Računovodski servis ANDREJA KRULEC S.P.

Računovodski servis ANDREJA KRULEC S.P.

GALICIJA

48B

3310

ŽALEC

03/572-84-50

03/714-85-00

www.krulec.si

Davčna št.SI75166917

DirektorANDREJA KRULEC

Računovodski servis ANDREJA KRULEC S.P.

GALICIJA

48B

3310

ŽALEC

03/572-84-50

03/714-85-00

www.krulec.si

Davčna št.SI75166917

DirektorANDREJA KRULEC

Oddaj Povpraševanje

računovodski servisi

 

O nas

 

Računovodske storitve Andreja Krulec s.p. je majhen, fleksibilen in profesionalen računovodski servis, z dolgoletnimi izkušnjami na področju računovodstva.

Sedež podjetja je v Galiciji, Žalec. Nahajamo se blizu avtocestnega izvoza Žalec (računovodski servis Celje, računovodski servis Žalec) in blizu regionalne ceste, ki vodi v Velenje (računovodski servis Velenje).!

 

Naše prednosti:

 • majhnost in prilagodljivost,
 • profesionalen odnos do strank,
 • prijazno in strokovno usposobljeno osebje,
 • zanesljivost in prijaznost,
 • varovanje podatkov in medsebojno zaupanje,
 • individualno svetovanje in obravnavanje strank,
 • davčno svetovanje,
 • finančno svetovanje,
 • svetovanje na področju prihranka pri poslovanju podjetja,
 • obveščanje in posredovanje novih informacij,
 • urejeno računovodstvo (ažurnost podatkov),
 • on-line povezava (vpogled v vaše računovodske podatke),
 • urejen poslovni čas,
 • tržno primerljive in konkurenčne cene.

 

Naša osnovna dejavnost je računovodstvo, zaradi česar vam kot podjetju nudimo kvalitetne računovodske in knjigovodske storitve, vi pa prihranite čas in denar. Stremimo k nenehnemu izobraževanju in spremljanju sprememb na zakonodajnem področju. S tem znižamo vaša tveganja in stroške. Tako uresničujemo cilj, da dobro in celovito skrbimo za vaše podjetje.

        

Računovodstvo

 

Računovodstvo je podporna dejavnost vsakega podjetja.

Njegova funkcija je, da zagotavlja kvantitativne informacije, predvsem vrednostno izražene, o gospodarskih entitetah, ki so namenjene za uporabo pri sprejemanju poslovnih odločitev oziroma za pripravo utemeljenih izbir med alternativnimi smermi delovanja.

 

Računovodski servis Andreja Krulec s.p. je manjši računovodski servis, ki se nahaja v Savinjski dolini. Nudimo kvalitetno računovodstvo in knjigovodstvo, saj smo zaradi majhnosti izredno prilagodljivi in se posvetimo vsaki stranki individualno. S svojim znanjem, nenehnim izobraževanjem smo vedno v koraku s spremembami v zakonodaji, ki so v sedanjem obdobju pogoste, saj se zavedamo, da lahko samo tako ponudimo stranki kvalitetne, profesionalne in natančne računovodske storitve.

 

Računovodstvo razumemo kot bistveno podporno dejavnost, ki zagotavlja uspešno poslovanje podjetja. Tako ponujamo celovite računovodske storitve za majhna, srednja in velika podjetja ter društva. Za vas lahko opravljamo celovito vodenje, lahko pa za vas pokrivamo samo določeno področje. Računovodske storitve opravljamo za podjetja po celotni Sloveniji, saj nudimo možnost uporabe online računovodstva – e-računovodstvo.

 

Uporabljamo računovodski program Vasco, ki je po našem mnenju eden izmed najkvalitetnejših računovodskih programov v Sloveniji, saj nudi kvalitetno in celovito pokrivanje računovodskih področij. Nudimo tudi delo v naših programih preko našega serverja – KPFW (knjiga prejetih računov), iz katere lahko neposredno plačujete račune, GKW (glavna knjiga), kjer lahko tudi sami pregledate stanje obveznosti do dobaviteljev ter terjatev do kupcev.

Nudimo tudi možnost elektronskega poslovanja preko programa Minimax!

 

Nudimo računovodstvo za s.p.računovodstvo za d.o.o.računovodstvo za društva in po novem tudi računovodstvo za kmete.

