RAČUNOVODSKE STORITVE, FINANČNO IN DAVČNO SVETOVANJE ZDENKA ŽUNKOVIČ S.P., Orehova vas

RAČUNOVODSKE STORITVE, FINANČNO IN DAVČNO SVETOVANJE ZDENKA ŽUNKOVIČ S.P., Orehova vas

Ob Gozdu

26

2312

OREHOVA VAS

02/605-14-81

040/470-270

02/ 605 14 02

www.racunovodstvo-zunkovic.si

Davčna št.SI56859279

DirektorŽUNKOVIČ ZDENKA

RAČUNOVODSKE STORITVE, FINANČNO IN DAVČNO SVETOVANJE ZDENKA ŽUNKOVIČ S.P., Orehova vas

Ob Gozdu

26

2312

OREHOVA VAS

02/605-14-81

040/470-270

02/ 605 14 02

www.racunovodstvo-zunkovic.si

Davčna št.SI56859279

DirektorŽUNKOVIČ ZDENKA

Oddaj Povpraševanje

 

RAČUNOVODSKE STORITVE, FINANČNO IN DAVČNO SVETOVANJE ZDENKA ŽUNKOVIČ S.P.

TRADICIJA IN KVALITETA Z ROKO V ROKI ŽE 40 LET

 

 

O nas

 

Gospodarska družba kot samostojni podjetnik posameznik Zdenka Žunkovič s.p. je registrirana za opravljanje računovodskih storitev, finančnega in davčnega svetovanja ter prevajanja in tolmačenja. Ustanovljena je bila 01.01.2005. Gospodarsko družbo zastopa in vodi Zdenka Žunkovič, univerzitetna diplomirana ekonomistka.

Svetovanje na področju računovodstva in davčno svetovanje za mala podjetja in samostojne podjetnike izvajamo od začetka leta 2005. Naše znanje temelji na dolgoletnih izkušnjah vodenja računovodstva v gospodarskih družbah in pri neposrednih proračunskih uporabnikih – občinah.

 

Z izobraževanjem in delom smo pridobili znanje, izkušnje in veščine na področjih:

 

 • vodenja računovodstva v gospodarskih družbah,
 • proračunskega načrtovanja in analiziranja,
 • izvrševanja proračuna in
 • financiranja občin.

 

Glede na dobro poznavanje delovanja proračunov lokalnih skupnosti ter ostalih posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna je nosilka podjetja opravila dodatno strokovno izobraževanje na Centru za razvoj financ, ki deluje v okviru Ministrstva za finance Republike Slovenije ter pridobila naziv državnega notranjega revizorja.

 

Zdenka Žunkovič, univ.dipl.ekon.
Državna notranja revizorka

 

 

 

Naše dejavnosti

 

 • Računovodsko svetovanje in celovito vodenje računovodstva za s.p., d.o.o. in društva v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi
 • Revizijske storitve za javne zavode in občine
 • Prevajanje angleščina, nemščina

 

Svoje storitve nudimo na področju celotne Slovenije.

 

računovodski servisi_žunkovič2

 

Naša ponudba

 

 • Kontiranje in knjiženje v skladu z Slovenskimi računovodskimi standardi
 • Računovodski izkazi in obračun davka od dohodkov za gospodarske družbe, zasebnike in društva
 • Revidiranje
 • Prevajanje nemščina, angleščina
 • Obračun DDV-ja
 • Saldakonti
 • Vodenje evidenc osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • Obračun plač, regresa, pogodb o delu, avtorskih pogodb in drugih stroškov dela
 • Izdelava medletnih ter letnih bilanc stanj in Izkazov uspeha
 • Izdelava davčne napovedi za s.p.
 • Obračun davka na dobiček pravnih oseb
 • Poročanja na osnovi zakonodaje (AJPES, ZPIZ, DURS, Banka Slovenije)
 • Obračun obresti
 • Fakturiranje
 • Svetovanje in opozarjanje na davčne in druge novosti
 • Druge storitve po dogovoru

 

Izpolnite POVPRAŠEVANJE in z veseljem vam bomo pomagali.

 

računovodski servisi_žunkovič3

 

 

Zakaj izbrati Zdenka Žunkovič s.p.?

 

 


 

STOPITE V STIK Z NAMI

Telefonski št.:

02/ 605 14 81

040/ 470 270

 

E-mail naslov: 

zunkovic@siol.net

 

 

Zagotavljamo vam storitev primerno vaši dejavnosti, načinu in obsegu poslovanja.