SEFAS, d.o.o., Rače

SEFAS, d.o.o., Rače

Spodnja Gorica

4A

2327

RAČE

070/499-199

040 161 005

www.racunovodstvo-sefas.si

Davčna št.SI17276594

DirektorSORŠAK OTMAR, SORŠAK SVETLANA (vodja računovodstva)

SEFAS, d.o.o., Rače

Spodnja Gorica

4A

2327

RAČE

070/499-199

040 161 005

www.racunovodstvo-sefas.si

Davčna št.SI17276594

DirektorSORŠAK OTMAR, SORŠAK SVETLANA (vodja računovodstva)

Oddaj Povpraševanje

 

SEFAS, d.o.o.

Oseben pristop, odgovornost, sodobne informacijske rešitve

 

O nas

 

SEFAS, družba za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o. spada med mikro podjetja. Glavna registrirana dejavnost po SKD 2008 je 69.200, to so računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje.

V podjetju opravljamo računovodske storitve ter davčno svetovanje in poslovno svetovanje (npr. pomoč pri ustanovitvi podjetja, poslovni načrti ipd.).

Na trgu poslujemo že več kot 20 let, s čim smo strokovno znanje nadgradili s pomembnimi izkušnjami, s katerimi rešujemo probleme strank kakovostno in hitro. Podjetje kot tako je bilo preoblikovano iz s.p. v d.o.o. leta 2010, pred tem pa smo pod s.p. delovali od leta 1995.

 

 

Računovodske storitve

 

Odgovorno in zanesljivo opravljamo naslednje računovodske storitve:

 

 • Glavna knjiga – Nudimo vodenje glavne knjige.
 • Davčna knjiga – Vodenje davčnih evidenc.
 • Blagajna – Vodenje blagajne.
 • Stroškovna mesta in projekti – Vodenje po stroškovnih mestih in projektih.
 • Dokumentacija za banke – Pripravimo vso potrebno dokumentacijo za banke pri pridobivanju posojil.
 • Evidenca kontov – Vodenje analitičnih evidenc kontov in saldakontov.
 • Register osnovnih sredstev – Vodenje registra, obračun amortizacije in prevrednotenje osn. sredstev.
 • Priprava plačilnih listin – Obračun plač in priprava listin.
 • Statistike – Priprava finančnih statistik in statistik za Statistični urad.
 • Informacijske rešitve – Povežemo vas z našimi partnerji in vam svetujemo najboljšo izbiro glede obsega in potreb.
 • IOP izpisi – Priprava izpisov odprtih postavk.
 • Zaključni obračun – Priprava zaključnih obračunov.
 • Obračun prispevkov zavezanca – Priprava in oddaja obračuna prispevkov za zavezance.
 • Plačilni promet – Vodenje plačilnega prometa.
 • Izdaja e-računov za proračunske uporabnike – Brezplačno vam pripravimo in oddamo e-račune za proračunske uporabnike.
 • Obračun DDV – Obračunavanje davka na dodano vrednost.
 • Medletne bilance – Priprava medletnih bilanc za različne namene.
 • Podjeme in avtorske pogodbe – Priprava in obračun podjemih pogodb in avtorskih honorarjev ter svetovanje glede le-teh.
 • Obračun obresti – Obračunavanje obresti.

 

 

Zraven računovodskih storitev vam pomagamo k vašemu poslovanju pristopiti celovito. Usklajeno mora biti celotna infrastruktura poslovanja od kadrovskih vprašanj do informacijskega sistema.

Uskladimo in pripravimo vam koncept najlažjega in učinkovitega pretoka informacij med zunanjim računovodstvom in vašim poslovanjem.

Povežemo vas z našimi strokovnjaki, ki so na področju informacijskih rešitev certificirani ter jih predlagajo tudi javni organi kot npr. Finančni urad RS.

Tesno sodelujemo s podjetjem SAOP. Naše stranke uporabljajo programske rešitve iCenter in MiniMax. Prav tako pa vam omogočajo povezljivost programov ostalih ponudnikov.

