Slovensko English Deutsch
Iščete zanesljiv računovodski servis? Iščete zanesljiv računovodski servis?
Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe! Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe
Oddaj
povpraševanje
najdi

OPTIMAL R&R poslovne storitve, Tamara Rajk s.p., Gornja Radgona, Murska Sobota

OPTIMAL R&R poslovne storitve, Tamara Rajk s.p., Gornja Radgona, Murska Sobota
KontaktOPTIMAL R&R poslovne storitve, Tamara Rajk s.p., Gornja Radgona, Murska Sobota
Prežihova ulica 12
9250 GORNJA RADGONA
Kontakt031 341 141
Kontakt08 384 31 58
Kontakt08 384 31 59
Kontakttamara@optimal-rr.si
Kontakt www.optimal-rr.si
Davčna št.:SI86452592
Direktor:TAMARA RAJK

 

 

OPTIMAL R&R poslovne storitve, Tamara Rajk s.p.

 

 

O podjetju

 

V podjetju OPTIMAL R&R je računovodski servis z razširjenim obsegom poslovnih storitev. Ponujamo vam računovodske storitve, knjigovodske storitve, svetovanje in priprava investicijskih projektov za pridobitev nepovratnih sredstev, davčno svetovanje in obračunavanje DDV, druge poslovne storitve, administrativne storitve in e-računovodstvo.

Pri našem poslovanju uporabljamo poslovno informacijski sistem OpPIS, kar nam omogoča tudi poslovanje na daljavo.

Najdete nas na Prežihovi ulici 12 v Gornji Radgoni.


Podjetje nudi svoje storitve naslednjim ciljnim skupinam:


 • Gospodarskim družbam (d.d., d.o.o. in drugim),
 • Samostojnim podjetnikom-rednim, kakor tudi tistim s popoldansko dejavnostjo,
 • Kmetijskim gospodinjstvom in drugim uporabnikom.

 

Vizija: Postati želimo partner in soustvarjalec Vaše prihodnosti«, kar pomeni, da želi podjetje s ponudbo celovitih in OPTIMALnih rešitev pomagati na področjih, ki jih morebiti v celoti ne obvladate sami. 


Poslanstvo: 
Naše OPTIMALne rešitve – Vaša OPTIMALna dodana vrednost.


Vrednote:  Spoštovanje vrednot je pomemben ključ do uspeha vsakega podjetja. Prizadevamo si k ustvarjanju odličnega poslovnega okolja, ki vam ponuja celovite ter OPTIMALne rešitve na enem mestu.

 

 

 

Želite izvedeti več?

 

 

Računovodske storitve

 

 • Izvajanje vseh računovodskih storitev.
 • Svetovanje pri vzpostavitvi ali reorganizaciji računovodskih sistemov, vzpostavitvi stroškovnih mest, stroškovnih nosilcev, svetovanje pri pripravi pravilnika o računovodstvu, sistema krogotoka dokumentacije.
 • Svetovanje na področju računovodskega predračunavanja: svetovanje v primeru širitve obsega poslovanja zaradi novih trgov, predračunavanje potrebnih dodatnih sredstev, potreb po zaposlenih, spremembe organizacijske strukture, spremembe pri davkih, likvidnosti, vpliv na obstoječo dejavnost.
 • Izdelava izkazov poslovanja in oddaja ustreznim inštitucijam (DURS, AJPES, banke, statistični urad in drugi).
 • Obveščanje o spremembah računovodske zakonodaje, ki se nanaša na naročnika.

 

 

Knjigovodske storitve

 

 • Vzpostavitev osnovnih knjigovodskih opravil pri naročniku.
 • Izobraževanje zaposlenih naročnika o obdelavi standardnih dokumentov knjigovodstva.
 • Opravljanje osnovnih knjigovodskih opravil za naročnika:
 • Knjiženje prejetih računov, izdanih računov, bančnih izpiskov ipd.,
 • Izračunavanje: zamudnih obresti, amortizacije osnovnih sredstev ipd.,
 • Izdelovanje poročil: za potrebe Davčne uprave, bank in drugih inštitucij.

 

 

Svetovanje na EU projektih

 

 • Izbira razpisov.
 • Priprava dokumentacije.
 • Izbira partnerjev.
 • Izvedba projekta.
 • Izvedba poročil.

 

 

Investicijski managment

 

 • Načrtovanje investicijskih projektov.
 • Proučitev pravnih podlag in ugotovitev potrebnih postopkov.
 • Izdelava terminskih planov izvedbe investicijskih projektov, načrtovanje projektnih aktivnost, spremljanja in poročanja o nosilcih.
 • Izdelava investicijske dokumentacije.
 • Izdelava investicijskega programa.
 • Izdelava študije izvedljivosti investicije.
 • Priprava finančne konstrukcije investicije.

 

 

Davčno svetovanje

 

 • Optimiranje davčnih obveznosti in davčno svetovanje.
 • Obveščanje o spremembah davčne zakonodaje, ki se nanašajo na naročnika.
 • Svetovanje pri davkih fizičnih oseb (dohodnina, prodaja kapitalskih deležev in drugo).
 • Obračunavanje DDV.

 

 

Poslovne storitve in analize

 

 • Pridobitev posojil.
 • Izbira virov financiranja.
 • Izdelava poslovnih načrtov (prag rentabilnosti, donosnost, ugotavljanje ekonomske upravičenosti, SWOT analiza, analiza stroškov in koristi, analiza občutljivosti, analiza tveganja).
 • Simulacije in projekcije poslovanja (načrt denarnega toka, dolgoročni in kratkoročni finančni načrt).
 • Analiza poslovanja (priprava sanacijskih programov ali predlogov izboljšav poslovnih procesov).
 • Analiza optimizacije stroškov, prihodkov, medletnih računovodskih izkazov.

 

 

Administrativne storitve

 

 • Izdelava dokumentacije v imenu naročnika (računov, opominov, dobropisov, avansnih računov, kompenzacij idr.).
 • Zaposlovanje delavcev: prijave, odjave idr.
 • Izvajanje plačilnega prometa: plačevanje računov v imenu naročnika, tekoče spremljanje prilivov in odlivov idr.
 • Sestavljanje pogodb: posojilne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, pogodbe o zaposlitvi idr.

 

 

Revizije

 

 

E-računovodstvo

 

Pri našem poslovanju uporabljamo poslovno informacijski sistem OpPIS podjetja OPAL iz Škofje Loke. To nam omogoča tudi poslovanje na daljavo. Tako mi, kakor tudi naše stranke imamo nenehen dostop do podatkov o poslovanju podjetja. Na podlagi tega pa lahko kdaj koli sprejemamo hitre, pravilne in OPTIMALNE odločitv, ki so dan danes še kako pomembne.

 

 

Finančno svetovanje za pravne in fizične osebe


Ste se zakalkulirali pri porabi vaših finančnih sredstev? Ne vidite izhoda iz nastale finančne situacije? Kontaktirajte nas in skupaj bomo poskrbeli, da vaše finančno stanje postane pozitivno!

 

 

Zakaj izbrati OPTIMAL R&R poslovne storitve, Tamara Rajk s.p.?

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

 

Telefonski št.: 031/ 341 141, 08 384 31 58

E-mail naslov: tamara@optimal-rr.si

 

OPTIMALne rešitve za vaše podjetje.

(A)

Želite predstaviti svoj računovodski servis?

Pošljite podatke