Slovensko English Deutsch
Kontakt 0590 74 061 Iščete zanesljiv računovodski servis? Iščete zanesljiv računovodski servis?
Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe! Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe
Oddaj
povpraševanje
najdi

DOPT storitve d.o.o.

DOPT storitve d.o.o.
KontaktDOPT storitve d.o.o.
Emonska cesta 12
1000 LJUBLJANA
Kontakt051/858-591
Kontakt041/757-612 - ga. Majda
Kontaktdoptdoo@gmail.com
Davčna št.:48487694
Direktor:ŠKRBIĆ ZORAN, prokurist, ŠKRBIĆ BOJAN, direktor

 

Prepustite vaše računovodstvo strokovnjakom - DOPT storitve d.o.o.!

 

 

O NAS


Smo družinsko podjetje s 7 letno tradicijo. Že od samega začetka se trudimo izpolnjevati vsa pričakovanja naših strank. Vedno smo usmerjeni v prihodnost in navdušeno pričakujemo nadaljnjo rast podjetja in krog naših strank. V našem podjetju so zaposleni tako starejši kot mlajši, kar zagotavlja izkušnje in pozitivno energijo v podjetju. Pri RIZO računovodstvu smo predani zagotavljanju visoko-kvalitetnih rešitev na področju računovodstva. Specializirani smo za računovodske storitve, davčno svetovanje in ustanavljanje podjetij. Kakovostno pa vam lahko svetujemo tudi na področju finančnega in poslovnega svetovanja. Za vas pa opravljamo tudi administrativna dela.

Pri delu z našo ekipo lahko hitro opazite naše ključne lastnosti, in sicer znanje, strast, predanost, spoštovanje za vse opravljene storitve ter vedno pozitivno usmerjenost k zagotavljanju najboljših možnih rešitev glede na vaše želje.

 

 

RAČUNOVODSKE STORITVE


Za vsako podjetje je ključnega pomena ravno celostna podpora pri finančnemu vidiku poslovanja, saj sta urejeno vodenje računovodstva in knjigovodstva temeljni zahtevi in potrebi pri doseganju zastavljenih ciljev. V našem računovodstvu vas tako kvalitetno in odgovorno usmerjamo pri uresničevanju vaših dolgoročnih ciljev na podlagi bogatih izkušenj, iskrenosti, strokovnosti, zanesljivosti, natančnosti in hitri odzivnosti. Kakovost naših računovodskih storitev temelji predvsem na rednem izobraževanju zaposlenih in nenehnem spremljanju zakonodaje z namenom, da se izognete vsem morebitnim napakam v postopku poslovanja.

Vsi smo mnenja, da je čas pomemben člen v poslovnem svetu in ravno zato smo vam na razpolago, da za vas opravljamo celovite računovodske storitve. Vi pa lahko vaš dragocen čas izkoristite za rast vašega podjetja.

  

Čas je denar, zato ga pametno porabite!

 

Pri računovodskih storitvah bomo namesto vas opravljali naslednje kategorije dejavnosti:

 

 • vodenje temeljne knjige (glavna knjiga)
 • kontiranje in knjiženje dokumentov za temeljne poslovne knjige
 • vodenje terjatev in obveznosti ter uskladitev s strankami
 • priprava opominov
 • vodenje blagajniškega dnevnika
 • vodenje registra za osnovna sredstva in obračun amortizacije
 • analitično evidentiranje stroškov in prihrankov
 • fakturiranje
 • obračun obresti in zamudnih obresti
 • obračun davka na dodano vrednost
 • obračun plač, regresov za letni dopust, avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb in drugih vrst dohodkov fizičnih oseb
 • obračun nadomestila plač za refundacijo bolezni
 • sestavljanje poročil o plačah zaposlenih
 • sestavljanje letnih računovodskih izkazov za poslovanje in davčne namene
 • sestavljanje poročil za banke
 • priprava dokumentacije za pridobivanje bančnih kreditov
 • urejanje dokumentov
 • td.

