PLUS REVIZIJA Podjetje za revidiranje, računovodstvo in finance, d.o.o., Ljubljana

PLUS REVIZIJA Podjetje za revidiranje, računovodstvo in finance, d.o.o., Ljubljana

Špruha

19

1236

Trzin

041/513-361

01/561-29-20

http://www.plusrevizija.si/

Davčna št.SI63518015

DirektorKRŽIŠNIK DANICA

PLUS REVIZIJA Podjetje za revidiranje, računovodstvo in finance, d.o.o., Ljubljana

Špruha

19

1236

Trzin

041/513-361

01/561-29-20

http://www.plusrevizija.si/

Davčna št.SI63518015

DirektorKRŽIŠNIK DANICA

Oddaj Povpraševanje

O podjetju PLUS REVIZIJA d.o.o.

 

Z revizijo se ukvarjamo od leta 1994, to je od sprejema prvega zakona o revidiranju v Sloveniji.

Imamo močno strokovno ekipo šestih pooblaščenih revizorjev. Po številu pooblaščenih revizorjev in ustvarjenega prometa spadamo med največje revizijske družbe v Sloveniji.

 

ZGODOVINA

 

Smo ena prvih družb, registriranih za izvajanje revizijske dejavnosti v Sloveniji, vpisani v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo dne 30. septembra 1994 pod številko vpisa RD-A-008.

Predhodnica naše revizijske družbe je bila družba za izvajanje računovodskih storitev (računovodski servis) in davčno svetovanje, ustanovljena v letu 1989 z imenom Plus d.o.o.

Revizijska dejavnost oziroma izvajanje storitev revidiranja se je v Sloveniji začela s sprejemom zakona o revidiranju v letu 1993. Tedaj smo takoj (30. septembra 1993) ustanovili našo revizijsko družbo, ki je bila nato 21. oktobra 1993 vpisana v sodni register in naslednje leto v register revizijskih družb. Z ustanovitvijo revizijske družbe in začetkom izvajanja storitev revidiranja smo postopoma zmanjševali obseg izvajanja računovodskih storitev, naša glavna storitev je postala revizijska storitev.

Od dneva vpisa dalje izvajamo storitve revidiranja. Začeli smo zbirati strokovno ekipo sodelavcev izmed strokovnjakov zaposlenih pri računovodskih in analitskih opravilih v različnih gospodarskih podjetjih in računovodskih servisIH. Začeli smo s tremi pooblaščenimi revizorji, sedaj pa za našo družbo storitve revidiranja izvaja:

 

 • šest pooblaščenih revizorjev in pooblaščenih revizork
 • dve državni notranji revizorki
 • ena pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij in ena pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin
 • dve sodni izvedenki za poslovne finance
 • drugi strokovni sodelavci

 

Naša družba je od registracije dalje kadrovsko in lastniško stabilna, saj se strokovna ekipa povečuje in v zadnjih letih pomlajuje. Lastnika družbe sta dva pooblaščena revizorja.

Sedež družbe smo v letu 2007 preselili iz Ljubljane (za Bežigradom pri Plavi laguni na naslovu Bežigrad 1, 1000 Ljubljana) v Industrijsko obrtno cono Trzin na naslov Špruha 19, 1236 Trzin.

Lahko se pohvalimo, da v devetnajstletni zgodovini našega poslovanja, nad našo družbo nikoli ni bil uveden noben sodni postopek ali postopek izrednega nadzora pri Slovenskem inštitutu za revizijo zaradi ugotavljanja ustreznosti in pravilnosti podaje našega mnenja.

 

O sodelavcih si lahko več preberete TUKAJ!

 

računovodski servisi_revizija plu2

 

Želite zvedeti več? 

 

 

Dejavnosti in storitve

 

Ukvarjamo se z:

 

 

Po višini ustvarjenih letnih prihodkov in številu pooblaščenih revizorjev sodimo med največje revizijske družbe v Sloveniji.

Največ prihodkov ustvarimo z revidiranjem, to je z revizijsko dejavnostjo, ki pomeni revidiranjem letnih računovodskih izkazov po zakonu o revidiranju in v skladu z zakonom o gospodarskih družbah ter izvajanje drugih revizij.

