VLAMAT računovodske storitve, davčno in finančno svetovanje d.o.o.

VLAMAT računovodske storitve, davčno in finančno svetovanje d.o.o.

Šlandrov trg

1

3310

ŽALEC

03/713-16-00

041/640-177 (Krušnik Matej), 040/897-042 (Plevnik Andreja)

03/713-1616

www.vlamat.si

Davčna št.SI44370750

DirektorMATEJ KRUŠNIK, ANDREJA PLEVNIK

VLAMAT računovodske storitve, davčno in finančno svetovanje d.o.o.

Šlandrov trg

1

3310

ŽALEC

03/713-16-00

041/640-177 (Krušnik Matej), 040/897-042 (Plevnik Andreja)

03/713-1616

www.vlamat.si

Davčna št.SI44370750

DirektorMATEJ KRUŠNIK, ANDREJA PLEVNIK

Oddaj Povpraševanje

 

VLAMAT računovodske storitve, davčno in finančno svetovanje d.o.o.

Več kot 30 letna tradicija.

 

O nas

 

Družba VLAMAT d.o.o. je bila ustanovljena leta 1993 kot pravna naslednica samostojne podjetnice KRUŠNIK VLADIMIRE. Ob ustanovitvi je družba zaposlovala 3 delavce in je dejavnost opravljala v preurejenih poslovnih prostorih stanovanjske hiše v Migojnicah. Leta 1996 se je družba preselila v večje prostore v Kulturnem domu Svoboda Griže. Število zaposlenih se je povečalo na 6.

Ob nadaljevanju rasti poslovanja so tudi ti prostori postali kmalu premajhni in družba je svoj sedež prenesla v Žalec, Šlandrov trg 1, kjer posluje še danes. Trenutno ima družba 16 zaposlenih. V vseh letih od ustanovitve družba beleži rast prihodkov in števila zaposlenih. V tem obdobju smo se razvili v enega večjih računovodskih servisov na območju širše celjske regije. Naše stranke so samostojni podjetniki, delniške družbe in družbe z omejeno odgovornostjo iz različnih dejavnosti.

Na trgu računovodskih storitev se je družba VLAMAT uveljavila kot strokoven in zanesljiv partner, ki uporablja sodobne računalniške programe in se hitro odziva na vse spremembe.

Smo člani Zbornice računovodskih servisov z opravljeno licenco za vodenje računovodskega servisa in vpisani v seznam računovodskih servisov z opravljeno licenco za vodenje računovodskega servisa.

Vedno delamo v dobro naših strank in optimiziramo davčne in poslovne bilance v skladu z veljavno zakonodajo.

 

Pohvalimo se lahko z nazivom certificiranega računovodja programa PANTHEON

 

 

 

Storitve

 

RAČUNOVODENJE

 

 • Priprava dokumentacije za knjiženje

         – Preverjanje knjigovodskih listin v skladu s predpisi

– Urejanje dokumentacije po vsebinskih sklopih

– Skeniranje knjigovodskih listin

 

 • Vodenje glavne knjige

        – Evidentiranje vseh poslovnih dogodkov

– Davčno knjigovodstvo

 

 • Računovodski izkazi

        – Medletne bilance: mesečne, trimesečne oziroma v skladu z dogovorom

– Letna računovodska poročila

 

 • Računovodski nadzor

– Spremljamo in nadziramo računovodstvo strank

– Sodelujemo pri sestavljanju letnih računovodskih poročil in davčnih obračunov

– Svetujemo in zastopamo udeležence v davčnih pregledih

– Opozarjamo stranke na pravočasno plačilo davčnih obveznosti

– Organiziramo računovodstvo v družbah, ki same želijo opravljati to funkcijo

 

 • Davčni obračuni
 • Knjigovodstvo plač
 • Poročanje državnim in drugim institucijam

 

 

DAVČNO SVETOVANJE

 

Davčni obračuni in zastopanje v davčnih postopkih:

 • Mesečni, trimesečni obračuni DDV
 • Obračuni davka od dohodka pravnih oseb
 • Obračuni davka iz dohodka od dejavnosti za samostojne podjetnike in druge fizične osebe
 • Napovedi kapitalskih dobičkov za fizične osebe
 • Svetujemo in zastopamo stranke pri davčnih pregledih
 • Opozarjamo na pravočasno plačilo davčnih obveznosti in druga poročanja
 • Optimiziramo vaše davčne obveznosti

 

KADROVSKE STORITVE

 

Knjigovodstvo plač:

 • Obračun plač, regresa
 • Obračun avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb
 • Obračun najemnin
 • Obračun drugih dohodkov fizičnih oseb
 • Priprava plačilnih nalogov za nakazila plač, prispevkov in davkov
 • Izdelava ustreznih obrazcev za izplačila različnih osebnih prejemkov
 • Poročanje državnim institucijam

 

 

INFORMACIJSKA PODPORA

 

Naše stranke so locirane na različnih delih Slovenije.

Nudimo vam:

 

 • Možnost namestitve certificiranih računalniških programov, s katerimi na varen in hiter način
 • preverimo točnost in popolnost vaših dokumentov
 • Izvedbo elektronske izmenjave dokumentov, evidenc in poročil.

 

 

IZDELAVA POROČIL IN NAČRTOV

 

Poleg zakonsko predpisanih računovodskih izkazov in poročil, vam pripravimo poročila za najrazličnejše namene:

 

 • Izdelava kratkoročnih in dolgoročnih finančnih načrtov.
 • Izdelava analiz poslovanja, opis finančne slike o poslovanju lastnega podjetja ali finančna ocena poslovnih partnerjev.
 • Ocenjevanje investicijskih projektov.
 • Izbira ustrezne banke, kontakt z bankami, pogajanje o kreditih in obrestnih merah, priprava finančne dokumentacije za pridobitev posojil.
 • Priprava finančne dokumentacije za namene pridobivanja sredstev na razpisih, priprava drugih poslovno-finančnih listin.
 • Izdelava finančnega načrta podjetja, finančnih konstrukcij in predračunov za projekte.
 • Svetovanje o možnih izboljšavah poslovne situacije.

 

SVETOVANJE PRI STATUSNIH SPREMEMBAH

 

Statusno preoblikovanje je zahtevna pravna in računovodska operacija, za katero je pametno najeti zunanjega svetovalca. Naše svetovanje zajema:

 

 • Predlaganje vrste in časovne dinamike preoblikovanja.
 • Načrt potrebnih pravnih postopkov in finančnih posledic.
 • Pomoč pri oceni vrednosti in kontaktih s cenilcem.
 • Priprava potrebnih podatkov za oceno vrednosti.
 • Priprava računovodskih izkazov in potrebne dokumentacije.
 • Komuniciranje z davčnim organom in sodiščem.

 

 

 

Zakaj izbrati VLAMAT računovodske storitve, davčno in finančno svetovanje d.o.o.?

 

 

 

KJE NAS NAJDETE?

 

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

Telefonske št.: 

03/713-16-00

041/640-177 (Krušnik Matej)

040/897-042 (Plevnik Andreja)

 

E-mail naslov: 

info@vlamat.si

 

Kvaliteta in strokovnost na enem mestu.