Računovodstvo Mak.si, Maribor

Računovodstvo Mak.si, Maribor

Cesta k Tamu

55A

2000

MARIBOR

+386 (0)2 46 22 919

+386 (0)51 300 744

www.racunovodstvo-mb.si

Davčna št.SI39545806

DirektorBEZJAK SIMONA

Računovodstvo Mak.si, Maribor

Cesta k Tamu

55A

2000

MARIBOR

+386 (0)2 46 22 919

+386 (0)51 300 744

www.racunovodstvo-mb.si

Davčna št.SI39545806

DirektorBEZJAK SIMONA

Oddaj Povpraševanje

 

Računovodstvo Mak.si

RAČUNOVODSTVO ZA VSAKOGAR

 

 

O nas

Pred več kot dvajsetimi leti sem začela z delom v računovodstvu večjega podjetja. Svojo pot sem po 18 letih nadaljevala v računovodskem servisu, kjer sem opravljala računovodstvo in pomoč v reviziji za druga podjetja. Tako me je zagnanost, nadgrajevanje znanja in izkušenj pripeljalo tako daleč, da te izkušnje lahko delim z vami.

Verjamem, da Vam danes lahko ponudimo strokovne, kvalitetne računovodske  storitve, poslovno in davčno svetovanje.

Povezava z drugimi pravnimi in davčnimi podjetji nam omogoča, da našim strankam ponudimo kar se da celovite rešitve za podjetje. Z znanjem in izkušnjami, ki smo jih pridobili skozi vsa ta leta, lahko omogočimo našim strankam, da izboljšajo svoje poslovanje in prihranijo denar.

Želimo ostati uglajen, strokoven in prijazen računovodski servis.

 

 

 

 

Računovodstvo

Računovodske storitve in svetovanje opravljamo za pravne osebe, samostojne podjetnike, društva in druge zasebnike (obrtnike, odvetnike, notarje, zdravnike).

 

V računovodskem servisu Mak.si, lahko opravimo za vas naslednje storitve:

 • Vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige).
 • Vodenje analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk).
 • Analitično evidentiranje stroškov in prihodkov.
 • Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ.
 • Računovodsko svetovanje pri obračunih potnih stroškov, bonitet, odpravnin, regresov, jubilejnih nagrad itd..
 • Vodenje evidenc osnovnih sredstev z obračuni amortizacije.
 • Obračuni davka na dodano vrednost.
 • Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov) ter izračun želenih poslovnih kazalcev.
 • Izdelava davčnih bilanc in poročil.
 • Izdelava poročil za Banko Slovenije.
 • Opravljanje elektronskega plačilnega prometa.
 • Računovodske analize poslovanja.
 • Priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil.
 • Obveščanje in opozarjanje podjetij na spremenjeno zakonodajo in iz nje izhajajoče obveznosti.

 

Opravljamo tudi dodatne storitve:

 

 • priprava izvršb,
 • priprava opominov,
 • obračunavanje obresti,
 • prijava potreb po delavcih in prijava delavcev v zavarovanje,
 • odjava delavcev,
 • priprava medletnih poročil za zunanje uporabnike,
 • računovodstvo na terenu (naš računovodja na sedežu stranke),
 • pomoč pri kadrovskih vprašanjih,
 • pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev, tudi nepovratnih,
 • prevzem in dostava dokumentov,
 • pravna pomoč, tudi pomoč pri združitvah, pripojitvah podjetij, s.p.-jev,
 • ustanovitve podjetij,
 • notarske storitve,
 • cenitve podjetij.

 

Uporabljajmo programsko opremo uveljavljenih programskih hiš.

Z večino naših strank sodelujemo z naslednjimi programi: Saop – iCenter, E računi, MiniMax.

 

 

Poslovno svetovanje

V računovodskem podjetju Mak.si, Vam poleg računovodskih storitev in davčnega svetovanja nudimo tudi poslovno svetovanje.

