Računovodski servis EXPERT D.O.O.

Računovodski servis EXPERT D.O.O. Celje, Trzin

Ljubljanska cesta

3A

3000

CELJE

03/492-41-12

www.expert-celje.si

Davčna št.SI69620644

DirektorDARKO KONČAN

Računovodski servis EXPERT D.O.O. Celje, Trzin

Ljubljanska cesta

3A

3000

CELJE

03/492-41-12

www.expert-celje.si

Davčna št.SI69620644

DirektorDARKO KONČAN

Oddaj Povpraševanje


Expert d.o.o.

 

O podjetju

 

Davčno svetovanje namenjeno pravnim osebam in posameznikom kot slovenskim davčnim zavezancem se je pričelo že leta 1991, ko je v Republiki Sloveniji bil uveden povsem nov davčni sistem z uveljavitvijo prvih zakonov o dohodnini (Personal Income Tax) in o davku od dobička pravnih oseb (Corporate Tax). S tem se je pričelo tudi poslovno delovanje našega podjetja, ki je med prvimi v Sloveniji pričelo z rednim strokovnim davčnim svetovanjem. Že v začetku leta 1993 je bil lastnik družbe Darko Končan med ustanovitelji Društva davčnih svetovalcev Slovenije, ki je 1999 zaradi izredno profesionalnega strokovnega delovanja na davčnem področju in pri svetovanju strankam pridobilo status rednega člana CFE – Confederation Fiscale Europeenne. Ob tem, da je bil Darko Končan med prvimi profesionalnimi davčnimi svetovalci v Sloveniji in direktor davčnega oddelka mednarodne revizijske družbe Deloitte&Touche, podpredsednik in predsednik Društva davčnih svetovalcev ter član Fiskalnega Komiteja CFE za področje direktnih davkov in hkrati tudi sodni izvedenec za davke vrsto let, je zaradi svojega strokovnega delovanja (pisec številnih člankov ter knjig o davkih in predavatelj na mnogih konferencah doma in v tujini) bil v letih 1999 – 2001 imenovan za državnega sekretarja za davčni in carinski sistem na Ministrstvu za finance RS.

Po končanju te funkcije sta se skupaj z direktorico podjetja Sabino Lamut, ki je kot stalna sodna izvedenka za davke pokrivala tudi področje računovodskih storitev za stranke, povsem posvetila profesionalnemu strokovnemu delu ter širila krog sodelavcev in poslovnih strank tako v Sloveniji kot EU. Ob tem je Darko Končan po  preoblikovanju prvotnega društva v Zbornico davčnih svetovalcev prevzel še dela in naloge generalnega sekretarja zbornice ter s tem postal tudi član Skupščine CFE v Bruslju.

Danes družba EXPERT d.o.o. Celje v sodelovanju s sestrsko družbo VERSTOVŠEK&KONČAN pravno in davčno svetovanje d.o.o. v Trzinu opravlja najzahtevnejše profesionalne storitve z davčnega in računovodskega  področja.

 

 

Storitve

 

Opravljamo storitve davčnega svetovanja, zastopanja strank v davčnih postopkih in računovodske storitve  za pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

Temeljni namen davčnega svetovanja


Glede na  pravni in ekonomski prostor v Republiki Sloveniji v sklopu  Evropske Unije menimo, da je glavni namen svetovalnih storitev naše družbe sledeč:

 • vsebina davčnega svetovanja bo v skladu z zakonodajo, ki je v veljavi v  Evropski uniji  in Republiki Sloveniji;
 • davčno svetovanje bo omogočalo časovno optimizacijo plačevanja dajatev: zamude pri plačevanju povzročajo dodatne stroške, medtem ko prezgodnje plačevanje dajatev ni razumno;
 • davčno svetovanje bo potekalo v smeri optimizacije uporabe davčnih olajšav in oprostitev, ker – če so pravilno uporabljene – zmanjšujejo osnovo za odmerjeni davek od dohodka;
 • pri davčnem svetovanju bomo uporabili – poleg davčnih – tudi druge predpise, ki imajo vpliv na višino obdavčitve;
 • zagotavljamo Vam diskretno uporabo vaših poslovnih in finančnih podatkov, ki jih pri izvajanju naših storitev pridobimo.

