STUDIO MATEVLJIČ, računovodske in poslovne storitve ter davčno svetovanje d.o.o.

STUDIO MATEVLJIČ, računovodske in poslovne storitve ter davčno svetovanje d.o.o.

Kolodvorska ulica

3A

6215

Divača

05/763-2933

www.rsm.si

Davčna št.SI 18632335

DirektorMATEVLJIČ VESNA

STUDIO MATEVLJIČ, računovodske in poslovne storitve ter davčno svetovanje d.o.o.

Kolodvorska ulica

3A

6215

Divača

05/763-2933

www.rsm.si

Davčna št.SI 18632335

DirektorMATEVLJIČ VESNA

Oddaj Povpraševanje

 STUDIO MATEVLJIČ, računovodske in poslovne storitve ter davčno svetovanje d.o.o.

 

 

 

O podjetju

 

Studio Matevljič d.o.o. je družinsko podjetje, ki že 25 let pomaga samostojnim podjetnikom, manjšim, srednjim in večjim podjetjem, kmetom, društvom ter zavodom na področju računovodskih rešitev. Med našimi skoraj 100-imi klienti so tako domači poslovni subjekti, kot italijansko in angleško govoreče stranke. Naše poslanstvo je intenzivno razvijati takšne rešitve, ki so za vse naštete izjemno pomembne, vendar na trgu ne tako pogosto ponujene.

Od številnih podjetnikov in drugih klientov velikokrat slišimo, da nimajo jasne finančne slike, kam podjetje pluje, zato se največkrat ob koncu leta, ko je že prepozno, znajdejo v različnih zagatah. Prav zato v Studiu Matevljič rast naših klientov podpiramo ne le z izvedbo klasičnih storitev računovodskih servisov, ampak predvsem z budnim finančnim spremljanjem njihovega poslovanja.

 

 

 

 

Klasične računovodske storitve:

 

 • Svetovanje pri odpiranju organizacije (podjetja) in pri pripravi ter oddaji vsem oblik obrazcev ustreznim institucijam.
 • Svetovanje tujcem pri odpiranju podjetij in pridobivanju ustreznih dovoljenj.
 • Svetovanje na področju računovodenja, priprave verodostojnih knjigovodskih listin ter na drugih področjih, povezanih z računovodenjem in vodenjem davčnih evidenc ter izdelavo obračunov, ter davčno in finančno svetovanje.
 • Kontiranje in knjiženje dokumentov v temeljne poslovne knjige (glavna knjiga in dnevnik glavne knjige).
 • Vodenje pomožnih knjig in razčlenjevalnih razvidov (analitične evidence terjatev in obveznosti, analitične evidence osnovnih sredstev).
 • Analitično razvidovanje stroškov in prihodkov.
 • Sestavljanje letnega poročila skladno z ZGD in ali/SRS/MSRP za poslovne potrebe in za namene javne objave ter statistične potrebe.
 • Vodenje davčnih evidenc ter sestavljanje davčnih obračunov, kot so npr. obračun davka od dohodka pravnih oseb, obračun davka na dodano vrednost, obračun davčnega odtegljaja po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ali po Zakonu o dohodnini ter sestavljanju drugih davčnih obračunov. Oddajanje v sistem eDavki.
 • Obračun plač in drugih dohodkov iz zaposlitve kot tudi drugih dohodkov fizičnih oseb, katerih izplačevalec je naročnik te pogodbe (kot npr. avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, dohodkov iz najemnin in drugih), vključno z izdelavo vseh z zakonom ali drugimi predpisi predpisanih obračunov in poročil, povezanih s temi izplačili (ob samem izplačilu ali ob zaključku leta).
 • Sestavljanje poročil po naročilu naročnika za njegove potrebe (npr. za potrebe poslovodstva, lastnikov) in izdelovanje poročil, predpisanih z za konom in drugimi predpisi za potrebe Banke Slovenije, Statističnega urada, ZPIZ in morebitnih drugih državnih institucij ter drugih oseb (npr. banke, zavarovalnice) na željo naročnika.
 • Sodelovanje pri revizijskih in inšpekcijskih pregledih naročnikovega poslovanja ter zastopanje naročnika pri drugih institucijah ali strankah po njegovem pooblastilu.
 • Poročanje za Intrastat, v ePobote in izdelava izvršb.

 

Nudimo vam tudi:

 

 • Vodenje računovodstva za tuja podjetja (govorimo angleški, italijanski, hrvaški ter srbski jezik).
 • Možnost prevzema dokumentacije na sedežu podjetja stranke.
 • Možnost izvajanja računovodstva na sedežu podjetja stranke.
 • Možnost elektronskega poslovanja (SAOP, PRONET).
 • Možnost elektronskega bančništva – plačevanje in izdajanje računov preko vseh bančnih programov.

 

 Poslovni prostori Studia Matevljič, photo: Jana Pečečnik

Sodelujemo predvsem z:

 

 • mikro, majhnimi in srednjimi privat podjetji,
 • društvi in zavodi,
 • odvetniki,
 • notarji,
 • zdravniki,

 

Področje delovanja:

 

Svoje storitve vam nudimo na področju celotne Slovenije.

 

Oglejte si izjave naših zadovoljnih partnerjev!

 

 

Zakaj izbrati  STUDIO MATEVLJIČ, računovodske in poslovne storitve ter davčno svetovanje d.o.o.?

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

Telefonska št.:

05/763-29-32

E-Mail naslov:

info@rsm.si

NAJ ŠTEVILKE POSTANEJO ZAVEZNICE VAŠEGA PODJETJA.