 

V okviru teh treh paketov storitev nudimo naslednje računovodske in knjigovodske storitve:

 

 • pomoč pri ustanavljanju podjetja,
 • knjiženje prejetih in izdanih računov,
 • vodenje glavne knjige,
 • evidenca saldakontov in izpis odprtih postavk,
 • obračun DDV,
 • vodenje registra osnovnih sredstev in obračun amortizacije,
 • izdelava zaključnega računa,
 • izdelava medletnih bilanc,
 • knjiženje in vodenje blagajne,
 • obračun plač, regresa,
 • obračun prispevkov za zavezance,
 • obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev,
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih,
 • izdelava poročil in statistike za državne institucije,
 • vodenje plačilnega prometa,
 • po pooblastilu plačevanje dobaviteljem,
 • obračun obresti,
 • pomoč pri pripravi različnih dokumentacij,
 • priprava in izdelava predlogov za izvršbo (e-izvršba),
 • pomoč pri izterjavi dolga,
 • davčno in računovodsko svetovanje,
 • druge knjigovodske in računovodske storitve.

 

 

 

Knjigovodstvo

 

Enostavno knjigovodstvo

Enostavno knjigovodstvo zasebnikov vsebuje naslednje evidence:

 • knjigo prihodkov in odhodkov,
 • knjigo ostalih terjatev in obveznosti,
 • register osnovnih sredstev, evidenco knjigovodskih listin pretokov med podjetjem in gospodinjstvom lastnika.

 

Dvostavno knjigovodstvo

Dvostavno knjigovodstvo zasebnikov pa vsebuje:

 • dnevnik in glavno knjigo kot temeljni poslovni knjigi ter
 • analitične evidence in druge poslovne knjige (materialno, blagovno knjigovodstvo, blagajniško poslovanje) kot pomožne knjige.

V našem podjetju nudimo za vsa podjetja dvostavno knjigovodstvo.

 

Obračun plač

 

Oseba, ki je v delovnem razmerju, mora za svoje delo prejeti plačilo. Plačilo za delo je sestavljeno iz plače, ki mora biti vedno v denarni obliki, in morebitnih drugih vrst plačil, če so slednja določena v kolektivni pogodbi (npr. v naravi). Plačo lahko v nadaljevanju razdelimo na osnovno plačo, del plače za delovno uspešnost, ter nekatere dodatke.

 

Obračun plač in izplačil fizičnim osebam zajema:

 

 • mesečni obračun plače in prispevkov za zasebnike,
 • obračun regresa, božičnice, nagrad,
 • obračun odpravnine,
 • obračun potnih stroškov,
 • obračun najemnin, dividend, obresti,
 • obračun avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb,
 • mesečno poročanje državnim institucijam (DURS, AJPES…),
 • tiskanje, kuvertiranje in pošiljanje plačilnih list,
 • obračun kreditov in izvršb,
 • letno poročanje – dohodnina, M4…
 • svetovanje pri obračunu plač.

 

Potni nalogi – obračun potnih stroškov

 

Potni nalog je namenjen podjetjem in samostojnim podjetnikom, ki opravljajo službene poti v državi ali v tujini, pri tem pa uporabljajo lasten ali službeni prevoz. Njihove poti lahko trajajo en ali več dni pri tem pa se pojavi veliko število dodatnih stroškov (cestnine, parkirnine, dnevnice, nočitve…).

V podjetju nudimo svetovanje pri obračunu ter obračun potnih stroškov, da bodo potni nalogi in obračun potnih stroškov narejeni in obračunani v skladu z veljavnimi predpisi.

 

 

Davčno svetovanje

 

V poslovanju vsakega podjetja je zelo pomembno tudi davčno svetovanje, saj lahko le s skrbno načrtovano davčno politiko ustvarimo ustrezno visoke davčne prihranke.

Davčno svetovanje je nepogrešljivi del računovodstva v podjetju. V našem računovodskem servisu vam nudimo kakovostno davčno računovodstvo, saj imamo dolgoletne izkušnje ter nenehno skrbimo za izobraževanje na področju sprememb v zakonodaji. Tako lahko našim strankam ponudimo svetovanje in posredovanje sprememb s področja Zakona o davku na dodano vrednost, Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, Zakona o dohodnini in ostalih.

 

Nudimo vam davčno svetovanje in davčne storitve na naslednjih področjih:

 • obračun DDV, trošarin in drugih prometnih davkov,
 • obračun davka od dohodka pravnih oseb in davčnih odtegljajev,
 • obračun dohodnine in drugih davkov fizičnih oseb.

