MAGOLA, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.

MAGOLA, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.

Kolodvorska cesta

21

6230

POSTOJNA

031/363-692

031/578-393

http://magola.si/

Davčna št.SI57167311

DirektorGAŠPER KRAŠEVEC, TAMARA KRAŠEVEC

MAGOLA, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.

Kolodvorska cesta

21

6230

POSTOJNA

031/363-692

031/578-393

http://magola.si/

Davčna št.SI57167311

DirektorGAŠPER KRAŠEVEC, TAMARA KRAŠEVEC

Oddaj Povpraševanje

MAGOLA, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o. 

HITRA ODZIVNOST, INDIVIDUALEN PRISTOP.

 

 

O nas

 

MAGOLA, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o. smo manjši vendar povezan in odziven računovodski servis, ki vam nudi celostno storitev in podporo vašemu delovanju. Delujemo kot manjše družinsko podjetje. Naša glavna strokovnjakinja in lastnica družbe ima več kot 25 letne izkušnje v računovodstvu. Skozi leta je sodelovala z družbami, ki opravljajo različne osnovne dejavnosti.

Kot računovodski servis gradimo na zaupanju in vzajemnem sodelovanju, zato naše stranke obravnavamo individualno in z veliko mero razumevanja njenih potreb in želja ter posebnosti dejavnosti, ki jo opravljajo.

Z našimi strankami se dogovorimo za usklajeno višino mesečnega pavšala, s čimer zagotavljamo, da za naše storitve ni skritih stroškov. V mesečnem pavšalu nudimo tudi brezplačno svetovanje in opozarjamo na prežeče nevšečnosti, saj želimo odprt in iskren odnos s strankami ter učinkovito in uspešnost poslovanje naših strank, kot tudi uspešno ter dolgoročno sodelovanje. Delujemo z željo biti celovit računovodski servis, ki vam nudi popolno podporo s finančno-računovodskega področja in povezanih storitev, ki jih nudimo, zato se usmerjamo v kakovost in ne kvantiteto.

Večjim podjetjem, omogočamo najem računovodje na sedežu njihovega podjetja, medtem ko želimo majhnim podjetjem pomagati rasti in postati vse uspešnejši.

Dokumentacijo, ki jo ni mogoče elektronsko dostaviti, z veseljem prevzamemo na sedežu vašega podjetja in jo tja tudi vrnemo. Vsebino vaših dokumentov smatramo kot strogo poslovno skrivnost.

Ob vsem se zavedamo, da se delo podjetnika ne konča vedno ob 16. uri, prav tako ne vedno ob petkih. Zato smo za vse naše stranke, ob nujnih primerih dosegljivi tudi popoldan in med vikendi.

 

 

Računovodske in knjigovodske storitve:

 

 • Knjiženje prejetih in izdanih računov
 • Knjiženje potnih nalogov
 • Knjiženje bančnih izpiskov
 • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na nepravilnosti
 • Izpis odprtih postavk po dogovoru
 • Obračun DDV
 • Vodenje davčnih evidenc
 • Seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev
 • Izdelava medletnih bilanc stanja in izkaza poslovnega izida
 • Izdelava zaključnega računa
 • Obračun plač
 • Obračun dohodnine zaposlenih
 • Obračun socialnih prispevkov zavezanca
 • Računovodstvo vodimo po stroškovnih mestih
 • Obračun obresti
 • Priprava podjemnih pogodb, honorarjev,…
 • Izdelava poročil za Banko Slovenije
 • Naš računovodski servis po dogovoru pripravi predloge za kompenzacije, cesije,…

 

Pri svojem delu uporabljamo računovodski program Vasco.

Program Vasco nam omogoča, da svojim strankam ponudimo najem programa webvasco, ki vam in nam olajša delo in omogoča skorajšnje brezpapirno poslovanje.

 

 

Delovno-pravno in kadrovsko svetovanje

 

 • Pomoč pri kadrovskih zadevah:

– nabor kandidatov,

– prijave/odjave iz obveznih zavarovanj (portal e-vem),

– priprava obrazcev za izbirne postopke

 • priprava osnutkov pogodb o zaposlitvi, aneksov, sklepov, odločb
 • svetovanje pri oblikovanju drugih obrazcev
 • priprava osnutkov sklepov poslovodnih oseb
 • pomoč pri pripravi splošnih aktov – pravilniki o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, drugi pravilniki
 • svetovanje, vezano na uporabo kolektivnih pogodb dejavnosti
 • po potrebi tudi drugo svetovanje s tega področja

 

Finančno in davčno svetovanje

 

 • za pravne in fizične osebe s področja davka
 • področje dohodnine in DDV
 • zastopanje pred davčnimi organi ( inšpekcijski pregled …)
 • drugo svetovanje 

 

Pravne storitve

 

 • priprava izvršb
 • pomoč pri pripravi manj zahtevnih pogodb
 • pomoč pri prijavi terjatev v stečajne postopke
 • partnerstvo z odvetniško pisarno, ki vam lahko hitro in zanesljivo pomaga pri pravnih zagatah

 

 

Poslovno svetovanje

 

 • Pomoč pri urejanju obsežne dokumentacije novoustanovljenim podjetjem ali s.p.
 • Pomoč pri pripravi dokumentacije za pridobitev kredita
 • Svetujemo pri izbiri ustrezne banke
 • Pomoč pri prijavah na razpise in pridobivanju sredstev
 • Pomoč pri oblikovanju poslovnega načrta

Administrativne storitve

 

 • Izstavljanje računov, IOP, opominov, dopisov – v vašem imenu
 • obračun potnih nalogov v vašem imenu – po dogovoru
 • vodenje plačilnega prometa – po pooblastilu

 

 

Računovodske storitve nudimo za:

 

 • Kapitalske družbe,
 • samostojne podjetnike in osebe z dopolnilno dejavnostjo,
 • zavode,
 • zavode zasebnega prava,
 • klube,
 • društva,
 • samostojne delavce v kulturi,
 • akademske slikarje,
 • arhitekte,
 • odvetnike,
 • notarje,
 • druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost …

 

 

ZAKAJ MI?

 

 

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

Telefonski št:

031/363-692

031/578-393

 

E-mail naslovi:

tamara@magola.si

gasper@magola.si

tjasa@magola.si

 

 

Z veseljem vam bomo pomagali.