MAK d.o.o. računovodske storitve

MAK d.o.o. računovodske storitve

Kočevarjeva ulica 2, 8000 Novo mesto;

P.E. Povšetova ulica 12

1000

Ljubljana

07 337-52-60 /

041-795-803 / 051-648-167

http://www.mak-racunovodstvo.si/

Davčna št.SI56686803

DirektorVIDIC MARJANA, prokurist, VIDIC MILOŠ, direktor

MAK d.o.o. računovodske storitve

Kočevarjeva ulica 2, 8000 Novo mesto;

P.E. Povšetova ulica 12

1000

Ljubljana

07 337-52-60 /

041-795-803 / 051-648-167

http://www.mak-racunovodstvo.si/

Davčna št.SI56686803

DirektorVIDIC MARJANA, prokurist, VIDIC MILOŠ, direktor

Oddaj Povpraševanje

 

 

MAK d.o.o. računovodske storitve

O nas

 

Vse od leta 1993 nudimo storitve knjigovodstva, računovodstva in podjetniškega svetovanja. Stremimo k zagotavljanju kvalitetnega dela in svetovanja. Velik poudarek dajemo nenehnemu izobraževanju.

 

V veliko veselje nam je dober poslovni rezultat strank, zato svoje delo opravljamo z veliko mero odgovornosti. Pogodbeni odnos že od začetka zastavimo transparentno, z v naprej znanim stroškom storitve. Želimo si dolgotrajnega sodelovanja, saj menimo, da je to tudi v interesu naših strank.

 

Ne spreglejte naše celotne ponudbe in nas še danes kontaktirajte.

 

Z veseljem vam bomo svetovali in skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas in vaše računovodske potrebe.

 

 

RAČUNOVODSKE STORITVE

 

Nudimo storitve za:

 • mala, srednja in velika podjetja,
 • fizične osebe ki opravljajo dejavnost,
 • društva,
 • javne zavode,
 • sindikate,
 • kulturne delavce,
 • notarje, odvetnike…
 • Storitve vodenja temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige).
 • Storitve vodenja analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk).
 • Računovodske storitve vodenja analitične evidence stroškov in prihodkov.
 • Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ.
 • Računovodsko svetovanje pri obračunih potnih stroškov, bonitet, odpravnin, regresov, jubilejnih nagrad itd..
 • Obračuni drugih prejemkov fizičnih oseb, kot so študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški itd..
 • Vodenje evidenc osnovnih sredstev z obračuni amortizacije.
 • Obračuni davka na dodano vrednost.
 • Obračuni zamudnih obresti, izpis opominov ter sodelovanje pri izvršbi in izterjavah.
 • Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov) ter izračun želenih poslovnih kazalcev. – – Izdelava davčnih bilanc in poročil.
 • Periodična računovodska poročila in storitve po želji podjetja.
 • Poročanje iz naslova poslovanja s tujino pri Banki Slovenije.
 • Izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem (pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o računovodstvu, akt o sistematizaciji delovnih mest itd.).
 • Opravljanje elektronskega plačilnega prometa.
 • Računovodske analize poslovanja.
 • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na računovodske nepravilnosti.
 • Priprava dokumentacije vezane na izvedbo posebnih možnosti plačila (e-poboti, cesije, asignacije, posojila, krediti itd.).
 • Obveščanje in opozarjanje podjetij na spremenjeno zakonodajo in iz nje izhajajoče obveznosti (večstranski obvezni poboti, zamude pri plačilih itd.).
 • Intrastat
 • Priprava pogodb o zaposlitvi, aneksi
 • Prijava delavcev, spremembe, odjave
 • Možnost povezave do naših programov
 • Druge računovodske storitve in svetovalne storitve.

 

 

PONUDBA PODJETJA

 

Podjetniško svetovanje

 

Bi ustanovili novo podjetje, pa ne veste kje začeti?

 

Računovodski servis MAK d.o.o.vam lahko pripravi vso dokumentacijo, potrebno za ustanovitev pravne osebe ali samostojnega podjetnika ter vas vodi skozi celoten postopek vse do vpisa v sodni in poslovni register ter pridobitve davčne številke.

Prav tako vas lahko vodimo skozi postopek statusnega preoblikovanja družbe ali spremembo lastništva, sedeža, odgovorne osebe, dejavnosti,…

Svetovanja, kontroling in druge podobne storitve izvajamo na podlagi povpraševanja stranke.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne storitve. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in nas še danes kontaktirajte. Z veseljem vam bomo svetovali in skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas in vaše računovodske potrebe.

 

Delovna razmerja

 

Storitve računovodskega servisa MAK d.o.o. s katerimi zagotovimo, da je vsa dokumentacija o delovnih razmerjih usklajena s predpisi.

 

Nudimo vam:

 • izvedbo vseh postopkov v zvezi z zaposlitvijo
 • izdelavo pogodb o zaposlitvi
 • vodenje vseh evidenc
 • izdelavo ali pomoč pri izdelavi internih aktov
 • vse postopke v zvezi s prenehanjem zaposlitve
 • svetovanje in izdelavo pogodb na področju izobraževanja
 • komuniciranje z zunanjimi institucijami za področja zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja in socialnega varstva
 • tolmačenje predpisov o delovnih razmerjih
 • seznanjanje stranke o novostih iz zakonodaje in predlaganje rešitev

 

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne storitve. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in nas še danes kontaktirajte. Z veseljem vam bomo svetovali in skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas in vaše računovodske potrebe. 

