OBZORJE, računovodske storitve, davčno in poslovno svetovanje, d.o.o.

OBZORJE, računovodske storitve, davčno in poslovno svetovanje, d.o.o.

Ljubljanska cesta

80

2310

SLOVENSKA BISTRICA

041/648-232

02/843-00-60

www.obzorje.si

Davčna št.SI34452265

DirektorPLANINŠEC DERŽEK JOŽICA

OBZORJE, računovodske storitve, davčno in poslovno svetovanje, d.o.o.

Ljubljanska cesta

80

2310

SLOVENSKA BISTRICA

041/648-232

02/843-00-60

www.obzorje.si

Davčna št.SI34452265

DirektorPLANINŠEC DERŽEK JOŽICA

Oddaj Povpraševanje

 

 

OBZORJE d.o.o.

Z nami boste povečali učinkovitost vašega računovodstva in znižali vaše tekoče stroške.

 

 

O podjetju

 

OBZORJE, računovodske storitve, davčno in poslovno svetovanje, d.o.o.

Smo družba z dolgoletno tradicijo na področju delovanja računovodenja, davkov in svetovanja. V podjetju smo štiri zaposlene, ki nenehno izpopolnjujemo svoja znanja in skrbimo za več kot 70 gospodarskih subjektov, da razpolagajo z računovodskimi informacijami.

Prednost našega podjetja je predvsem pokrivanje širokega področja strokovnih znanj, kar nam omogoča poslovno sodelovanje tudi z večjimi  in zahtevnejšimi  pravnimi subjekti različnih pravno-organizacijskih oblik.

Posvečamo veliko pozornost našim strankam in težimo k neposrednemu stiku s strankami, za katere opravljamo storitve  v smislu, da smo del njihovih družb, le da smo lokacijsko ločeni.

Poslujemo že od leta 1993 dalje, najprej v pravno-organizacijski obliki s.p.-ja, z letom 2004 pa je bilo poslovanje zaradi reorganizacije preneseno na družbo z omejeno odgovornostjo Obzorje d.o.o.  Da smo prisotni na našem področju že veliko časa, dokazuje naše kvalitetno opravljeno delo, zadovoljni klienti in nizka fluktuacija  strank.

Računovodske storitve, računovodstvo in knjigovodstvo želimo zadovoljevati manjšemu številu strank, ki jim lahko nudimo kompleten davčno-računovodski servis. Velik poudarek zato dajemo davčnemu in računovodskemu svetovanju, pa tudi usmerjanju strank v smeri boljše optimizacije davčne bilance in iskanja najugodnejših načinov poslovanja. Tekom leta načrtujemo in izvajamo strategije, ki izboljšujejo donosnost in znižujejo davčne obveznosti na minimum. Naši davčni strokovnjaki znajo poiskati skrite davčne zanke in prihranke ter obenem stranke zavarovati pred tem, da bi prestopile mejo zakonitosti.

VIZIJA

Vizija podjetja Obzorje d.o.o. je uveljaviti se kot zaupanja vreden in odgovoren računovodski servis, ki vam olajša delo in vas varno vodi prek računovodskih in davčnih čeri. Ustvarjeni smo za računovodstvo, zato skupaj z vami mislimo vnaprej in vam pomagamo dosegati in presegati začrtane podjetniške cilje.

 

POSLANSTVO 

je, da s svojim storitvami zagotavljamo vam prijazen odnos, prihranek časa in denarja. Vedno bomo poskrbeli, da boste dobro seznanjeni z najnovejšimi informacijami o predpisih in vam svetovali o možnih izboljšavah vaše poslovne situacije. Prizadevamo si zagotavljati delovno okolje, ki zaposlenim omogoča strokovno in osebno rast.

 

VREDNOTE

Temeljne vrednost, ki jih zastopa računovodski servis obzorje d.o.o., je dolgoročno zaupanja vredno partnerstvo, ki temelji na kakovosti, resnosti, natančnosti, prijaznosti in odgovornosti. Verjamemo v zaupanje in dobre medčloveške odnose. Naši temelji so zaupanje, poštenje, znanje, izkušnje in odprti in dobri medčloveški odnosi.

 

 

Računovodstvo | Vodenje poslovnih knjig

 

Vodenje poslovnih knjig

Pri nas vodimo tako glavne kot pomožne poslovne knjige in sicer :

 

 • pregled ustreznosti listin v skladu z zakonodajo RS,
 • evidentiranje vseh poslovnih dogodkov v knjigo enostavnega knjigovodstva,
 • evidentiranje vseh poslovnih dogodkov v glavno knjigo,
 • evidentiranje poslovnih dogodkov v pomožne knjige,
 • vodenje glavne in pomožne knjige,
 • vodenje knjige enostavnega knjigovodstva,
 • vodenje posebne evidence o neporavnanih in poravnanih terjatvah in obveznostih komitenta,
 • priprava in izdelava plačilnih nalogov v pisni oziroma elektronski obliki,
 • dnevna poročila o prilivih in odlivih iz poslovnih računov,
 • plačevanje obveznosti v imenu in za račun komitenta,
 • izdelava tedenskega,mesečnega,letnega plana denarnih tokov,
 • druge storitve po potrebi komitenta v zvezi z prilivi in odlivi denarnih sredstev. 

