RAČUNOVODSKE STORITVE MARIJA OSTERMAN S.P.

RAČUNOVODSKE STORITVE MARIJA OSTERMAN S.P.

Usnjarska ulica

1

1230

DOMŽALE

040/511-909

www.rso.si

Davčna št.SI90321197

DirektorMARIJA OSTERMAN

RAČUNOVODSKE STORITVE MARIJA OSTERMAN S.P.

Usnjarska ulica

1

1230

DOMŽALE

040/511-909

www.rso.si

Davčna št.SI90321197

DirektorMARIJA OSTERMAN

Oddaj Povpraševanje

 

RAČUNOVODSKE STORITVE MARIJA OSTERMAN S.P.

 »Vsako našo stranko obravnavamo tako, kot da je to naše podjetje!«

 

 

O nas

 

Kratka predstavitev

 

V računovodstvu delam že 39 let, od tega 34 let kot samostojni računovodja. 12 let sem bila zaposlena v Slovenskih železnicah, naslednjih 12 let sem bila glavni računovodja v zasebnem podjetju, nato sem kot glavni in odgovorni računovodja delala 2 leti v računovodskem servisu v Ljubljani.

Svoje podjetje kot s.p. sem registrirala 01.10.2006. Za samostojno pot pa sem se odločila zato, da lahko delam tako kot jaz mislim da je najboljše, da nisem odvisna od nikogar ter se lahko posvečam temu, kar delam najraje in najboljše t.j. vodim poslovne knjige za podjetja, s.p., društva, zasebne zavode, kmete, sindikate, ….

Za podjetja, katerim že vodim poslovne knjige, pa nisem samo knjigovodja oz. računovodja, ampak tudi najožji sodelavec, ki do potankosti pozna samo poslovanje podjetja; ki živi in diha s podjetjem. Temu ustrezno lahko tudi pravilno svetujem, stranka pa me lahko tudi pokliče kadarkoli. Na enak način delajo tudi moje zaposlene.

Poslovno sodelujem še z mnogimi strokovnjaki, ki so zanesljivi in zelo dobri na svojem področju, ki ga pokrivajo.

 

Moje sodelavke so:

 

 • Saša Sušnik Kos od 01.06.2008, računovodja 25 let, delno opravlja delo na terenu
 • Martina Dobovičnik od 12.07.2014, samostojni računovodja 4 leta, prokurist podjetja
 • Lara Jemec od 01.05.2018, administrator, pomožni računovodja

 

 

Trenutno obdelujemo okoli 140 podjetij, zasebnih zavodov, sindikatov, društev, kmetov, … – od povsem malih pa do velikih z več kot 50 zaposlenimi. Za 25 podjetij opravljamo tudi plačilni promet, za 5 podjetij opravljamo tedensko izterjavo, za veliko večino podjetij urejamo prijave (M-1) in odjave (M-2) obveznega zavarovanja, vodimo kadrovsko evidenco, predvsem pa za vsa podjetja tekoče spremljamo stanje na njihovih davčnih karticah in odpravljamo morebitne nepravilnosti. V primeru davčnih pregledov se na podlagi pooblastila stranke jaz pogovarjam z davčnim inšpektorjem.

Vsa podjetja, katerih dokumenti se obdelujejo v pisarni, se vodijo na programu Phanteon. Moje stranke pa se lahko odločijo tudi za najem tega programa in s povezavo na daljavo lahko delajo na svoji bazi. Na terenu pa delam oz. delamo še na drugih programih, ki jih uporabljajo moje stranke.

 

Povzetek našega dela:

 • vsako stranko obravnavamo tako, kot da je to naše podjetje
 • v kolikor imajo stranke željo, lahko za njih opravljamo vse delo, stranke pa imajo samo to dolžnost, da pravočasno pripravijo dokumentacijo

 

 

Računovodske storitve

 

Naše storitve znamo prilagoditi velikim, srednjim in majhnim podjetjem. Specializirali smo se tudi za javne zavode, društva, kmete in organizacije. Strankam zagotavljamo storitev primerno njihovi dejavnosti, načinu in obsegu poslovanja.

