Slovensko English Deutsch
Iščete zanesljiv računovodski servis? Iščete zanesljiv računovodski servis?
Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe! Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe
Oddaj
povpraševanje
najdi

FIDARS d.o.o., finančno, davčno in računovodsko svetovanje

FIDARS d.o.o., finančno, davčno in računovodsko svetovanje
KontaktFIDARS d.o.o., finančno, davčno in računovodsko svetovanje
Železna cesta 16
1000 LJUBLJANA
Kontakt01/473 53 34
Kontakt01/473 52 12
Kontaktpetra.ramovs@fidars.si
Kontakt http://www.fidars.si/
Davčna št.:SI42510929
Direktor:PETRA RAMOVŠ -DIREKTORICA, ALENKA BREMŠAK -PROKURIST

FIDARS d.o.o.

Kjer računovodstvo ni zgolj knjigovodstvo.

 

 

O nas


FIDARS d.o.o. smo računovodski servis katerega glavna naloga je zagotavljanje kakovostnih računovodskih storitev in davčnega svetovanja. Naša vizija je zadovoljstvo naših strank. Poseben poudarek je na nenehnem dodatnem izobraževanju zaposlenih, ki skrbijo, da so stranke na tekočem s spreminjajočo se zakonodajo. Poleg tega stremimo k elektronskemu računovodstvu.

Če torej iščete računovodski servis, ki bo namesto vas sledil zakonodaji, in če želite prihraniti čas, s tem da se uvede čim več elektronskega prenosa podatkov, nam prosim pošljite vaše podatke, da vam brezplačno pripravimo našo ponudbo.

 

Želite izvedeti več?

 

 

Računovodske storitve

 

Obseg storitev je odvisen od potreb naročnika. Vodenje poslovnih knjig se opravlja v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. Med računovodske storitve sodi:

 

 • kontiranje in knjiženje dokumentov za temeljne poslovne knjige (glavna knjiga in dnevnik glavne knjige),
 • spremljanje terjatev in obveznosti,
 • obračunavanje osnovnih sredstev (amortizacije in prevrednotovanja),
 • analitično evidentiranje stroškov in prihodkov,
 • sestavljanje letnih računovodskih izkazov kot so: izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz finančnega izida in izkaz gibanja kapitala,
 • sestavljanje davčne bilance (za davek od dohodkov pravnih oseb ter davek od dohodkov iz dejavnosti),
 • obračun davka na dodano vrednost,
 • prijava in odjava zaposlenih s pripravo potrebnih obrazcev, pomoč pri sestavi Pogodbe o zaposlitvi,
 • obračun plač, obračun nadomestila plač za refundacijo boleznin, nege, vojaških vaj,
 • sestavljanje poročila o plačah zaposlenih Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • sestavljanje poročila o izplačilih fizičnim osebam za potrebe DURS, ki služijo tudi fizičnim osebam za obračun dohodnine,
 • sestavljanje poročil Banki Slovenije o terjatvah in obveznostih,
 • sestavljanje drugih poročil in zbiranje podatkov za državne institucije (banke, zavarovalnice) na željo naročnika,
 • priprava medletnih računovodskih izkazov in ostalih poročil na željo naročnika,
 • priprava računovodskih izkazov v angleškem in nemškem jeziku,
 • izdelava analiz poslovanja in ugotavljanje uspešnosti,
 • kontaktiranje z davčnimi in drugimi organi.

 

 

Davčno svetovanje

 

Za področje davčnega svetovanja ima ena zaposlena dokončan magistrski študij davčnega prava. Svetujemo na:

 

 • področju davka od dohodkov pravnih oseb,
 • področju davka na dodano vrednost,
 • področju dohodnine,
 • področju zakona o delovnih razmerjih.Vodenje kadrovskih evidenc

 

 • Nudimo pomoč pri pripravi internih delovnopravnih aktov podjetja (pravilnik o delovnih razmerjih in plačah, pravilnik o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest).

 • Vodimo podatke o zaposlenih (prijava novozaposlenih z vsemi potrebnimi obrazci na Zavodu za zaposlovanje in na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, prijava sprememb na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, vodenje evidence o koriščenju letnega dopusta, vodenje drugih evidenc po potrebi naročnika).

 

 

Kaj še vam nudimo?

 • Kadrovsko svetovanje (prijave, odjave, pogodbe, delovna dovoljenja).
 • Prevzem dokumentacije na sedežu podjetja stranke.
 • Izvajanje računovodstva na sedežu podjetja stranke.
 • Pomoč in svetovanje pri ustanovitvi, preoblikovanju, pripojitvi in razdelitvi podjetij.
 • Možnost elektronskega poslovanja (VASCO).
 • Možnost elektronskega bančništva (plačevanje in izdajanje računov preko vseh bančnih programov).

 

 

Sodelujemo predvsem z:

 

 • mikro, majhnimi privat (s.p.-ji, d.o.o.-ji),
 • društvi,
 • zasebnimi zavodi,
 • sindikati,
 • odvetniki,
 • notarji,
 • zdravniki,
 • ...

 

Svoje storitve nudimo na področju regij 01 in 04.

 

 

Zakaj izbrati FIDARS d.o.o.?

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 


 

Telefonska št.: 01/473 53 34

E-mail naslov: petra.ramovs@fidars.si

 

V veselje nam bo sodelovati z vami.

 

Želite predstaviti svoj računovodski servis?

Pošljite podatke