Slovensko English Deutsch
Iščete zanesljiv računovodski servis? Iščete zanesljiv računovodski servis?
Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe! Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe
Oddaj
povpraševanje
najdi

PROFIT BIRO, računovodstvo in poslovno svetovanje, d.o.o.

PROFIT BIRO, računovodstvo in poslovno svetovanje, d.o.o.
KontaktPROFIT BIRO, računovodstvo in poslovno svetovanje, d.o.o.
TOMŠIČEVA ULICA 44, P.E. Partizanska ul. 27
2310 SLOVENSKA BISTRICA
Kontakt040/550-705
Kontaktinfo@profit-biro.si
Kontakt http://www.profit-biro.si/
Davčna št.:SI50831356
Direktor:SIMONA PEC

 

 

PROFIT BIRO, računovodstvo in poslovno svetovanje, d.o.o. - Strokovno in kvalitetno.

 

 

O nas

 

Majhno in dokaj mlado podjetje je nastalo na podlagi desetletnih izkušenj na področjih administracije, računovodstva ter kadrovanja.
Zavedamo se, da so v današnjem času dobre pisarniške, kadrovske in računovodske storitve ključnega pomena za uspešno poslovanje podjetja.


Mi smo tisti, ki skrbimo za strokovno izvajanje vseh storitev.


Do svojih strank imamo individualen pristop ter nas odlikujejo profesionalnost, natančnost, ažurnost in fleksibilnost.
Sodelovanje z vami prilagodimo vašemu načinu poslovanja in kar se nam zdi zelo pomembno se potrudimo, da nismo zgolj zunanji sodelavci ampak, da postanemo del vaše ekipe.
Za naše stranke smo dosegljivi v okviru rednega delovnega časa in po potrebi tudi izven tega.


Vizija


Uveljaviti se kot ugleden, prepoznaven in zaupanja vreden servis na področju celotnega poslovanja podjetja. Z uporabo najsodobnejših tehnologij, rednim izobraževanjem in nadgrajevanjem želimo zadovoljiti potrebe sodobnih podjetnikov in hkrati neprestano dvigovati kakovost naših storitev.


Cilji


Naš prvi cilj je skrbeti za nenehno zadovoljstvo naših strank ter prepoznaven in uveljavljen v širšem lokalnem okolju, tako na področju računovodstva in davkov kot tudi upravljanja kadrovskega področja ter ravnanja z ljudmi pri delu.

 

 

Računovodstvo

 

Majhno podjetje z strokovno podkovanim kadrom vam nudi profesionalne storitve na področju knjigovodstva in računovodstva. Poudarek dajemo na osebni pristop stranke ter se trudimo skozi analize svojim strankam redno svetovati. Stremimo k dolgoročnemu sodelovanju ter rasti podjetja naše stranke.


Za vas opravimo:

 

 • knjiženje poslovnih dogodkov,
 • vodenje glavne knjige,
 • analitična evidenca saldakontov,
 • izpisi odprtih postavk,
 • obračun davka na dodano vrednost,
 • obračun povračila davka iz tujine,
 • obračun trošarin,
 • vodenje davčnih evidenc,
 • seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev,
 • izdelava zaključnega računa,
 • izdelava medletnih bilanc,
 • vodenje blagajne,
 • obračun plač,
 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca,
 • obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev,
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih,
 • izdelava poročil za Banko Slovenije,
 • izdelava statistike finančnih računov,
 • vodenje plačilnega prometa,
 • obračun obresti,
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil,
 • izterjava dolgov (klicanje dolžnikov, e-izvršba),
 • razne druge storitve po želji stranke.

 

Na željo stranke storitve lahko opravimo v naših ali vaših prostorih!

 

 

Zakaj računovodstvo s PROFIT BIROJEM?

 

 • ker varujemo vaše podatke,
 • ker na računovodstvo gledamo iz podjetniškega zornega kota,
 • ker za svoje računovodske storitve prevzamemo celotno odgovornost ter imamo zavarovanje računovodske odgovornosti,
 • ker smo fleksibilni in prilagodljivi glede Vaših potreb,
 • ker vse storitve opravljamo strokovno, profesionalno in v dogovorjenem roku,
 • ker se redno udeležujemo izobraževanje in bomo na podlagi znanja in izkušenj prihranili Vaš čas in denar,
 • ker storitve opravljamo skladno s slovenskimi računovodskimi standardi.

