovodstvo vas bo mesečno oskrbovalo z ažurno in točno bilanco stanja in izkazom poslovnega izida. Na ta način boste opremljeni s kvalitetnimi informacijami o svojem poslovanju, da boste lahko sprejemali dobre in dobičkonosne poslovne odločitve.

 

Uporabljamo sodobne programske rešitve v okolju Vasco.

 

 

DAVČNO SVETOVANJE

Skrbno načrtovana davčna politika podjetja lahko ustvari velike davčne prihranke, zato je davčni vidik vsake poslovne transakcije še kako pomemben. Kako se lotiti davčnega načrtovanja posla, je predvsem odvisno od statusne ureditve podjetja, od dejavnosti, v kateri posluje, od načina in obsega poslovanja, od časovnega vidika, ki ga imamo na voljo, veliko pa tudi od poglobljenega poznavanja davčne zakonodaje in kreativnih zamisli. V naši računovodski hiši za davčni vidik poslovanja skrbijo strokovnjaki, ki znajo poiskati skrite davčne zanke in prihranke in obenem stranke zavarovati pred tem, da bi prestopile mejo zakonitosti.

 

Davčno svetovanje in davčne storitve zagotavljamo na področju:

 • obračun DDV-ja, trošarin in drugih prometnih davkov,
 • obračun davka od dohodka pravnih oseb in davčnih odtegljajev,
 • obračunov dohodnine in drugih davkov fizičnih oseb,
 • projekcije davčnih obračunov (davčno načrtovanje),
 • analize poslovnih stanj z izdelanim mnenjem in predlogom izboljšav,
 • stranki nudimo tudi aktivno sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih,
 • izdelava medletnih bilanc.

 

 

POSLOVNO IN PODJETNIŠKO SVETOVANJE

Poslovno svetovanje nudimo tako majhnim, srednjim in velikim podjetjem kot tudi javnim zavodom in društvom. Svojim poslovnim partnerjem nudimo storitev primerno njihovi dejavnosti, načinu in obsegu poslovanja, ob tem pa je naše vodenje poslovnih knjig zanesljivo in ažurno.

 

Nudimo vam:

 • svetovanje o možnih izboljšavah poslovne situacije,
 • pomoč pri sestavi pogodb in drugih pravno-formalnih razmerij, ki so osnova za knjiženje in/ali obračun davkov,
 • svetovanje pri izdelavi internih aktov in pravilnikov,
 • priprava finančne dokumentacije za namene pridobivanja sredstev na razpisih,
 • izdelava finančnega načrta podjetja, finančnih konstrukcij in predračunov za projekte,
 • priprava finančne dokumentacije za namene pridobivanja sredstev na razpisih,
 • pomoč in svetovanje glede določenih olajšav pri zaposlovanju, davku od dohodka pravnih oseb,
 • izdelavo bilanc in pomoč za pridobitev limita ali kredita,
 • drugo finančno in poslovno svetovanje.

 

 

VIRTUALNA PISARNA IN REGISTRACIJA PODJETJA

Svetujemo vam in pomagamo pri pripravi potrebne dokumentacij za registracijo podjetja, uredimo vam poslovni naslov in sedež podjetja.

Podjetnikom, ki veliko potujejo ali delo opravljajo od doma in ne potrebujejo fizične pisarne, ali pa preprosto ne želijo prejemati pošte na domači naslov, lahko ponudimo najem virtualne pisarne. To je enkratna rešitev za sodobnega podjetnika, ki že posluje ali se šele podaja na podjetniško pot in iz različnih razlogov ne more imeti sedeža podjetja na svojem domačem naslovu.

 

Spoznajte več …

 

 

ZAKAJ IZBRATI KAPITAL MM d.o.o.?

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

Telefonski številki: 

01/438-10-60

031/753-011

E-mail:

info@kapital-mm.si