Računovodski servis RDF FESTINANS, D.O.O.

Računovodski servis RDF FESTINANS, D.O.O.

Ulica Nade Kovačič

18

2204

MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

040/630-417 (ga. Marina)

041/630-417 (g. Branko)

www.festinans.si, www.energijazivljenja.si

Davčna št.SI79255019

DirektorMARINA VIDOVIČ

Računovodski servis RDF FESTINANS, D.O.O.

Ulica Nade Kovačič

18

2204

MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

040/630-417 (ga. Marina)

041/630-417 (g. Branko)

www.festinans.si, www.energijazivljenja.si

Davčna št.SI79255019

DirektorMARINA VIDOVIČ

Oddaj Povpraševanje

 

RAČUNOVODSKI SERVIS RDF FESTINANS, D.O.O.

Hitro, fleksibilno in zanesljivo pomagamo izboljšati učinkovitost vodenja računov in poslovanja vašega podjetja. 

 

 

O nas

 

Vizija

Želimo ostati strokoven, zanesljiv, prilagodljiv, prijazen računovodski servis še naprej. Trudimo se, da bi bili prepoznavni po hitrem, fleksibilnem, kvalitetnem in cenovno ugodnem vodenju računov. V prihodnosti ciljamo na uvedbo najsodobnejših informacijskih rešitev, da bi naredili naše storitve iz sklopa računovodstva za stranke še privlačnejše.

Poslanstvo

Naša naloga je izvajanje računovodskih storitev, davčnega svetovanja in poslovno-finančnega svetovanja tako, da le-to izboljša učinkovitost in optimizira delovanja poslovnega sistema.

Zaposleni

Naša ekipa je visokošolsko izobražena. S pogosto udeležbo na dodatnih izobraževanjih in nenehnim spremljanjem novosti poskrbimo za informacijsko svežino. Na tej osnovi lahko nudimo storitve prilagojene različnim profilom in zahtevam strank.

 

 

Naše vrednote

 

 • zadovoljstvo naših strank

 • dobra komunikacija -> Z dobrim poslušanjem in pravilnimi informacijami lahko poskrbimo za optimalne rešitve – storitve.

 • spoštovanje, integriteta -> Cenimo spoštljiv, odprt in pošten odnos.

 • zaupanje, solidarnost in pripadnost podjetju ter zaposlenim

 

 

Računovodstvo

 

Računovodske storitve opravljamo velikim, srednje velikim in majhnim podjetjem ter društvom in zavodom. Ker ima vsak poslovni subjekt svoje specifike pri vodenju računov (dejavnost, način in obseg poslovanja, število zaposlenih, …) storitve računovodstva temu primerno prilagodimo.

 

 

Naš računovodski servis za Vas opravlja naslednje storitve iz sklopa računovodstva:

 

 • vodenje poslovnih knjig: knjiženje prejetih, in izdanih računov ter bančih izpisov
 • analitična evidenca saldakontov
 • izpis odprtih postavk kupcev in dobaviteljev
 • obračun DDV in zamudnih obresti ter izpis opominov
 • vodenje davčnih evidenc
 • izdelava medletnih in zaključnih bilanc ter poročil za AJPES
 • obračun plač in drugih dohodkov iz zaposlitve za potrebe DURS in ZPIZ
 • obračun socialnih prispevkov za davčnega zavezanca
 • knjiženje maloprodaje in blagajniško poslovanje
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih
 • izdelava statistike finančnih računov in poročil za Banko Slovenije
 • vodenje plačilnega prometa
 • priprava potrebnih dokumentov za pridobitev posojila
 • obveščanje o spremembah na področjih davčne in računovodske zakonodaje

  

Izdelava računovodskih izkazov

 

 • izkaz poslovnega izida
 • bilanca stanja
 • prevrednotenje
 • izkaz finančnih tokov

Osnovna sredstva

 

 • seznam
 • amortizacija
 • prevrednotenje

Obračun drugih prejemkov fizičnih oseb

 

 • podjemne pogodbe
 • avtorski honorarji

 

 

Davčno svetovanje

 

Poznavanje davčne zakonodaje je temelj varnega poslovanja. S pomočjo davčnega svetovanja lahko davke ustrezno znižate in prihranite denar. Davčna politika posameznega podjetja pa je odvisna od statusne ureditve podjetja, dejavnosti ter obsega in načina poslovanja.

 

Glede na individualne potrebe strankam nudimo:

 

 • sodelovanje pri inšpekcijskih davčnih pregledih
 • optimizacija davčne bilance
 • svetovanje o davkih od dohodkov pravnih oseb
 • svetovanje o davku iz dejavnosti
 • svetovanje o DDV v okviru EU poslovanja

 

 

Poslovno in finančno svetovanje

 

Za optimalno delovanje poslovnega sistema je potrebno prepletanje tako računovodstva kot tudi davčnega, poslovnega in finančnega znanja. Ker želimo strankam ponuditi najboljše, nudimo tudi s področja financ naslednje storitve:

 

 • priprava kompenzacij in asignacij
 • priprava finančne dokumentacije za pridobivanje sredstev na razpisih
 • kontakt z bankami, priprava finančne dokumentacije za pridobitev posojil
 • svetovanje o izboljšavah poslovne situacije
 • drugo finančno in poslovno svetovanje

 

 

Kaj vam še nudimo:

 

 • Individualno svetovanje,
 • kadrovsko svetovanje (prijave, odjave, pogodbe o zaposlitvi, delovna dovoljenja),
 • pomoč in svetovanje pri ustanovitvi, pripojitvi, razdelitvi ter preoblikovanju podjetij,
 • možnost izvajanja računovodstva na sedežu podjetja stranka,
 • možnost prevzema dokumentacije na sedežu podjetja stranke,
 • možnost elektronskega poslovanja,
 • možnost elektronskega bančništva (plačevanje in izdajanje računov),
 • ostale visoko kvalitetne storitve s področja računovodstva in knjigovodstva.

 

 

Zakaj izbrati Računovodski servis RDF FESTINANS, D.O.O.?

 

 

REFERENCE

 

računovodski servisi

 

STOPITE V STIK Z NAMI 

Telefonski št.: 

040/630-417 (ga. Marina)

041/630-417 (g. Branko)

 

E-mail naslov:

info@festinans.si

 

Naj za Vaše račune, davke, finance in učinkovito poslovanje vašega podjetja, društva ali zavoda poskrbi predana ekipa strokovnjakov.