 

Administracija

 

Zavedamo se, da je dandanes najpomembnejše, da se podjetnik lahko v celoti posveti svojim obveznostim in poslom.

 

 

Tako smo pomislili tudi na to in smo Vam na razpolago tudi za:

 • sprejemanju in oddajanju pošte, e-pošte
 • pisanje raznih poslovnih dopisov,
 • oblikovanju in pisanju vabila,
 • priprava pogodb o poslovnem sodelovanju,
 • izdelava raznih splošnih aktov podjetja,
 • priprava pogodb o poslovnem sodelovanju,
 • pomoč pri izpolnjevanju obrazcev za prijavo na razne javne razpise,
 • priprava in obračun potnih nalogov
 • vodenje splošnih administrativnih evidenc (evidenca pogodb, evidenca mobilnih telefonov, evidenca osnovnih sredstev, evidenca prejete in izdane pošte, ipd.)
 • ostala splošno administrativna dela po želji naročnika.

 

Kadrovske storitve

 

Želite imeti urejeno celotno kadrovsko področje in vam zaposlitev novega sodelavca na področju kadrovske službe predstavlja prevelik strošek?

Tu smo mi za vas!

 

 

Odlikujejo nas večletne delovne izkušnje na kadrovskem področju, zato smo za naše stranke pripravili pestro ponudbo na tem področju:

 • administrativna in pravna (sestavljanje aktov, pravilnikov, pogodb, odločbe, vodenje vseh evidenc s področja varnosti in zdravja pri delu…),
 • iskanje, izbor in selekcija kadrov,
 • svetovanje pri delu s kadri,
 • obisk inšpektorja za delo,
 • vso vašo kadrovsko problematiko bomo reševali z nadpovprečno strokovnostjo,
 • telefonsko svetovanje.

 

Pravna ureditev

 

Urejena delovno- pravna zakonodaja je izrednega pomena, pa ne le iz vidika delovne inšpekcija, pač pa je tu pomembnejši razlog in pomemben pogoj za uspešno poslovanje- urejenost kadrovskih evidenc, ki je temeljni pogoj za lažjo organizacijo poslovanja.

Za vas uredimo personalne mape ter z zakonom obvezne kadrovske evidence:

 • celotno personalno mapo delavca (pregledamo in uredimo tako, da so vsi dokumenti, ki jih zahteva zakonodaja na enem mestu),
 • pripravimo in uredimo evidence s področja varnosti in zdravja pri delu,
 • uredimo katalog evidenčnih kartonov – evidenco zaposlenih delavcev,
 • evidence o izrabi delovnega časa,
 • evidenco o stroških dela,
 • evidenco o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu.

Pripravimo vam splošne akte družbe:

 • Pravilnik o delovnih razmerjih,
 • Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (skupaj s sistemizacijo in opisi delovnih mest),
 • Pravilnik o plačah
 • Pravilnik o zagotavljanju varstva delavcem pred psihičnim maltretiranjem (mobbing)
 • Pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti na delovnem mestu,
 • Pravilnik o varstvu osebnih podatkov,
 • Navodila za delo oz. pravilnike, katera so vezana na delovni proces ali potrebe posameznega delodajalca (uporaba službenega vozila, telefona…).

Pred ureditvijo pravnega vidika kadrovske službe se pogovorimo s podjetnikom in potem sestavimo pravilnike skladno z zakonodajo ter potrebami vsakega posameznega podjetnika.

 

Svetovanje pri zaposlovanju

Potrebujete novega sodelavca? Vas misel na kupe prijav na delovno mesto bega in ste skeptični ali boste izmed vsemi prijavami zaznali kdo bi lahko bil potencialni novi sodelavec?

 

 

Plačilni sistem

Izrednega pomena je, da imamo visoko motivirane sodelavce, ki so zadovoljni s svojimi plačami kot na drugi strani zadovoljnega delodajalca ob doseženih ciljih podjetja.

Do tega rezultata vam pomagamo priti mi, ko skupaj z vami naredimo plačno- motivacijski sistem nagrajevanja zaposlenih.

 

 

V pravilniku tako določimo:

 • Osnovno plačo za določeno delovno mesto,
 • Določimo kriterije za napredovanje,
 • Določimo kriterije za individualno in skupinsko nagrajevanje,
 • Določimo način izplačila nagrad.

K pravilniku sledi še akt o sistematizaciji delovnih mest z opisi posameznih delovnih mest.

