SVET.OVEN, računovodske storitve in poslovno svetovanje, d.o.o.

SVET.OVEN, računovodske storitve in poslovno svetovanje, d.o.o.

Ukmarjeva ulica

4

1000

LJUBLJANA

01/600-4270

041/402-650

www.svet-oven.si

Davčna št.SI25769308

DirektorALEŠ OVEN, ANTONIJA OVEN (prokurist)

SVET.OVEN, računovodske storitve in poslovno svetovanje, d.o.o.

Ukmarjeva ulica

4

1000

LJUBLJANA

01/600-4270

041/402-650

www.svet-oven.si

Davčna št.SI25769308

DirektorALEŠ OVEN, ANTONIJA OVEN (prokurist)

Oddaj Povpraševanje

 

SVET.OVEN, računovodske storitve in poslovno svetovanje, d.o.o.

S pravim partnerjem do pravih rezultatov.

 

 

O podjetju

 

Gospodarski subjekt je bil ustanovljen leta 1992. Prvih deset let smo delovali kot samostojni podjetnik, leta 2002 pa smo se preoblikovali v družbo z omejeno odgovornostjo in se preimenovali v SVET.OVEN, računovodske storitve in poslovno svetovanje, d.o.o..

Obvladujemo okoli štirideset gospodarskih družb, vendar smo se osredotočili predvsem na družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) ter samostojne podjetnike (s.p.). Razlog za to je bil predvsem nenehno spreminjanje zakonov in pravilnikov, zato smo se odločili za določen profil podjetji, saj le tako laže in bolj kvalitetno ter dosledno spremljamo vso zakonodajo.

Leta so nam dala veliko izkušenj, predvsem pa znanja, katerega smo se naučili tudi ceniti, zato naši poslovni partnerji cenijo naše znanje, kvalitetno opravljene storitve ter našo profesionalnost.

Vizija za prihodnost je čim bolj informatizirati delovne procese, tako bi se zaposleni večino časa lahko posvetili obdelavi in analizi podatkov, temu posledično pa bi dosegli tudi visoko in kvalitetno raven svetovanja. Na tak način lahko s svojim znanjem podjetjem pomagamo, kako priti do boljšega položaja na trgu.

S strankam želimo doseči tak odnos poslovanja, da bo za naročnika pregleden, da se uvede sodobna tehnologija, predvsem pa da je strokoven in enostaven.

 

 

Storitve

 

 • Priprava in knjiženje dokumentov za temeljne poslovne knjige (glavna knjiga in dnevnik glavne knjige).
 • Spremljanje terjatev in obveznosti.
 • Sestavljanje letnega poročila in letnih računovodskih izkazov, kot sta: bilanca stanja in izkaz poslovnega izida.
 • Analitično evidentiranje stroškov in prihodkov.
 • Uporaba dobička oz. pokrivanje izgube za statistične potrebe.
 • Sestavljanje davčnih bilanc, izkazov in davčnih napovedi za pravne in fizične osebe ter davčno svetovanje.
 • Obračun davka na dodano vrednost.
 • Obračun prispevkov za socialno varnost zasebnika.
 • Sestavljanje poročila o plačah zaposlenih Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 • Sestavljanje poročila o izplačilih fizičnim osebam za potrebe DURS, ki služijo tudi fizičnim osebam za obračun dohodnine.
 • Obračun nadomestila plač za refundacijo zaradi bolezni nad 30 dni, nege, vojaških vaj in drugih razlogov po veljavnih delovnopravnih predpisih.
 • Sestavljanje poročil Banki Slovenije o terjatvah in obveznostih-na obrazcih SKV (mesečno) in SKD (letno), ter o tujih naložbah na obrazcih SN, obrazec C-druga izplačila
 • Sestavljanje drugih poročil in zbiranje podatkov za razne institucije (banke, zavarovalnice), na željo naročnika.
 • Svetovanje s finančno-računovodskega področja (Tar.št. 7 Računovodske tarife), kamor spadajo med drugim tudi posveti s stranko in za stranko , sodelovanje na uradnih in poslovnih razgovorih s predstavniki državnih organov ter zasebnih subjektov, ter sestava ali pregled pogodb z vsebino iz navedenega področja.
 • Vse druge storitve, ki jih opredeljuje ob sklenitvi te pogodbe veljavna Računovodska tarifa Združenja računovodskih servisov.

 

 

Nudimo vam tudi:

 

 • Celovite računovodske storitve (od A do Ž).
 • Celovite knjigovodske storitve.
 • Davčno in individualno svetovanje za obstoječe stranke.
 • Poslovno svetovanje.
 • Pomoč in svetovanje pri ustanovitvi, preoblikovanju, pripojitvi in razdelitvi podjetij.
 • Prevzem dokumentacije na sedežu podjetja stranke.
 • Izvajanje računovodstva na sedežu podjetja stranke.
 • Možnost elektronskega poslovanja (program VASCO).
 • Možnost elektronskega bančništva (plačevanje in izdajanje računov preko vseh bančnih programov).

 

GLAVNE DEJAVNOSTI, S KATERIMI SE UKVARJAJO NAŠE POGODBENE STRANKE:

 

 • Gradbeništvo,
 • grafično oblikovanje,
 • gostinstvo,
 • pridelava vin,
 • jezikovne šole,
 • inženirske storitve,
 • trgovina,
 • storitvene dejavnosti,
 • zobozdravstvene dejavnosti,
 • prevozništvo,
 • izdelava stavbnega pohištva,
 • projektantske storitve,
 • nepremičninske agencije,
 • letalstvo,
 • servis,
 • zdravstvene dejavnosti,
 • filmske dejavnosti.

 

 

 

Zakaj izbrati SVET.OVEN, računovodske storitve in poslovno svetovanje, d.o.o.?

 

 

 

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI!