RAČUNOVODSKA DRUŽBA CLEMENTE – ROGELJA d.o.o.

RAČUNOVODSKA DRUŽBA CLEMENTE - ROGELJA d.o.o.

Prvomajska ulica

39

5000

NOVA GORICA

05/335-37-00

www.cr-go.si

Davčna št.SI59549211

DirektorROGELJA MARINO, CLEMENTE ARTUR (prokurist)

RAČUNOVODSKA DRUŽBA CLEMENTE - ROGELJA d.o.o.

Prvomajska ulica

39

5000

NOVA GORICA

05/335-37-00

www.cr-go.si

Davčna št.SI59549211

DirektorROGELJA MARINO, CLEMENTE ARTUR (prokurist)

Oddaj Povpraševanje

 

 

Ker nam zaupate že od 1987.

 

 

O podjetju

 

Skupina Clemente – Rogelja se že več kot tri desetletja z bogatimi izkušnjami s področja računovodstva, davčnega in poslovnega svetovanja uvršča med uspešnejše računovodske servise v Novi Gorici in na področju Goriške.

Šestčlanski kolektiv si z nadgrajevanjem znanja, strokovnostjo in zanesljivostjo prizadeva ohraniti maksimalno kvalitetno storitev za naročnike.

Ponudbo storitev prilagajamo različnim dejavnostim in specifičnim potrebam naših strank, pri zunanjih ustanovah pa nastopamo kot ugleden in uveljavljen, zaupanja vreden partner.

Tudi v prihodnosti želimo ostati ugleden, visoko strokoven, zanesljiv, predvsem pa strankam prijazen računovodski servis, zato se trudimo na vseh področjih slediti visokim standardom, ki zagotavljajo razvoj, rast in konkurenčnost podjetja.

 

 

 

Računovodske storitve

 

Računovodske storitve in svetovanje na področju računovodstva opravljamo za pravne osebe (d.o.o., d.n.o, društva….), kakor tudi za samostojne podjetnike in druge zasebnike (notarje, odvetnike, zdravnike…).

 

 • vodenje temeljnih poslovnih knjig ( glavna knjiga, dnevnik glavne knjige)
 • vodenje analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev
 • vodenje analitičnih evidenc prihodkov, odhodkov
 • vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije
 • obračun plač, vključno z evidencami v zvezi s plačami in poročanjem FURS-u in ZPIZ-u
 • obračun drugih prejemkov fizičnih oseb (podjemne pogodbe, avtorski honorarji….)
 • obračun davka na dodano vrednost
 • izdelava računovodskih izkazov (IPI, BS, IGK, IDT)
 • izdelava davčnih obračunov
 • računovodske analize poslovanja, periodična računovodska poročila po želji uporabnika
 • sprotna kontrola poslovanja in opozarjanje na morebitne nepravilnosti
 • poročanje Banki Slovenije
 • opravljanje elektronskega plačilnega prometa
 • druge računovodske in svetovalne storitve

 

 

Davčno svetovanje

 

Poslovanje vsakega podjetja je tesno povezano z davki, zato je davčno svetovanje za skrbno načrtovano in nadzorovano davčno politiko posameznega podjetja eden od ključev do uspeha.

 

V okviru davčnega svetovanja vam ponujamo:

 

 • spremljanje davčnih predpisov in individualno davčno svetovanje z namenom doseganja najugodnejših in zakonitih rešitev
 • davčno načrtovanje
 • svetovanje s področja davka od dohodka pravnih oseb, dohodnine, davka na dodano vrednost, davčnega postopka, premoženjskih davkov, trošarin…
 • svetovanje pri obdavčitvi prejemkov fizičnih oseb (avtorski honorarji, podjemne pogodbe, najemnine…)
 • izvajanje preventivnih davčnih pregledov

 

 

Poslovno in finančno svetovanje

 

Poleg popolne ponudbe računovodskih storitev in davčnega svetovanja strankam nudimo tudi celovito poslovno in finančno svetovanje, ki obsega zlasti:

 

 • svetovanje za izboljšavo poslovne situacije podjetja
 • finančno planiranje (izdelava finančnih načrtov) in finančno analiziranje (izdelava finančne slike podjetja)
 • priprava finančne dokumentacije za pridobitev posojil
 • priprava finančne dokumentacije za pridobitev sredstev na razpisih
 • priprava kompenzacij, asignacij…
 • drugo poslovno in finančno svetovanje…

 

 

Kadrovsko svetovanje

 

 • Vodenje ustreznih kadrovskih evidenc
 • Komuniciranje z institucijami, povezanimi s področjem delovnih razmerij (ZZZS – ZPIZ)
 • Ustrezna poročanja državnim organom
 • Vse postopke v zvezi z zaposlovanjem delavcev
 • Izdelava sklepov aktov v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi
 • Izdelava aktov v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi
 • Mesečni obračun plač
 • Zaposlovanje tujcev
 • Letna poročila državnim organom o obračunanih in izplačanih osebnih dohodkih

 

 

Administrativne storitve

 

 • Izstavljanje računov v vašem imenu
 • Sestavljanje IOP obrazcev in opominov v vašem imenu
 • Pisanje dopisov v vašem imenu
 • Obračun potnih nalogov

 

 

Zakaj izbrati RAČUNOVODSKA DRUŽBA CLEMENTE – ROGELJA d.o.o.?

 

 • Zaupen in vzajemen kolektiv
 • Profesionalen in topel oseben pristop
 • Varovanje vaših poslovnih skrivnosti
 • Računovodske storitve opravljamo kvalitetno, zanesljivo in v zakonskih rokih
 • Vsaki stranki se osebno posvetimo in ji pomagamo do optimalnih rešitev
 • Dokumentacije vam ni potrebno posredovati osebno, pošljete jo lahko po pošti ali jo mi prevzamemo osebno
 • Odlična dostopnost do poslovnih prostorov računovodske družbe, lastni parkirni prostori

 

Oglejte si tudi naše reference

 

 

ZAKAJ MI?

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

 

ODLOČITE SE ZA BOLJŠE RAČUNOVODSTVO.