Nudimo optimalno davčno planiranje ter svetovanje pri izdelavi davčnih izkazov, s ciljem doseči čimugodnejši in zakoniti davčni rezultat.

 

 

E-računovodstvo

 

Za naše stranke opravljamo računovodstvo na dva načina:

Skrbimo za celotno računovodstvo

Predvsem manjši podjetniki se odločijo, da skrb za računovodstvo v celoti prepustijo našemu podjetju. Takšna odločitev jim omogoča, da se lahko bolje posvetijo svojemu delu in na ta način več zaslužijo, prav tako pa jim ostaja tudi več prostega časa.

Online računovodstvo ali e-računovodstvo

Online računovodstvo ali e-računovodstvo pomeni, da preko našega programa za računovodstvo sami vnašate določene osnovne dogodke na primer izdane ali prejete račune, mi vam samo dodelimo geslo s katerim lahko preko interneta dostopate do skupne baze podatkov na naših programih za računovodstvo. Dostop do programa za računovodstvo je časovno neomejen, se pravi da e-računovodstvo deluje 24 ur na dan in vse dni v tednu. Vsa ostala poročila kot so: obračun DDV, obračun plač, bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, itd.…. pa pripravljamo mi.

Online računovodstvo ali e-računovodstvo je zelo priporočljivo za podjetja z večjim številom izdanih in prejetih računov, kajti skupna uporaba programa za računovodstvo lahko vpliva na občutno znižanje stroškov za računovodske storitve. Online računovodstvo pa tudi omogoča vodenje računovodstva za podjetja po celotni Sloveniji.

 

 

Bilanca stanja

 

Ob zaključku poslovnega leta za vas izdelamo tudi vsa potrebna poročila tako za DURS kot tudi za AJPES, in sicer:

 • Bilanca stanja
 • Izkaz poslovnega izida
 • Obračun davka od dohodka pravnih oseb za gospodarske družbe (d.o.o., društva)
 • Obračun davka od dohodka iz dejavnosti za samostojne podjetnike
 • Pojasnila k izkazom
 • Letna poročila

Prav tako za naše stranke izdelujemo mesečna ali kvartalna poročila poslovanja, ki lastnikom podjetja pripomorejo k lažjemu sprejemanju poslovnih odločitev.

 

DDV

 

Davek na dodano vrednost (DDV) se obračunava in plačuje od dobav blaga in opravljanja storitev, ki jih davčni zavezanec opravi v okviru opravljanja svoje ekonomske dejavnosti na ozemlju RS, od pridobitve blaga in storitev znotraj Skupnosti ter od uvoza. Obračun DDV predloži davčni zavezanec, ki je identificiran za namene DDV. Obračun je potrebno oddati preko sistema eDavki do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po preteku davčnega obdobja. V primeru, da ne nastane obveznost za plačilo DDV, se na podlagi zahtevka za vračilo DDV opravi vračilo DDV-ja.

V računovodskem servisu pa podlagi prejete dokumentacije obračunamo DDV, oddamo obračun DDV-ja preko sistema eDavki, vas obvestilo o obveznosti za plačilo, ali pa pripravimo zahtevek za vračilo DDV-ja.

 

Računovodstvo cenik

 

Na začetku našega sodelovanja določimo ceno za računovodske storitve na podlagi vaših posredovanih podatkov. Pri oblikovanju cene za računovodske storitve si pomagamo s smernicami navedenimi v računovodski tarifi. Računovodska tarifa določa priporočljiv način vrednotenja in obračunavanja računovodskih storitev.

Računovodske storitve vam zaračunavamo kot mesečni znesek, ki se ne spreminja. Cena za računovodske storitve se spremeni samo ob pomembni spremembi v vašem poslovanju. Cena se vedno spremeni za naprej na podlagi medsebojnega dogovora, za nazaj ne delamo nobenih poračunov.

Podjetjem, ki pa se odločijo za uporabo Online računovodstva ali e-računovodstva z uporabo našega programa za računovodstvo, lahko zaradi racionalizacije poslovanje vplivamo na občutno znižanje stroškov za računovodske storitve.

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

Telefonska št.: 

03/572-84-50

 

E-mail naslov: 

andreja@krulec.si

Z veseljem vam bomo pomagali.