 

DAVČNO SVETOVANJE

 

V okviru opravljanja dejavnosti davčnega svetovanja strokovno presojamo in predlagamo ustrezne davčne rešitve naročnikom svetovanja. Osnovni cilj, ki ga pri delu zasledujemo je optimiziranje davčnih obveznosti za naročnika, ki zahteva poleg celovitega poznavanja davčnih in pravnih predpisov, tudi dolgoletne izkušnje pridobljene v konkretnih davčnih postopkih. Strokovno delo na področju davčnega svetovanja obsega izvajanje sledečih procesov:

 • davčno načrtovanje,
 • preventivni davčni pregledi,
 • redno davčno svetovanje (obsega področje dohodnine, davka od dohodka pravnih oseb, davka na dodano vrednost, davčnega postopka glede na posamezni materialni predpis, davka na promet nepremičnin in drugih davkov in prispevkov),
 • zastopanje davčnih zavezancev v davčnih postopkih (obsega sodelovanje in komuniciranje z davčnimi inšpektorji že v fazi pred izdajo zapisnika o davčnem pregledu, izdelavo pripomb na zapisnik, izdelavo pritožbe na odločbo ter sodelovanje pri morebitni izdelavo tožbe na Upravno sodišče),
 • izdelava projekta transfernih cen v sodelovanju z zunanjimi izkušenimi davčnimi svetovalci,
 • davčno svetovanje pri izdelavi  davčnega letnega obračuna z izračunom optimalne davčne obveznosti za pravne osebe  in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (samostojni podjetniki, odvetniki, zdravniki, zasebni koncesionarji in vsi drugi),
 • svetovanje glede optimalnega izkoristka davčnih olajšav,
 • preoblikovanje samostojnega podjetnika v kapitalsko družbo d.o.o. ali v osebno družbo d.n.o.,
 • davčno zastopanje tujih poslovnih partnerjev,
 • davčno zastopanje  pri ureditvi statusa nerezidenta oziroma rezidenta  za določen oziroma nedoločen čas,
 • davčno svetovanje fizičnim osebam pri izdelavi določenih napovedi, vezanih na konkretne poslovne dogodke ter pomoč pri popisu premoženja za  prijavo premoženja v skladu z določbo 5. odstavka 68. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2),
 • davčna pomoč pri napovedi in odmeri dohodnine od dobička iz kapitala,
 • izdelava pritožb na prejete odločbe davčnega organa RS ter skupaj s partnersko odvetniško pisarno  odvetnice Mateje Končan Verstovšek tudi zastopanje  strank v upravnih sporih pred Upravnim in Vrhovnim sodiščem RS,
 • izdelava vloge za znižanje medletnih akontacij za praven in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost,
 • pripravo strokovnih davčnih mnenj ter izvedenskih mnenj stalne sodne izvedenke za davke,
 • sodeluje z uglednimi davčnimi svetovalci v članicah EU, ki so registrirani v davčnem registru pod okriljem CFE ter tako omogoča hitro in kvalitetno strokovno svetovanje tudi v mednarodnih davčnih zadevah,
 • organizira seminarje in konference ter druga izobraževanja za svoje stranke doma in v tujini, kjer predavajo njeni profesionalni davčni svetovalci, ki tudi objavljajo strokovne članke ter nastopajo v največjih slovenskih medijih pri obravnavanju davčne problematike, kot tudi sodelujejo v strokovnih telesih ali s strani Ministrstva za finance organiziranih razpravah pri pripravi novosti in sprememb v davčni zakonodaji.

Storitve izvajamo z visoko stopnjo strokovnosti, pri čemer upoštevamo obstoječo slovensko in evropsko davčno  zakonodajo ter  sodno prakso.

 

 

RAČUNOVODSKE STORITVE

 

Opravljanje računovodskih storitev za naročnika obsega vodenje glavne knjige in pomožnih knjig, obračunavanje plač, obračunavanje davka na dodano vrednost z vodenjem predpisanih davčnih evidenc, izdelovanje medletnih in letnih računovodskih poročil, optimiranje davčnega dobička oziroma davčne izgube z izdelanim medletnim davčnim izkazom, na podlagi povprečnih mesečnih podatkov, izdelava letnega davčnega obračuna davka od dohodka  pravne osebe ter izdelava napovedi davka od dohodka iz dejavnosti za fizične osebe.

Vodenje poslovnih knjig opravljamo tako za pravne osebe, kot tudi za fizične osebe z dejavnostjo in se prilagajamo njihovim potrebam in željam  glede načina sodelovanja, uporabe računalniškega programa z možnostjo koriščenja našega modula sistema Oppis, prevzema dokumentacije, izdelave medletnih poročil ter izvajanja računovodskega svetovanja.