 

Varnost in zdravje pri delu

Varstvo in zdravje pri delu je usposabljanje, ki  je zakonska obveznost!

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) je delodajalec dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu. Določene obveznosti po ZVZD-1 pa imajo tudi samozaposlene osebe.

 

 

Mi za vas preko pooblaščene osebe za izvajanje izobraževanja na področju varnosti in zdravja pri delu organiziramo izobraževanje s področja:

 • varnosti in zdravja pri delu,
 • s področja o varni uporabi strojev in ostale delovne opreme,
 • opravljanje najrazličnejših izpitov za upravljanje strojev (viličar,…),
 • poskrbimo za pregled Vaše delovne opreme in stroje,
 • za Vas vodimo vse potrebne evidence.

 

Ustanovitev podjetja

Ste pred odločitvijo, da bi odprli svoje podjetje? Se odločate za ustanovitev D.O.O. ali nameravate postati samostojni podjetnik? Vas ureditev vse potrebne papirologije spravlja ob živce?

 

 

Obrnite se na nas in skupaj uredimo vse potrebno za ustanovitev vašega podjetja že v enem dnevu.

Vezano na vaše želje in potrebe vam svetujemo tudi katero obliko podjetja bi bila za vas primernejša.

 

Denarna pomoč pri ustanovitvi podjetja

Želite ustanoviti D.O.O. in vam primanjkuje sredstev za osnovni kapital? Obrnite se na nas in podjetje bo vaše že v enem dnevu.

Pri nas dobite novo ustanovljeno podjetje, brez vseh bremen:

 • z DDV številko ali brez,
 • z bančnim računom.

Kot dodatno storitev vam ponudimo še:

 • strokovne računovodske storitve,
 • poslovno svetovanje,
 • kadrovske ter administrativne storitve
 • vse ostale storitve po želji stranke.

 

Poslovno svetovanje

Želite seči še više in ne veste kako? Si želite stopiti iz povprečja? Mi smo tisti, ki Vam in Vašemu podjetju lahko ponudimo podporo in skupaj z roko v roki stopimo više in naredimo tisti korak pred konkurenco.

 

 

Poslovne storitve, ki jih nudimo:

 • pregled glavne knjige,
 • svetovanje na področju računovodstva, davkov in denarnih tokov,
 • urejanje likvidnosti,
 • kontrola blagovnega poslovanja,
 • pomoč pri sestavljanju letnih poročil za poslovne potrebe ter namene javne objave,
 • izdelava finančnih projekcij,
 • prijava na različne projekte,
 • priprava finančne dokumetacije za namene pridobivanja sredstev na razpisih,
 • priprava dokumentacije za javne razpise za pridobitev dela,
 • optimizacija poslovanja,
 • optimizacija stroškov,
 • pomoč in svetovanje pri ustanavljanju podjetja oz. pri preoblikovanju podjetja,
 • druge poslovne storitve po želji naročnika.

Stari pregovor pravi: »Priložnost zamujena, ne vrne se nobena.« Ne dovolite, da se to zgodi prav vam!

 

Organizacija dogodkov

 

Imate povabljene pomembne poslovne partnerje in ne veste kako se lotiti celotne zadeve? Želite pogostiti vaše poslovne partnerje ob uspešno zaključenem poslovnem dogodku, poslovnem letu…?

 

 

Želite zabavo za svoje zaposlene? Za  vas organiziramo:

 • poslovne dogodke,
 • slavnostne in gala prireditve,
 • seminarje, kongrese, konference,
 • družabna srečanja, otvoritve,
 • promocijske dogodke in tržne akcije,
 • motivacijska srečanja.

Prevzamemo lahko celoten postopek od izdelave vabila do zaključka organizacije, skupaj z povezovalnim programom.

 

 

Sodelujemo predvsem z:

 

 • mikro, majhnimi privat podjetji (s.p.-ji , d.o.o.-ji),
 • društvi,
 • zasebnimi zavodi,
 • odvetniki,
 • notarji,
 • zdravniki,
 • ...

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI!

 

 

Želite o sodelovanju z nami izvedeti več podrobnosti? Potem nas kontaktirajte na:

Telefonska št.:  040/550-705

E-mail naslov: info@profit-biro.si

Z veseljem vam bomo pomagali!

 

Želite predstaviti svoj računovodski servis?

Pošljite podatke