 

Ostale storitve 

 

Individualen pristop zagotavlja, da se popolnoma prilagodimo vašim željam in potrebam. Zato lahko za vas prevzamemo naslednje naloge oz. za vas opravimo naslednje storitve.

 

 • Opominjanje – Priprava opominov.
 • Pomoč pri kadrovanju – Reševanje vprašanj glede kadrov.
 • Prenos/sprememba podjetja – Pomoč pri preoblikovanju podjetja.
 • Pomoč na daljavo – Preko spleta se povežemo direktno z vašim računalnikom in sproti rešujemo težave in vprašanja.
 • Obresti – Obračun in pošiljane zaračunanih obresti.
 • Pomoč na sedežu podjetja – Opravljanje računovodskih del na sedežu podjetja.
 • Ustanovitev podjetja – Pomoč pri ustanavljanju podjetja.
 • Prijava kadra v zavarovanje – Prijavimo zaposlene preko eVem v zavarovanje.
 • Finančna in druga sredstva – Priprava dokumentacije za pridobitev finančnih in nepovratnih sredstev.
 • Poslovno svetovanje – Celovit pristop pri nudenju poslovnih informacij.
 • Odjava iz zavarovanja – Delavce odjavimo.
 • Poslovni načrt – Priprava poslovnega načrta.
 • Davčna blagajna – Svetovanje glede najprimernejšega sistema davčne blagajne in uvajanje.

 

Davčno svetovanje

 

Skrb za davčni vidik poslovanja je ključnega pomena, saj lahko s pravilnim pristopom znatno zmanjšamo davčne obveznosti podjetja.

 

 • Strategija – Pomagamo vam vzpostaviti načrt, ki temelji na zmanjševanju davčne obveznosti in hkrati pripomore k povečanju poslovanja podjetja in donosnosti.
 • Svetovanje – Davčna zakonodaja je kompleksna in dinamična, saj se neprestano spreminja. Zagotavljali vam bomo vedno aktualne informacije na področju davčne zakonodaje, kar vam bo omogočilo pravočasno prilagoditev poslovanja brez stresnih situacij.
 • Prihodnost – Davčne rešitve gradimo na osnovi vizije in strategije vašega podjetja. Prisotni smo na vsakem koraku pri komunikaciji s Finančno upravo RS (davčni pregledi, obrazložitve, dokumentacija). Zagotavljamo ustrezno in kvalitetno komunikacijo z zunanjimi deležniki, pri tem pa spoštujemo in varujemo zaupne podatke o poslovanju podjetja.

 

 

Oglejte si tudi naš CENIK storitev.

 

Naše zveste stranke o nas:

 

 • V našem poslu je predvsem pomembna kakovost opravljenega dela, strokovnost in hitrost. Poslujemo v nacionalnem in mednarodnem okolju, kar zahteva posebna strokovna znanja kakor tudi obvladovanje tujih jezikov. Podjetje Sefas naloge sprejema kot izziv ter jih uspešno in učinkovito opravi. Naš partner je že več let, kar se ne bo spremenilo.
 • V današnjem času , ko je trg nasičen z računovodskimi servisi, je težko najti zanesljivega. Veliko je na novo ustanovljenih s primanjkljajem znanja in izkušenj, kar privede do marsikatere napake. Podjetje Sefas nam že več let nudi vrhunske storitve. So zanesljivi, njihov individualen pristop pa omogoča vrhunske storitve po naših merah.

 

 

Nekaj naših poslovnih partnerjev, ki nam zaupajo:

 

 

Zakaj izbrati SEFAS, d.o.o.?

 

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI 

Telefonski št.: 

070/499-199

040 161 005

E-mail naslov: 

svetlana@racunovodstvo-sefas.si

 

 

Smo strokovno usposobljen kader, ki vam zagotavlja računovodske storitve in davčno svetovanje v skladu z zakonodajo.