Glede na to, da je za uspešno računovodenje potrebno imeti navodila, ki jim lahko stranke sledijo in  v primeru davčno inšpekcijskega nadzora podajo ustrezne  obrazložitve povezane z evidentiranjem poslovnih dogodkov, za družbe kot tudi za samostojne podjetnike in zasebnike izdelujemo Pravilnik o računovodstvu, ki določa pravila za evidentiranje poslovnih dogodkov v poslovne knjige.

Na trgu ne delujemo kot tipično računovodsko podjetje, saj želimo, da ima stranka popoln servis z vidika povezanih storitev računovodenja ter davčnega svetovanja.

Pri strankah uporabljamo individualen pristop z upoštevanjem njihovih potreb z željo, da dosežemo obojestransko zadovoljstvo.

Ker je naše delovanje na področju poznavanja davčne problematike v RS in tudi v EU, dolgoletnega uspešnega davčnega svetovanja in zastopanja davčnih zavezancev v postopkih pred davčnim organom ter zadovoljstvu vedno večjega števila naših stalnih in občasnih strank, verjamemo, da bo tudi poslovno sodelovanje z novimi podjetji tako doma kot tudi izven EU uspešno in v obojestransko korist.

Prav tako vam nudimo:

 • Prevzem dokumentacije na sedežu podjetja stranke
 • Izvajanje računovodstvo na sedežu podjetja stranke
 • Davčno in individualno svetovanje za vse stranke
 • Pomoč in svetovanje pri ustanovitvi, preoblikovanju, pripojitvi in razdelitvi podjetij
 • možnost elektronskega poslovanja (programi OpPAL, SAOP, PANTHEON, INDEPENDENT, HAKL, VASCO)
 • možnost elektronskega bančništva (vsi bančni programi)

Obiščete nas lahko tudi v naši sestrski firmi (podjetje VRSTOVŠEK&KONČAN pravno in davčno svetovanje, d.o.o., Ljubljanska cesta 13B, Trzin), kjer izvajamo specialistično davčno svetovanje z zastopanjem strank v davčno inšpekcijskih nadzorih.

 

 

Naše prednosti

 

Pričakujemo, da bomo pri izvajanju naših storitev prejeli številna vprašanja v povezavi z davki, ki izhajajo tako iz poslovanja, kot iz organizacijske in finančne strukture naših naročnikov. Na vprašanja bomo odgovorili z vso skrbnostjo in predlagali strokovne predloge. Podlaga za visoko strokovno raven naših storitev je sledeča:

 • aktivno smo udeleženi v slovenskem ekonomskem prostoru na področju računovodskega, poslovodnega in davčnega svetovanja;
 • stalno spremljamo novosti s področja davčnega sistema in davčne politike, kar nam omogoča, da storitve davčnega svetovanja temeljijo na tekočih informacijah;
 • družba Expert poslovno sodeluje z Zbornico davčnih svetovalcev Slovenije, katere član je tudi naša družba, z Davčno – raziskovalnim inštitutom Maribor, z davčnimi svetovalci v Sloveniji  ter z drugimi priznanimi mednarodnimi davčnimi svetovalci. Za  reševanje pomembne problematike  oblikuje team strokovnjakov in tako zagotovi kvalitetno davčno svetovalno mnenje;
 • našim  strankam zagotavljamo prednost pred ostalimi strankami s pripravo odgovorov v najkrajšem možnem času in jih tudi zastopamo po pooblastilu pred ustreznim davčnim organom;
 •  še posebej pa čutimo odgovornost do naših pogodbenih strank s tem, ko v okviru ZDSS za najvišje možne zneske zavarovali našo odgovornost pri Zavarovalnici Tilia v d.d., za morebitne nastale napake, ki bi našim strankam lahko povzročile neljube finančne posledice. Seveda je naša glavna skrb, da do takšnega škodnega dogodka ne pride, vendar kljub vsemu želimo na ta način neposredno zavarovati finančne koristi naših poslovnih partnerjev.

 

 

Sodelujemo predvsem z:

 

 • mikro, majhnimi, srednjimi privat podjetji,
 • zasebnimi zavodi,
 • društvi,
 • sindikati,
 • zdravniki,
 • notarji,

Svoje storitve nudimo na področju celotne Slovenije.

 ZAKAJ IZBRATI Expert d.o.o.?

 

KJE SMO?

 

STOPITE V STIK Z NAMI

Telefonska št.:

03/492-41-12

E-mail naslov:

uprava@expert-celje.si

Z veseljem vam bomo pomagali.