Slovensko English Deutsch
Iščete zanesljiv računovodski servis? Iščete zanesljiv računovodski servis?
Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe! Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe
Oddaj
povpraševanje
najdi

ULTRA, podjetje za računovodske storitve, poslovno svetovanje in nepremičnine, d.o.o.

ULTRA, podjetje za računovodske storitve, poslovno svetovanje in nepremičnine, d.o.o.
KontaktULTRA, podjetje za računovodske storitve, poslovno svetovanje in nepremičnine, d.o.o.
Črtomirova ulica 11
2000 MARIBOR
Kontakt02/421-29-01
Kontaktdaniela.korosec@ultra-mb.si
Kontakt http://www.ultra-mb.si/
Davčna št.:SI10251243
Direktor:PETRA MEZGEC direktor, KOROŠEC DANIELA, prokurist

 

Ultra d.o.o.

Vaš partner na področju računovodstva in davkov.

 

 

O nas

 

Podjetje Ultra je bilo ustanovljeno leta 1992 in se že od samega začetka ukvarja z računovodskim servisom, ki se je v petnajstih letih delovanja nadgrajeval in razvijal tako, da lahko rečemo, da danes podjetje v okviru tega nudi kvalitetne storitve. Tako smo storitve za svoje stranke razširili tudi na davčno, finančno in računovodsko svetovanje ter pomoč pri izdelavi finančnih planov in spremljanja le teh oziroma izdelava analiz poslovanja.

Poleg davčnega svetovanja, vodenja poslovnih knjig, izdelav računovodskih in davčnih izkazov ter napovedi pa nudimo svojim strankam tudi široko paleto storitev na področju gospodarskega in podjetniškega svetovanja, med katerimi so na primer svetovanje ob ustanavljanju podjetij in kasnejših morebitnih spremembah organizacije ali lastništva podjetja, vrednotenje podjetij, analize bilanc, nadzor nad področjem stroškov podjetja in izdelavo kalkulacij, izdelava operativnih in strateških planov podjetja ter njihovo mesečno spremljanje, nasveti za izboljšanje notranje organizacije, davčno planiranje, svetovanje pri naložbah, upravljanje s premoženjem strank, prevzemanje različnih zaupnih nalog in še mnogo drugega.

 

Spoznajte več...

računovodski servisi_ultra

 

Z letom 2018 stopi v veljavo novo sprejet Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmlS), ki natančno določa pogoje, pod katerimi lahko zavezanci, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v Sloveniji, začasno izvajajo storitve v drugi državi članici EU. Zakon bistveno ureja pogoje za pridobitev potrdila A1, na podlagi katerega lahko ostane delavec tudi v času opravljanja dela v tujini vključen v sistem obveznih socialnih zavarovanj v Republiki Sloveniji.  Nova pravila pa bodo obenem vplivala tudi na davčno obravnavo povračil stroškov zaradi napotitve in dela v tujini.

Na kaj moramo biti pozorni pri napotitvi in urejanju celotne dokumentacije ter obračunu plač vam bodo naši strokovnjaki z veseljem svetovali in uredili vso potrebno dokumentacijo.

 

Želite o nas izvedeti več?

 

računovodski servisi_ultra

 

Računovodske storitve

 

V okviru računovodskih storitev svojim strankam nudimo:

 

 • KNJIŽENJE
 • OBRAČUNAVANJE DAVKA NA DODANO VREDNOST
 • OBRAČUN PLAČ IN DRUGIH IZPLAČIL FIZIČNIM OSEBAM, OBRAČUN PRISPEVKOV ZA ZASEBNIKE
 • PRIPRAVA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV POSLOVANJA IN PRIPRAVA DAVČNIH OBRAČUNOV
 • POROČANJE RAZLIČNIM INSTITUCIJAM
 • OBRAČUN OSNOVNIH SREDSTEV
 • DRUGE STORITVE V OKVIRU RAČUNOVODSTVA

 

računovodski servisi_ultra

 

Finančne storitve

 

Svojim strankam nudimo tudi storitve na področju finančnega poslovanja. Pri tem gre predvsem za:

 

 • opravljanje storitev plačilnega prometa
 • kontaktiranje z bankami in drugimi finančnimi institucijami
 • vodenje blagajne
 • priprava kompenzacijskih predlogov
 • priprava asignacij
 • pomoč pri pripravi raznih finančnih pogodb – posojilne pogodbe, pogodbe o odkupu terjatev,…
 • svetovanje glede naložb
 • svetovanje glede pridobitve ustreznih finančnih virov