 

kot tudi :

 

 • kontrola in evidentiranje poslovnih dogodkov v predpisane davčne evidence,
 • izdelava knjige prejetih računov,
 • izdelava knjige izdanih računov,
 • izdelava knjige uvozov,
 • vodenje drugih pomožnih knjig za potrebe davčne zakonodaje,
 • druge storitve iz davčnega področja po potrebi komitenta.

 

 

Davčno svetovanje | Optimiranje davčnih bilanc

 

Podjetnik ali družba potrebujeta pri svojem poslovanju davčno svetovanje. S tem se družbi lahko izboljša finančno poslovanje, vplivanje na denarni tok podjetja in likvidnost podjetja.


Pri nas lahko iščete rešitve na področju davčne zakonodaje pri:

 

 • OPTIMIRANJE DAVČNE BILANCE
 • DOHODNINA
 • DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB
 • DAVČNI POSTOPEK
 • DAVEK NA DODANO VREDNOST
 • PREVENTIVNI DAVČNI PREGLEDI

 

 

Podjetniško svetovanje | Ustanovitev podjetja

 

Novim podjetnikom in družbam nudimo podjetniško svetovanje pri odpiranju novega podjetja ali s.p.-ja. Podjetniki pridobijo informacije o slabostih in prednostih posameznih pravno-organizacijskih oblik poslovanja in o obdavčitvi poslovanja družbe ali s.p.-ja.

 

Nudimo vam:

 

 • svetovanje pri izbiri vira financiranja,
 • svetovanje pri izbiri najugodnejše oblike vira financiranja,
 • izdelava potrebne dokumentacije za pridobitev kratkoročnih in dolgoročnih posojil,
 • svetovanje pri naložbi denarnih sredstev

 

Prav tako vam nudimo davčno svetovanje:

 

 • svetovanje s področja davka od dobička pravnih oseb
 • svetovanje s področja davka na dodano vrednost
 • svetovanje s področja dohodnine
 • druga svetovanja s področja davkov za pravne in fizične osebe.

 

 

Izdelava pravilnikov o računovodstvu

 

Za podjetja izdelamo pravilnik o računovodstvu v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in obstoječo davčno zakonodajo.

 

Vzpostavitev urejenega računovodstva

 

Veliko je o tem zapisanega, ko pa preide teorija v prakso, pa se lahko zaplete. V praksi se je pokazalo, da so računovodstva prezapleteno urejena, obstaja možnost podvajanja dela, praksa ustaljenih večletnih navad, posledica pa je da je delo nepregledno in se v nekaterih segmentih lahko celo podvaja. Povzroča višje stroške in nepreglednost poslovanja. Vzroki za nepregledno poslovanje so v organizaciji posameznih služb. Vodilni delavci ne poznajo vsakega opravila posebej in možnost podvajanja dela je velika. S temi nalogami smo se že srečevali tekom poslovanja z našimi komitenti. Skupaj z vodstvom lahko izvedemo pravilen krogotok dokumentacije in informacij. Vodstvo podjetja si mora določiti jasne cilje o spremembah v organizaciji.


Rezultati našega sodelovanja bodo:

 

 • opisi del in nalog s konkretnimi rokovniki
 • krogotok poteka dokumentacije
 • definiranje informacij – število potrebnih kadrov za konkretna dela

 

 

Vodenje evidenc delavcev | Delovna dovoljenja

 

 • prijava in odjava zaposlenih z pripravo potrebnih obrazcev
 • pomoč pri sestavi Pogodbe o zaposlitvi
 • obračun plače za zaposlene, avtorske honorarje, pogodbe o delu
 • priprava plačilnih nalogov za nakazilo plač, prispevkov in davkov
 • izdelava potrebnih obrazcev za izplačilo plač, pogodb o delu
 • izpolnjevanje raznih potrdil o zaposlitvi in višini plače
 • vodenje evidence o koriščenju letnega dopusta
 • izdelava zahtevkov za refundacijo plač in prispevkov
 • poročanje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • druge storitve v zvezi z zaposlenimi, po potrebi

 

 

Dokumenti za delo v tujini

 

Ker se pojavljajo vse večji interesi za delo podjetij v tujini, vam ponujamo tudi storitve priprave dokumentov za Nemčijo in Avstrijo, pregled poklicev, izpis in oddaja dokumentov in prijave ter odjave delavcev.

 

NAPOTITVE DELAVCEV V EU – DELO SLOVENSKIH PODJETIJ V TUJINI (Avstrija, Nemčija)

 

PRAVILA:

 

 • Ni potrebno delovno dovoljenje (razen – iz Hrvaške v Avstrijo).
 • Ni potrebno urejanje priznanja poklicnih kvalifikacij razen za določene poklice – pisna prijava.
 • Zavarovanje v Sloveniji.
 • Prispevki se plačujejo v svoji državi.
 • Veljajo pa pravila države dela.
 • Ta pravila pa ne urejajo katera država je pristojna za obdavčitev vaših prihodkov v med napotitvijo.
 • To določajo nacionalni predpisi ali sporazumi o obdavčenju med državami.

 

 

Oglejte si tudi naš CENIK storitev.

 

Zakaj izbrati OBZORJE, računovodske storitve, davčno in poslovno svetovanje, d.o.o.?

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

 

Telefonski št.: 

041/648-232

02/843-00-60

E-mail naslov: 

jozica.planinsec@obzorje.si 

VERODOSTOJEN IN ZAUPANJA VREDEN PARTNER!