 

Internetno knjiženje

 

V našem podjetju želimo izkoriščati razvojni napredek sodobnega časa, moč interneta in dobre programske opreme. S programom miniMAX lahko za vas vodimo brezpapirno elektronsko računovodstvo, tako vam omogočamo ažurno obvladovanje poslovanja podjetja.

Kot prvo potrebujete poslovno – računovodski program podjetja SAOP, ki se imenuje miniMAX. Nato vso izdano in dospelo dokumentacijo v program vnašate sami na sedežu vašega podjetja. Poskrbimo za povezavo med našim servisom in vašo pisarno, kar pomeni, da lahko v vsakem trenutku vzpostavimo komunikacijo in rešujemo kakršenkoli problem.

Program miniMAX vam nudi:

 • Ne poznate novih zakonov?
  Visoko usposobljena ekipa skrbi za pravočasno in uveljavljanje novih zakonskih sprememb in ažuriranje podatkov. Ni vam potrebno nalagati novih verzij, saj jih naložimo mi v nočnem času.

 

 • Na kakšen način deluje miniMAX?
  miniMAX omogoča podjetnikom in računovodjem, da so preko spleta med seboj 100 % usklajeni in imajo sočasno vedno na voljo najnovejše podatke o poslovanju. Nepotrebna fizična prenašanja dokumentov na računovodski servis odpadejo.

 

 • Ste že kdaj založili dokumente?
  V miniMAX je vgrajen digitalni dokumentacijski sistem z mnogimi rešitvami, kot je na primer samodejno shranjevanje dokumentov po strankah.

 

 • Vas skrbi za varnost podatkov?
  Sistem miniMAX uporablja za delovanje najmodernejše varovalne mehanizme. Vsi poslovni podatki so zaščiteni z zahtevnimi gesli ter varovani s požarnimi zidovi. Podatki se vsak dan samodejno shranijo. Do izgube podatkov ne more priti ne zaradi naravnih nesreč ali uničenja vašega računalnika.

 

 • Nujne primere rešite takoj!
  Z miniMAXom lahko preko spleta upravljate od kjerkoli in kadarkoli. Nujne primere lahko rešite tudi z dopusta ali na službeni poti.

 

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne storitve. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in nas še danes kontaktirajte. Z veseljem vam bomo svetovali in skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas in vaše računovodske potrebe.

 

 

Klasičen način

 

Računovodstvo je osnovna dejavnost podjetja MAK d.o.o. Naši računovodje so vrhunski strokovnjaki z izkušnjami, ki svoje delo opravljajo na podlagi slovenskih računovodskih standardov in mednarodnih standardov računovodskega poročanja oziroma mednarodnih računovodskih standardov.

V našem podjetju pojmujemo računovodsko funkcijo veliko širše kakor samo knjigovodenje poslovnih dogodkov. Izdelujemo vsa zakonsko predpisana računovodska in statistična poročila ter poročila po želji stranke.

V računovodskem servisu MAK d.o.o. poznamo in ohranjamo tudi klasičen način računovodenja, naše računovodkinje bodo skrbno, odgovorno in ažurno poknjižile vse listine, ki jih boste dostavili v servis in izdelale vsa poročila. Hkrati pa vam bomo v vsakem trenutku z veseljem priskočili na pomoč, če boste želeli posodobiti način poslovanja.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne storitve. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in nas še danes kontaktirajte. Z veseljem vam bomo svetovali in skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas in vaše računovodske potrebe.

 

 

PRIPOROČILA STRANK

 

 

 • Prihajam iz majhnega storitvenega podjetja. Tako moram v eni osebi združevati naloge direktorja, kot tudi delavca. Moj delavnik je polno zapolnjen z opravljanjem osnovne dejavnosti podjetja in si za računovodstvo/knjigovodstvo težko najdem »prosti« čas. Končno sem našel računovodski servis kateremu lahko polno zaupam, ker svoje delo opravlja zanesljivo, natančno in ažurno. Naloge knjigovodstva/računovodstva od sedaj naprej zasedajo zelo malo mojega delavnega časa. Poleg tega se lahko na »svoj« računovodski servis kadar koli obrnem za kakršen koli nasvet vezan na poslovanje mojega podjetja. Res so super.

           Peter Jenko, Jenny d.o.o.

 

 • Delati kar znamo je lažje kot delati tisto kar ne znamo, zato vse tisto kar ne znamo za nas opravi podjetje MAK d.o.o. tako nam ni potrebno trošiti energije in časa za delo in spremembe ki jih zakon zahteva. Marjana, Miloš hvala.

          NARF podjetje za strokovno delo na področju športa, vzgoje in izobraževanja, d.o.o., Ljubljana

 

 

ZAKAJ IZBRATI NAS?

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

Če želite o sodelovanju z nami izvedeti več podrobnosti nas kontaktirajte na:

 

Telefonski št.: 

07/337-52-60

051 648 167

041/795-803

 

E-mail naslov: info@mak-nm.si

Spletna stran:  www.mak-racunovodstvo.si

Z veseljem vam bomo pomagali.