 

računovodski servisi_ultra

 

Pravne storitve

 

V okviru naše dejavnosti že peto leto deluje pravna pisarna, ki rešuje vse vrste pravnih vprašanj za podjetja in fizične osebe. Izkušnje naših pravnikov temeljijo zlasti na naslednjih pravnih področjih:

 

 • Izvršilno pravo - Vlaganje sodnih izvršb in vodenje izvršilnih postopkov, …
 • Obligacijsko pravo - Priprava vseh vrst pogodb, odškodninskih zahtevkov, …
 • Delovno pravo - Priprava pogodb o zaposlitvi, pomoč v postopkih odpovedi, …
 • Stvarno pravo - Zemljiška knjiga, reševanje sosedskih sporov, …
 • Stanovanjsko pravo - Reševanje sporov z upravniki, pravice in obveznosti etažni lastnikov, priprava pogodb o medsebojnih razmerjih, hišnih redov, …
 • Gospodarsko pravo - Pomoč pri ustanavljanju podjetij, postopkih insolventnosti, pripravi in preoblikovanjih družbenih pogodb,…
 • Kazensko in prekrškovno pravo - Pomoč v postopkih inšpekcijskega nadzora in prekrških.

 

S tesnim sodelovanjem s priznanim Inštitutom Mediteran Alpe (IMA), svojim strankam zagotavljamo pomoč vrhunskih pravnih strokovnjakov s področja upravnega in ustavnega prava. Prav tako vsem svojim strankam za zastopanje pred sodišči in drugimi državnimi organi zagotavljamo ugodne storitve odvetniške pisarne.

 

računovodski servisi_ultra

 

Davčno svetovanje

 

V okviru svoje dejavnosti nudimo storitve davčnega svetovanja, ki zajemajo predvsem:

 • davčno planiranje
 • posveti z naročnikom in za naročnika
 • sodelovanje pri izdelavi davčnih vlog
 • sodelovanje v davčnih postopkih
 • sodelovanje pri pripravi in pregledu pogodb z vidika finančno davčnih učinkov
 • druga davčna svetovanja

 

Poleg davčnega svetovanja, vodenja poslovnih knjig, izdelav računovodskih in davčnih izkazov nudimo svojim strankam tudi široko paleto storitev na področju poslovnega in podjetniškega svetovanja, kot na primer:

 • svetovanje ob ustanavljanju podjetij
 • svetovanje ob spremembah organizacije podjetja
 • svetovanje ob lastniških spremembah
 • analize bilanc
 • nadzor nad področjem stroškov podjetja in izdelavo kalkulacij
 • nasveti za izboljšanje notranje organizacije
 • svetovanje pri naložbah
 • svetovanje pri pridobivanju ustreznih virov financiranja

 

Glavna področja, ki vam jih tako lahko ponudimo so torej davčno pravo in finance iz najrazličnejših zornih kotov, računovodstvo, vrednostni papirji, organizacija, obdelava podatkov, kalkulacije itd. Navedena področja obvladujemo tako z vidika domačih predpisov, čedalje bolj pa tudi tujih. Slednje v povezavi z avstrijskimi in nemškimi podjetji, ki se z davčnimi in pravnimi zadevami profesionalno ukvarjajo.

 

 

Nudimo vam tudi:

 

 • Možnost prevzema dokumentacije na sedežu podjetja stranke,
 • možnost izvajanja računovodstva na sedežu podjetja stranke,
 • možnost elektronskega poslovanja (SAOP (iCenter) in ostali programi po želji stranke),
 • možnost elektronskega bančništva,
 • vodenje računovodstva za podjetja na Hrvaškem,
 • vodenje računovodstva za tuja podjetja (v angleškem in nemškem jeziku) .

 

 

Sodelujemo predvsem z:

 

 • mikro, majhnimi, srednjimi privat podjetji (s.p.-ji, d.o.o.-ji),
 • društvi, 
 • zasebnimi zavodi,
 • sindikati, 
 • odvetniki,
 • zdravniki,
 • notarji, 
 • kmečkimi gospodinjstvi,
 • ...

 

Svoje storitve nudimo predvsem na področju regij 02, 03 in 01.

računovodski servisi_ultra

 

Zakaj izbrati Ultra d.o.o.?

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 


  

Telefonska št.: 02/421-29-01

E-mail naslov: daniela.korosec@ultra-mb.si

 

Kontaktirajte nas, z veseljem vam bomo pomagali.

 

Želite predstaviti svoj računovodski servis?

Pošljite podatke