Tako ponujamo še dodaten nabor storitev:

Finančno svetovanje o možnih izboljšavah poslovne situacije v podjetju s ciljem zmanjšanja odhodkov in optimizacije prihodkov (prihranki pri stroških dela za zaposlene, davčne olajšave).

Celovit servis podjetjem pri ustanovitvi in zagonu podjetja ( odpiranje računa, listine potrebne za ustanovitev itd.).

Finančno planiranje (priprava kratkoročnih in dolgoročnih finančnih načrtov podjetja).

Finančna analiza poslovanja (finančna slika o poslovanju lastnega podjetja ali finančna ocena poslovnih partnerjev, izračun kazalcev poslovanja).

Pomoč pri izbiri ustrezne banke ali drugega vira financiranja, kontakt z bankami, finančniki, pogajanje o kreditih in obrestnih merah, priprava finančne dokumentacije za pridobitev posojil in drugih virov kapitala.

Priprava vseh vrst pogodb v sodelovanju s pravnimi strokovnjaki.

Drugo finančno svetovanje.

 

 

Davčno svetovanje

Davčno svetovanje je tesno povezano z davki in vsako podjetje, katero posluje, mora upoštevati predpise veljavne zakonodaje.

Davčno svetovanje zajema skrbno načrtovanje davčne politike podjetja z namenom ustvariti čim večje davčne prihranke. Pri tem je treba upoštevati potencialni davek od vsake poslovne transakcije.

Za potrebe naših strank z vidika davčnega poslovanja, so nam v veliko podporo naši partnerji, ki skrbijo in znajo poiskati skrite davčne zanke, prihranke in obenem stranke zavarovati pred tem, da bi prestopile mejo zakonitosti.

Optimizacija davčne bilance; podjetju svetujemo davčno najugodnejšo pot in zakonit način poslovanja
Davčno svetovanje za pravne osebe s področij: davek od dohodka pravnih oseb (dobiček), davek na dodano vrednost (DDV), dohodnina, davčni postopek, trošarina in drugi davki.

Svetovanje glede možnosti uveljavljanja davčne olajšave.

Davčna svetovanja v zvezi z začetkom opravljanja dejavnosti: izbira ustrezne statusno pravne oblike pri odpiranju podjetja, kakor tudi pomoči pri izbiri načina zaprtja dejavnosti ter preoblikovanja iz ene statusno pravne oblike v drugo.

Znižajte davčno osnovo.

Davčno svetovanje Vam omogoča, da zakonito znižate davčno osnovo za odmero davka od dobička.

 

Osebni stečaj

Osebni stečaj je postopek, ki omogoča prezadolženim fizičnim osebam, da iz svojega premoženja v okviru svojih zmožnosti poplačajo svoje upnike. V stečajnem postopku lahko predlagajo sodišču, da jih oprosti plačila dolgov, ki niso bili poplačani iz obstoječega premoženja v osebnem stečaju.

E-finance

Vse naše stranke lahko neomejeno dostopate do našega spletnega programa miniMAX, ob predhodni prijavi v sistem.

Stranka ima dostop do vseh dokumentov, podatkov in poročil o poslovanju v vsakem trenutku, lahko pa (delno) tudi vnaša dokumente poslovanja (predračune, račune, potne naloge…), ki jih v računovodstvu knjigovodsko obdelamo in skrbimo za celotni knjigovodski del.

Odpade vam fizično prenašanje dokumentov, podatke pa lahko prenašamo tudi iz drugih programov – iz spletnih trgovin, maloprodajnih programov…


Zakaj izbrati Mak.si?

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

 

Telefonski št.: 

+386 (0)2 46 22 919

+386 (0)51 300 744

 

E-mail naslov: 

info@racunovodstvo-mb.si

 

Z našimi cenovnimi modeli, ki smo jih prikrojili na konkretne potrebe Vam ponujamo samo to, kaj potrebujete po ceni, ki si jo lahko privoščite!