 

 

DAVČNO SVETOVANJE


Pri RIZO računovodstvu vam nudimo davčno svetovanje na najvišji ravni, ter vam s tem pomagamo hoditi po pravi poti do uspeha.

Davčno svetovanje je ena izmed storitev, ki podjetju prinese občutne spremembe in prihranke. V praksi je davčno svetovanje nepogrešljivi del informacijske funkcije podjetja, ki postaja iz leta v leto vse bolj zapleteno. Poleg slovenskih zakonov in predpisov je namreč potrebno upoštevati tudi zakonodaje Evropske unije. Za slednje vam ni potrebno skrbeti, saj so naši davčni strokovnjaki na tekočem z spreminjajočimi kompleksnimi pravili zakonodaje.

Naša glavna naloga je, da z obsežnim pristopom zmanjšamo vaše davčne obveznosti na minimum. To dosegamo tako, da velik poudarek posvetimo ravno preventivnemu svetovanju. Z vami vzpostavimo tak način dela, da se pred vsako sprejeto odločitvijo pogovorimo o možnih posledicah. Poleg tega smo ob morebitni davčni kontroli, v vašem imenu, prisotni pri celotnem postopku. Tako boste z našo pomočjo lahko mirno spali, brez strahu o morebitnih posledicah pri sprejetih odločitvah.

 

Pri davčnem svetovanju vam bomo svetovali o:

 

 • davku od dohodka pravnih oseb ( DDPO )
 • davku od dohodka iz dejavnosti
 • davku na dodano vrednost ( DDV )
 • davku na nepremičnine

 

 

POSLOVNO IN FINANČNO SVETOVANJE


V primeru, da ste lastnik novonastalega podjetja, je dobro, da se seznanite z vsemi podrobnostmi, ki se nanašajo na vašo dejavnost. Pri RIZO računovodstvu tako opravljamo tudi storitve poslovnega in finančnega svetovanja. Za vas smo tu, da vam zagotovimo najboljše svetovanje, kar ga premorejo naši strokovnjaki že na samem začetku vašega poslovanja.

 

Pri poslovnem in finančnem svetovanju vam bomo svetovali na naslednjih področjih:

 

 • pregled in analiza obstoječega stanja
 • kratkoročni in dolgoročni načrt
 • priprava denarnega toka
 • finančna analiza podjetja
 • investicije in njihovo financiranje
 • pomoč pri uveljavitvi ukrepov za izboljšanje likvidnosti ter solventnosti podjetja
 • pomoč pri upravljanju terjatev
 • nadziranje odlivov podjetja
 • upravljanje s prihranki
 • finančni nadzor podjetja
 • financiranja vašega podjetja
 • pregled možnih virov financiranja
 • načrtovanje potreb financiranja
 • načrtovanje denarnega toka
 • spremljanje in analiziranje načrtov v primerjavi z realizacijo
 • zagotavljanje likvidnosti ter solventnosti podjetja
 • pomoč pri najemanju kredita in priprava dokumentacije
 • priprava kompenzacij, asignacij in cesij
 • registracija samostojnega podjetnika
 • svetovanje o možnih izboljšavah poslovne situacije
 • analize poslovnega svetovanja
 • druga poslovna in finančna svetovanja
 • itd.

 

 

ADMINISTRATIVNE STORITVE


V vašem imenu vam lahko pri RIZO računovodstvu pomagamo tudi pri različnih administrativnih delih, kot npr.:

 

 • izstavljanje računov v vašem imenu
 • izstavljanje IOP obrazcev v vašem imenu
 • pisanje dopisov v vašem imenu
 • pomoč pri pripravi dokumentacije za pridobivanje bančnih kreditov
 • vodenje vašega plačilnega prometa
 • itd.