Predlagamo začetek z osnovnim naborom. Tega ob rasti poslovanja lahko razširimo glede na dodatne zahteve.

 

V računovodskem servisu RSO za vas opravljamo naslednje storitve:

 

 • Vodenje temeljne poslovne knjige ( glavna knjiga in dnevnik);
 • kontiranje in knjiženje dokumentov za temeljne poslovne knjige;
 • vodenje terjatev in obveznosti ter uskladitev s strankami;
 • fakturiranje;
 • analitična evidenca saldakontov;
 • obračun davka na dodano vrednost;
 • vodenje davčnih evidenc;
 • vodenje registra za osnovna sredstva in obračun amortizacije;
 • izdelava zaključnega računa;
 • izdelava medletnih bilanc;
 • svetovanje;
 • vodenje blagajne;
 • obračun plač;
 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca;
 • obračun podjemnih pogodb, avtorskih honorarjev in drugih vrst dohodkov fizičnih oseb;
 • obračun nadomestila plač za refundacijo bolezni;
 • sestavljanje poročila o plačah zaposlenih (M4/M8);
 • knjiženje maloprodaje;
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih;
 • izdelava poročil za Banko Slovenije;
 • izdelava statistike finančnih računov;
 • vodenje plačilnega prometa;
 • obračun obresti;
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil;
 • izdelava predloga celostne rešitve vašega računovodstva;
 • izdelava predloga racionalizacije ostalih postopkov povezanih z računovodstvom;
 • razne druge storitve po želji stranke;
 • nudimo najem licence Pantheon.

 

Uporabljamo programsko opremo Pantheon.

 

 

Dodatne storitve:

 

 • Priprava izvršb;
 • priprava opominov;
 • prijava potreb po delavcih in prijava delavcev v zavarovanje;
 • odjava delavcev;
 • priprava medletnih poročil za zunanje uporabnike;
 • računovodstvo na terenu (naš računovodja na sedežu stranke);
 • pomoč pri kadrovskih vprašanjih;
 • pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev;
 • priprava investicijskih programov, poslovnih načrtov;
 • obveščanje o novostih, ki se tičejo vašega podjetja s področja računovodstva, financ in davkov;
 • prevzem in dostava dokumentov.

 

 

Strokovna svetovanja

 

RAČUNOVODSKO SVETOVANJE

 

Računovodja mesečno natančno zapisuje podatke o poslovanju podjetja, zato lahko kadar koli na vašo željo iz teh podatkov pripravi računovodska poročila oziroma pomembne informacije zdravju podjetja ter o potencialnih nevarnostih, na katere lahko naletite v prihodnosti.

Iz računovodskih poročil tudi DURS razbere višino davka, ki ga mora podjetje plačati v proračunu; banka jih prebere, ali bo podjetje sposobno odplačevati posojilo; potencialni parterji in stranke ugotovijo, ali je s podjetjem varno poslovati in ne nazadnje investitorji preverjajo, ali se v določeno podjetje splača investirati.

 

Od sodelovanja z nami lahko pričakujete:

 

 • Svetovanje na področju kadrovskega in njemu sorodnih poslovnih področij;
 • Pomoč pri sestavljanju različnih tipov pogodb;
 • Pripravljanje dokumentacij za pridobivanje posojil in lizingov;
 • Pripravljanje kompenzacij in asignacij;
 • Pregled finančnega poslovanja.

 

DAVČNO SVETOVANJE

 

Pomagamo vam optimizirati obdavčitev vašega poslovanja. To pomeni, da skupaj pregledamo vaše poslovanje, poiščemo ter odpravimo napake, nato pa poiščemo in uveljavimo dodatne zakonsko dovoljene možnosti za optimizacijo davka.