 

računovodski servisi-revizija plus3

 

Revidiranje

 

NAŠA REVIZIJSKA DEJAVNOST OBSEGA:

 

Zunanjo revizijo

 • revidiranje letnih računovodskih izkazov
 • izdelava posebnih revizijskih poročil pri pregledu posameznih poslov
 • revidiranje računovodskih izkazov pri postopkih prisilne poravnave
 • izdelava posebnih revizijskih poročil pri izrednih in posebnih revizijah
 • izdelava posebnih revizijskih poročil pri povečevanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki
 • izdelava posebnih revizijskih poročil pri preoblikovanjih (spremembah organizacijskih oblik) družb
 • izdelava posebnih revizijskih poročil pri ustanavljanju družb, združevanjih in pripojitvah družb, razdelitvah in oddelitvah družb
 • izdelava posebnih revizijskih poročil o porabi javnih sredstev za projekte (po pogodbah za projekte financirane iz EU in proračunskih sredstev)
 • izdelava posebnih revizijskih poročil o poravnanih obveznostih do dobaviteljev pri javnih razpisih
 • pregled povzetkov računovodskih izkazov

 

Notranjo revizijo

 • izdelava revizijskih poročil o poslovanju občin
 • izdelava revizijskih poročil o poslovanju javnih zavodov

 

RAČUNOVODSKI SERVISI-REVIZIJA PLUS 4

 

Ocenjevanje vrednosti

 

Naša ocenjevalska dejavnost obsega:

 • ocenjevanje vrednosti podjetij
 • ocenjevanje vrednosti nepremičnin
 • ocenjevanje vrednosti strojev in opreme

 

Svetovanje

 

Davčno in ekonomsko svetovanje obsega:

 • svetovanje v zvezi z računovodski standardi
 • svetovanje v zvezi z davčnimi predpisi
 • izdelava analiz poslovanja za različne namene
 • izdelava poslovnih načrtov
 • svetovanje družbam na področju financ in investicijskih vlaganj
 • izdelava načrtov finančne reorganizacije v postopkih prisilne poravnave
 • svetovanje pri statusnem preoblikovanju družb
 • svetovanje poslovodstvu, nadzornemu svetu in lastnikom pri poslovnih odločitvah
 • izdelava izvedeniških mnenj za ekonomsko finančno področje za potrebe sodišč ali strank v postopku
 • izdelava raznih revijskih poročil in strokovnih mnenj pri sporih, tožbah in pritožbah z davčnimi in drugimi upravnimi organi

 

računovodski servisi - revizija plus5

 

Reference

 

Pri naši dejavnosti so za pridobivanje poslov poleg cene zelo pomembne tudi reference. Zelo veliko poslov smo pridobili ravno na podlagi referenc, zato objavljamo primere nekaterih družb, kjer izvajamo revidiranje njihovih letnih računovodskih izkazov, ali pa smo ga izvajali v preteklosti. Naši naročniki za revidiranje letnih računovodskih izkazov so predvsem srednje velike družbe (po opredelitvi iz zakona o gospodarskih družbah).

Z močno strokovno ekipo, s katero razpolagamo, lahko strokovno in v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi opravimo revizijo letnih računovodskih izkazov in druge sorodne storitve.

Strokovno ekipo, ki izvaja revidiranje, vedno oblikujemo tako, da je nosilec dela, to je pooblaščeni revizor, ki tudi podpiše revizorjevo mnenje, pri revidiranju stalno v neposrednem stiku z naročnikom revizije. Tako je seznanjen z vso naročnikovo problematiko, kar mu olajša podajo strokovno pravilnega revizorjevega mnenja. Tak način dela tudi naročniku zagotavlja možnost stalnega in neposrednega stika z odgovorno osebo izvajalca, tako da lahko naročnik že med letom pred izdelavo računovodskih izkazov in letnega poročila razčisti vse morebitne nejasnosti.

Naše revizorke in revizorji so lahko naročniku tudi v pomoč pri reševanju tekočih računovodskih problemov ter pri svetovanju predvsem ob spremembah predpisov, uvajanju novih dejavnosti, organizacijskih problemih ob povečevanju obsega dejavnosti, izdelavi pravilnikov in podobno.

 

Podatke o dejavnostih in družbah, kjer izvajamo ali smo izvajali revidiranje računovodskih izkazov od leta 2012 dalje, si lahko ogledate TUKAJ!

 

računovodski servisi-revizija plus6

 

 

Zakaj izbrati  PLUS REVIZIJA d.o.o.?

 

 

RAČUNOVODSKI SERVISI_REVIZIJA PLUS7

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI!

 

 

Telefonski št.: 01/561- 29-20, 041/513-361

E-mail naslov: info@plusrevizija.si

 

 

Z veseljem vam bomo pomagali!