 

 

KADROVSKO SVETOVANJE


Zadovoljni zaposleni so steber vsakega podjetja, zato je potrebno poznati zakonodajo tudi pri samem postopku zaposlovanja vašega kadra. Na področju kadrovske funkcije morate biti pozorni na različne pravice in dolžnosti tako delojemalca kot tudi delodajalca.

  

Pri RIZO računovodstvu vam tako ponujamo tudi kadrovsko svetovanje in za vas pripravimo:

 

 • pogodbe o zaposlovanju
 • pravilnike o sistemizaciji delovnih mest
 • pravilnik o nagrajevanju in napredovanju
 • odpoved pogodbe o zaposlovanju
 • itd.

 

 

USTANOVITEV PODJETJA


Z našo pomočjo vam lahko olajšamo tudi celoten postopek ustanovitve podjetja, saj je ustanovitev podjetja osnovni pogoj za začetek zakonitega opravljanja dejavnosti. Ne glede na obliko izbranega načina poslovanja, vam predstavimo vse potrebne pogoje in morebitna potrebna dovoljenja za opravljanje vaše dejavnosti. Ostane vam le, da se odločite za ime podjetja, seznam zastopnikov, sedež in naslov ter seznam dejavnosti. Z izborom poslovne oblike podjetja in načina ustanovitve tako odločilno vplivate na sledeče oblike poslovanja:

  

 • oblika vaše odgovornosti do poslovnih obveznosti
 • način vodenja poslovnih dokumentov
 • plačevanje davkov in prispevkov
 • način izplačevanja dobička

 

Za vas ustanavljamo naslednje poslovne oblike podjetij:

 

 • SAMOSTOJNI PODJETNIK (S.P.)


Samostojni podjetnik je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja. Registracija s.p. je preprosta in zahteva le vodenje osnovnih računovodskih evidenc. Pri tem ustanovitveni kapital ni potreben. Samostojni podjetnik ni pravna oseba, zato lahko obdrži ves dobiček, mora pa seveda plačevati davke tako zase kot tudi za svoje zaposlene (če jih ima) ter plačevati prispevke za socialno varnost. Za obveznosti iz poslovanja odgovarja s celotnim premoženjem, tudi z osebnim.

 

 • DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO (D.O.O.)


Družba z omejeno odgovornostjo je pravna oseba, katere lastnik je lahko ena ali več oseb. Lastniki za poslovanje ne odgovarjajo z osebnim premoženjem. Za ustanovitev morate vplačati osnovni oziroma ustanovni kapital, ki znaša najmanj 7.500 € in je podjetju od ustanovitve na voljo za poslovanje. Osnovni kapital lahko vplačate v denarju ali v stvarnem vložku (nepremičnine, premičnine, pravice ipd.). Izbira te poslovne oblike je potrebna, če nameravate poslovati v tveganih in kapitalsko intenzivnih panogah ali pa načrtujete visok dobiček.

 

 • PODRUŽNICA IN POSLOVNA ENOTA


Podružnica lahko opravlja vse posle družbe kljub temu, da ni pravna oseba. Od sedeža podjetja je podružnica krajevno ločena od podjetja. Podružnica tujega podjetja lahko opravlja posle v imenu in za račun tujega podjetja. Pri tem uporablja matično podjetje, njegov sedež in svojo firmo.
Poslovna enota je del podjetja, ki na drugem naslovu opravlja isto ali drugo dejavnost kot družba in se ne registrira na sodišču, ampak se vpiše le v Poslovni register Slovenije (PRS).

 

 • DRUŽBA Z NEOMEJENO ODGOVORNOSTJO (D.N.O.)


Družba z neomejeno odgovornostjo je osebna družba dveh ali več oseb, ki za obveznosti družbe odgovarjajo z vsem svojim premoženjem. Ustanovi se s pogodbo med družbeniki (družbena pogodba). Družba v pravnem prometu nastopa kot pravna oseba.