Svetujemo in opozarjamo vas na možne davčne nepravilnosti pri posameznih poslovnih potezah. Namesto vas komuniciramo z davčnimi organi ter vas zastopamo v davčnih postopkih. Pri zagotavljanju naših storitev se vedno posvetimo vsakemu individualnemu primeru posebej ter poskrbimo, da ob upoštevanju davčnih posledic poiščemo najustreznejšo rešitev za stranko.

 

Davčno svetovanje in davčne storitve zagotavljamo na področju:

 

 • Davka od dohodka pravnih oseb (DDPO)
 • Davka od dohodka iz dejavnosti;
 • Davka na dodano vrednost (DDV);
 • Davka na nepremičnine
 • Pri poslovanju s povezanimi osebami.

 

Zagotovite si brezskrbno poslovanje

 

Skupaj z optimizacijo obdavčite poslovanja ali posebej vam, pomagamo tudi pri optimizaciji osebne obdavčitve. Na področju optimizacije osebne obdavčitve od nas lahko pričakujete pomoč pri:

 

 • Načrtovanju in izvedbi izplačil osebnih dohodkov v skladu z veljavno zakonodajo;
 • Doseganju višjega neto dohodka predvsem vodstva in družbenikov posameznih družb;
 • Davku na nepremičnine v osebni lasti.

 

Svetujemo vam in vas opozarjamo na možne davčne nepravilnosti pri posameznih poslovnih potezah, namesto vas komuniciramo z davčnimi organi ter vas zastopamo v davčnih postopkih. Z našimi nasveti bo vaše poslovanje zakonito in optimalno. Obisk davčnega inšpektorja bo dogodek, ki vam ne bi smel vzbujati skrbi.

 

 

KADROVSKO SVETOVANJE IN INŽENIRING

 

Delo s kadri je zahtevno, zakonodaja na tem področju pa razvejana in polna pasti. Pogosto se sprašujete:

 

 • Kako pravilno izvesti postopek zaposlitve?
 • Katere formalnosti je potrebno urediti pri novem sodelavcu?
 • Kako zaposlenega pravilno odpustiti?
 • Kako voditi različne postopke z zaposlenimi?
 • Kako izdelati sistematizacijo delovnih mest?
 • Katere notranje akte potrebujem? In podobno.

 

Ponujamo vam kadrovsko svetovanje ali celovito zunanjo kadrovsko funkcijo. Kadrovski inženiring zajema:

 

 • Celovito kadrovanje,
 • Delovno pravno svetovanje in vodenje postopkov od prejema do prekinitve zaposlitve,

 

START`UP PODJETNIŠKO SVETOVANJE

 

Start`up podjetja se največkrat dobro spoznate na svoje produkte, potrebujete pa kakovostne nasvete o tem, kako svoj posel obvladovati finančno. Pri tem vam lahko pomagamo, saj znamo v preprostem, žargonsko nezapletenem jeziku, razložiti pomembne osnove in podati nasvete o vprašanjih pred, med in po ustanovitvi podjetja. Strt`up podjetjem ponujamo tudi brezplačna svetovanja in posebne ugodnosti.

 

Pred ustanovitvijo podjetja:

 

 • Izbor pravno-organizacijske oblike ( d.o.o., d.n.o., k.d., s.p.);
 • Obdavčitev podjetja;
 • Prispevki podjetnikov in plače;
 • Možnosti uveljavljanja stroškov iz poslovanja;
 • Zaposlovanje;
 • Druge obveznosti.

 

Svetovanje pri izdelavi poslovnega načrta:

 

 • Sestavni del poslovnega načrta;
 • Usmerjanje pri pisanju vsebinskega dela;
 • Pomoč pri pripravi finančnega dela.

 

Ustanovitev podjetja:

 

 • Notar in točka VEM;
 • Svetovanje in pomoč pri izvedbi postopka ustanovitve;
 • Pravila in praksa pri izbiri imena podjetja;
 • Zakonske omejitve pri izbiri poslovnega naslova podjetja;
 • Izbor dejavnosti po Standardni Klasifikaciji Dejavnosti (SKD);
 • Napoved prihodkov in odhodkov za DURS;
 • Pomoč pri izbiri banke za odprtje ustanovnega in poslovnega računa;
 • Prijava v zaposlitev.

