ŽURNAL d.o.o. Ljubljana

ŽURNAL d.o.o. Ljubljana

ŠMARTINSKA CESTA

28

1000

LJUBLJANA

01 43 25 025

01 23 14 697

http://zurnal.si

Davčna št.SI67412769

DirektorSREBRNIČ MOJCA

ŽURNAL d.o.o. Ljubljana

ŠMARTINSKA CESTA

28

1000

LJUBLJANA

01 43 25 025

01 23 14 697

http://zurnal.si

Davčna št.SI67412769

DirektorSREBRNIČ MOJCA

Oddaj Povpraševanje

ŽURNAL d.o.o. Ljubljana

STROKOVNOST ŽE OD LETA 1990

 

računovodski servisi_žurnal

O podjetju:

 

ŽURNAL d.o.o. Ljubljana smo celovit računovodski servis za gospodarske družbe, pravne osebe javnega prava, pravne osebe zasebnega prava, društva in samostojne podjetnike, kjer ne le knjižimo in vodimo poslovne knjige, temveč tudi pomagamo in svetujemo na gospodarskem in finančno-davčnem področju.

Že v fazi priprave in nastajanja poslov svetujemo rešitve, s katerimi izključimo tveganje posledic kršitve zakonodaje.

izkušnjami in strokovnostjo (poslujemo že od leta 1990) aktivno sodelujemo pri inšpekcijskih pregledih tako, da vas zastopamo pred davčnimi organi.

Zagotavljemo vam pravilno in pravočasno vodenje poslovnih knjig, kar je osnova za pregledno in učinkovito finančno poslovanje. Zagotavljemo vam tudi varovanje poslovne skrivnosti.

 

Spoznajte naš kolektiv 

Želite o nas izvedeti več?

 

 

Naše storitve:

 

V sklopu naših uslug vam nudimo kompletno vodenje računovodstva in svetovanje ali pa samo posamezne storitve, ki jih od nas zahtevate:

 • kontiranje in knjiženje verodostojnih računovodskih listin
 • pregled prometa preko transakcijskih računov in ročne blagajne
 • vodenje knjige prihodkov in odhodkov
 • obračun DDV
 • obračun plač, najemnin, pogodb
 • pregled terjatev in obveznosti
 • vodenje registra osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • obračun obresti
 • poročila Davčni upravi, Banki Slovenije, Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve, Statističnemu uradu, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • izdelava polletnih in letnih poročil (bilanca stanja, izkaz uspeha, obračun davka od dobička)
 • svetovanje
 • možnost elektronskega poslovanja (SAOP, VASCO – javni zavodi)
 • možnost elektronskega bančništva (plačevanje in izdajanje računov preko vseh bančnih programov)

 

 

 

Zakaj izbrati ŽURNAL d.o.o. Ljubljana?

 

 

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

Telefonska št.: 01 43 25 025

E-mail naslov: zurnal@siol.net

 

 

Z nami bo vaše računovodstvo vedno urejeno.