RAČUNOVODSKI SERVIS S & D FILIPIČ D.O.O.

RAČUNOVODSKI SERVIS S & D FILIPIČ D.O.O.

Pittonijeva ulica

9

6310

IZOLA

05/640 24 50

040/556 235

05/641 90 23

Davčna št.SI73303291

DirektorANASTAZIJA FILIPIČ

RAČUNOVODSKI SERVIS S & D FILIPIČ D.O.O.

Pittonijeva ulica

9

6310

IZOLA

05/640 24 50

040/556 235

05/641 90 23

Davčna št.SI73303291

DirektorANASTAZIJA FILIPIČ

Oddaj Povpraševanje

 

Računovodski servis S & D FILIPIČ, D.O.O.

STROKOVNOST, NATANČNOST, KVALITETA

 

O podjetju

 

S & D FILIPIČ d.o.o. je družinsko podjetje z  več kor 40-letnimi izkušnjami na področju računovodstva in knjigovodstva.

 

Podjetje vodim Ga. Silva Filipič in skupno nas je šest zaposlenih.

 

Danes nudimo usluge več kot 70 podjetjem različnih dejavnosti (samostojni podjetniki, d.o.o., društva, javni zavodi,…). Razpolagamo tudi z elektronskim poslovanjem za sledeče banke: Banka Koper (i-net), Banka Celje, SKB in A banka, kar nam daje možnost enostavnejšega in modernejšega poslovanja.

Redno se udeležujemo kongresa računovodij Slovenije ter seminarjev, ki jih organizira Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, za dopolnitev strokovnega znanja.

S ponosom lahko dodamo, da smo vsi zaposleni še posebej usposobljeni za davek na dodano vrednost (DDV), za davek od dobička in za davek od fizičnih in pravnih oseb (dohodnina).

Naše stranke so iz cele Slovenije, največ pa iz Izole, Kopra in Pirana.

V bodoče si bomo še naprej prizadevali k prijaznemu osebnemu kontaktu ter ustreči vašim željam in potrebam.

 

1. Vodenje računovodstva:

 

 • po sistemu enostavnega knjigovodstva
 • po sistemu dvostavnega knjigovodstva
 • po računovodskih standardih
 • zakon o računovodstvu

 

računovodski servisi_s & d filipič

 

2. Vodenje poslovnih knjig v celoti ali delno:

 

 • vodenje glavne knjige
 • analitične evidence saldakontov kupcev in dobaviteljev
 • analitične evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije in revalorizacije
 • knjige prejetih in izdanih računov z obračunom DDV
 • glavna knjiga z obračunom DDV
 • obračuni plač, regresa, pogodb o delu, avtorski honorarji
 • izdelava glavne blagajne
 • obračuni obresti

 

 

3. Po potrebi tudi večkrat letno poročila in obračuni:

 

 • bilance uspeha, bilance stanja za statistične potrebe
 • izkazi uspeha in izkazi stanja za davčne in poslovne potrebe
 • obračuni davka od dobička
 • konsolidirani računovodski izkazi
 • računovodska poročila
 • druga poročila in obračuni po predpisih za DURS,BS,ZPIZ in dr.
 • poročila o poslovanju z izpisi terjatev in obveznosti
 • analize poslovanja in načrtovanje
 • izdelava finančnih načrtov
 • izpisi odprtih postavk
 • izpisi opominov

 

 *pripravimo vam tudi vse potrebne obrazce za prijavo delavcev, pogodbe o zaposlitvi in vse potrebne sklepe ; tudi za tujce

 *izdelujemo tudi dohodninske napovedi za fizične osebe

 

4. Nudimo finančno ter poslovno svetovanje

 

Kaj še vam nudimo?

 

 • Možnost dogovora prevzema dokumentacije na sedežu podjetja stranke.
 • Možnost dogovora izvajanja računovodstva na sedežu podjetja stranke.
 • Možnost elektronskega poslovanja – program SAOP – MINIMAX.
 • Kadrovsko svetovanje (prijave, odjave, pogodbe, delovna dovoljenja).
 • Pomoč in svetovanje pri ustanovitvi, pripojitvi, preoblikovanju in razdelitvi podjetja.
 • Možnost elektronskega bančništva (plačevanje in izdajanje računov).

 

 

 

 

Sodelujemo z:

 

 • Mikro, majhnimi privat podjetji,
 • društvi,
 • odvetniki,
 • notarji,
 • zdravniki,

Svoje storitve nudimo na področju celotne Slovenije.

 

Zakaj izbrati RAČUNOVODSKI SERVIS S & D FILIPIČ D.O.O.?

 

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

Telefonski št.: 

05/640-24-50

040/556-235

 

E-mail naslov: 

sd-filipic@t-2.net

 

Z veseljem vam bomo pomagali.