 

Po ustanovitvi podjetja:

 

 • Sledenje denarnemu toku oziroma soji likvidnosti;
 • Branje računovodskih informacij;
 • Preverjanje potencialnih investitorjev, partnerjev in kupcev;
 • Zaposlovanje;
 • Notranji akti;
 • Na splošno računovodski, davčni in kadrovski nasveti.

 

 

Svetovanje o programu PANTHEON

 

Program Pantheon

 

Računovodski program Pantheon ne uporabljajo le računovodski servisi, ampak tudi podjetniki sami. Pantheon je namreč dosegljiv tudi kot gostujoča (hosting) aplikacija, kar pomeni, da uporabnik iz svojega računalnika preko interneta dostopa do svojih podatkov, ki so shranjeni v varnih podatkovnih centrih. Uporabnik lahko dovoli dostop do podatkov tudi svojemu računovodskemu servisu, s čimer se drastično pospeši in poenostavi delo, saj oba dostopati do iste baze podatkov v realnem času. Kako nastaviti program in kako ga uporabljati vam svetujemo tudi mi.
Uporabnik nima stroškov z nakupom hardwara in implementacije sistema, prav tako pa mu ni potrebno skrbeti za administracijo sistema, požarne zidove in protivirusne programe – za vse to skrbi lastnik programa, to je podjetje Datalab d.d..

 

PHANTHEON je program za vodenje poslovanja, s katerim lahko uporabnik:

 

 • Izstavlja račune;
 • Izdeluje potne naloge;
 • Pregleduje zalogo v skladiščih;
 • Oddaja poročila državni upravi itd.;

 

Na voljo je več verzij programa za različne profile uporabnikov (od manjših SP-jev, do velikih proizvodnih podjetij), večino verzij pa je mogoče še dodatno nadgraditi in prirediti svojim potrebam.

 

Kako vam lahko pomagamo mi?

 

Ob nakupu katerega koli računovodskega programa, je potrebno nastavitve prilagoditi računovodskemu delu, predvsem pa posamezni stranki. Nastavitve programa so bistvene za kasnejši pravilen vnos podatkov. Svojim strankam pomagamo v programu Pantheon računovodsko nastaviti program. Imamo pa tudi svojega programerja v podjetju Datalab, ki nam pomaga ob različnih dodelavah programa.

 

 

Sodelujemo predvsem z:

 

 • Mikro, majhnimi privat podjetji (s.p., d.o.o.),
 • društvi,
 • zasebnimi zavodi,
 • sindikati,
 • odvetniki,
 • notarji,
 • zdravniki,
 • kmečkimi gospodinjstvi,

 

Svoje storitve nudimo na področju celotne Slovenije.  

 

MENJAVA RAČUNOVODSTVA

 

Če že imate računovodstvo vendar s storitvijo niste zadovoljni je potek brezplačnega prenosa v Računovodstvo RSO s.p. sledeč:

 

To je vaša obveza:

 

 • Sestanek z računovodstvom RSO s.p. in podpis pogodbe o vodenju knjig (definiramo obseg in ceno storitev),
 • Pisna odpoved pogodbe staremu računovodstvu.

Za vas naredimo mi:

 

 • Kontaktiramo prejšnje računovodstvo in se dogovorimo za termin prenosa,
 • Uredimo vsa nova pooblasila za oddajo obrazcev,
 • Uskladimo način priprave dokumentacije in jo prevzamemo,
 • Uredimo začetna stanja in prenos je končan.

 

 

 

Kako do nas?

 

 

 

 

Oglejte si tudi mnenja  naših zadovoljnih strank.

 

 

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

Telefonski št.:

040/511-909

 

E-mail naslov:

martina.dobovicnik@rso.si

 

V veselje nam bo sodelovati z vami.