 

 • KOMANDITNA DRUŽBA (K.D.)


Komanditna družba je družba dveh ali več oseb, v kateri najmanj en družbenik odgovarja za obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem (komplementar), najmanj en družbenik pa za obveznosti družbe ne odgovarja (komandist) oziroma odgovarja za obveznosti samo s svojim vložkom.

 

 • DELNIŠKA DRUŽBA (D.D.)


Delniška družba je družba, v kateri je osnovni kapital razdeljen na delnice. Delničarji za obveznosti družbe ne odgovarjajo s svojim premoženjem, temveč zanje odgovarja družba z vsem svojim premoženjem do višine lastnega premoženja.

 

 • KOMANDITNA DELNIŠKA DRUŽBA (K.D.D.)


Gre za družbo, ki vsebuje sestavine komanditne in delniške družbe. V komanditni delniški družbi najmanj en družbenik odgovarja za obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem (komplementar), komanditni delničarji, ki imajo delež v osnovnem kapitalu, pa za obveznosti družbe ne odgovarjajo.

  

 • GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE (GIZ)


Gospodarsko interesno združenje lahko ustanovita vsaj dve družbi oziroma podjetnika. Cilj gospodarskega interesnega združenja je olajševati in pospeševati pridobitno dejavnost njegovih članov, izboljševati in povečevati rezultate te dejavnosti, ne pa ustvarjati lastnega dobička.

 

 • SOCIALNO PODJETJE (SO.P.)


Socialno podjetje ni posebna statusno pravna oblika (kot npr. društvo, zveza društev, zavodi, ustanova, d.o.o.), ampak lahko vsaka od teh pravnih oseb »postane« socialno podjetje, če izpolnjuje z Zakonom o socialnem podjetništvu (ZSocP) predvidene pogoje. Socialno podjetje mora v prvem letu trajno zaposlovati najmanj enega delavca, nato pa najmanj dva.

 

 • INVALIDSKO PODJETJE


Invalidska podjetja so zaradi zagotavljanja delovnih mest za invalide gospodarske družbe posebnega pomena. Predstavljajo neke vrste socialno ekonomijo. Vlogo za ustanovitev invalidskega podjetja lahko vložijo tudi gospodarske družbe, fizične osebe, društva, združenja in občine.

  

 • ZAVOD


Zavod je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ustanovljena za opravljanje nepridobitne dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička.

 

 • USTANOVA


Namen delovanja ustanove mora biti splošno koristen ali dobrodelen in praviloma trajen. Ustanova postane pravna oseba, ko izda soglasje k aktu o ustanovitvi Ministrstvo, v katerega delovno področje sodi ustanova. Ustanovo lahko ustanovi domača ali tuja fizična ali pravna oseba.

 

 • ZADRUGA


Zadruga je organizacija, ki ima namen pospeševati gospodarske koristi in razvijati gospodarske ali družbene dejavnosti svojih članov ter temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu, enakopravnem sodelovanju in upravljanju članov.

 

 

10 X ZAKAJ IZBRATI DOPT storitve d.o.o.?

 

 1. OSEBNI PRISTOP
 2. KAKOVOST
 3. VISOKA STROKOVNOST
 4. UGODNOST
 5. Z NAMI BOSTE VARNI
 6. HITRA ODZIVNOST
 7. PREVZEM DOKUMENTACIJE PO DOGOVORU
 8. DOSTOPNOST
 9. PRILAGODLJIVOST INDIVIDUALNIM POTREBAM STRANKAM
 10. ODLIČNO DELOVNO OKOLJE

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI!

Če želite o sodelovanju z nami izvedeti več podrobnosti, nas kontaktirajte na:

Telefonski št.: 051/858-591, 041/757-612 (ga. Majda)

E-mail naslov:  doptdoo@gmail.com

 

Z veseljem vam bomo pomagali!

 

Želite predstaviti svoj računovodski servis?

Pošljite podatke