ADVICO-FRK, računovodstvo in druge finančne storitve, d.o.o.

ADVICO-FRK, računovodstvo in druge finančne storitve, d.o.o.

Brdnikova ulica

44

1000

LJUBLJANA

01/235-05-00

www.advico.si

Davčna št.SI59554851

DirektorKOLBEZEN MELITA, KOLBEZEN SANDI (prokurist)

ADVICO-FRK, računovodstvo in druge finančne storitve, d.o.o.

Brdnikova ulica

44

1000

LJUBLJANA

01/235-05-00

www.advico.si

Davčna št.SI59554851

DirektorKOLBEZEN MELITA, KOLBEZEN SANDI (prokurist)

Oddaj Povpraševanje

 

 

ADVICO-FRK, računovodstvo in druge finančne storitve, d.o.o.

Najvišja kakovost po konkurenčnih cenah.

 

 

O nas

 

Naše poslanstvo je našim partnerjem v Sloveniji in drugih državah Zahodnega Balkana zagotavljati celovite, kakovostne in konkurenčne storitve na štirih področjih:

 

 • na področju računovodskih in finančnih storitev
 • na področju finančnega in davčnega svetovanja
 • na področju poslovnega svetovanja
 • na področju obračuna plač in delovno-pravnih storitev

 

Našo ekipo sestavlja še več kot 20 drugih visoko strokovnih in izkušenih sodelavk in sodelavcev, s katerimi skupaj zagotavljamo kakovostne in konkurenčne storitve za naše stranke, s tem pa uresničujemo poslanstvo Skupine Advico.

 

Spoznajte več …

 

 

Naše storitve

 

RAČUNOVODSKE IN FINANČNE STORITVE

 

 • Celovito vodenje knjigovodstva za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zavode in društva
 • Dnevno knjigovodstvo, analitično evidentiranje prihodkov in odhodkov
 • Vodenje registra osnovnih sredstev in obračun amortizacije osnovnih sredstev
 • Vodenje knjigovodstva zalog
 • Priprava računovodskih izkazov in vseh zakonsko predpisanih poročil, vključujoč statistična poročila
 • Priprava poročil in konsolidacijskih paketov za poročanje matičnim družbam v skupinah podjetij
 • Celovito vodenje finančne funkcije
 • Izvajanje in nadzor plačilnega prometa
 • Spremljanje terjatev in obveznosti
 • Vodenje davčnih evidenc in davčno poročanje
 • Sodelovanje pri reviziji računovodskih izkazov
 • Druge storitve glede na potrebe strank

 

FINANČNO IN DAVČNO SVETOVANJE

 

 • Svetovanje in priprava programov finančnega prestrukturiranja
 • Svetovanje na področju poslovnih financ ter podpora pri iskanju finančnih virov
 • Davčno svetovanje in zastopanje v davčnih postopkih
 • Svetovanje na področju kontrolinga in ekonomike ter podpora poslovodstvu pri spremljanju, nadziranju in načrtovanju poslovanja
 • Svetovanje na področju računovodstva, notranje in zunanje revizije
 • Celovito vodenje postopkov nakupov in prodaj podjetij in drugega premoženja ter iskanje investitorjev
 • Izvajanje finančnih, davčnih in pravnih skrbnih pregledov
 • Priprava poslovnikov, pravilnikov, predpisov in drugih internih aktov na finančnem, računovodskem, davčnem in drugih poslovnih področjih
 • Druge storitve glede na potrebe strank

 

 

POSLOVNO SVETOVANJE

 

 • Svetovanje pri poslovnem prestrukturiranju, optimizaciji in prenovi poslovnih procesov
 • Zasnova in vzpostavitev ter optimizacija sistema kontrolinga in sistema upravljanja s tveganji
 • Poslovni skrbni pregledi in neodvisni pregledi poslovanja (IBR)
 • Priprava letnih poročil, gospodarskih načrtov in drugih poročil
 • Priprava investicijskih in drugih poslovnih elaboratov za sodelovanje na različnih razpisih
 • Svetovanje pri izboru poslovnih informacijskih rešitev (ERP) in podpora pri njihovi implementaciji
 • Priprava poročil in druge dokumentacije o ekonomskih odnosih med povezanimi osebami
 • Koordinacija izvedbe statusnih preoblikovanj podjetij (pripojitve, spojitve, oddelitve, likvidacije idr.)
 • Druge storitve glede na potrebe strank

 

OBRAČUN PLAČ IN DELOVNO-PRAVNE STORITVE

 

 • Celovito vodenje kadrovskih evidenc
 • Obračun plač in priprava vseh poročil v skladu z zakonskimi predpisi
 • Priprava pogodb o zaposlitvi in druge povezane dokumentacije
 • Priprava poslovnikov, pravilnikov in drugih aktov
 • na področju organizacijskih, pravnih in kadrovskih zadev
 • Pravno svetovanje pri organizacijskih, kadrovskih in drugih delovno-pravnih zadevah
 • Svetovanje v pravnih sporih s področja delovno-pravnih zadev
 • Svetovanje na področju Covid-19 interventnih ukrepov ter drugih ukrepov s področja zaposlovanja
 • Druge storitve glede na potrebe strank

 

Nudimo vam tudi:

 

 • Kadrovsko svetovanje (prijave, odjave, pogodbe, delovna dovoljenja).
 • Svetovanje pri ustanovitvi, preoblikovanju, razdelitvi in pripojitvi podjetij.
 • Izvajanje računovodstva na sedežu podjetja stranke.
 • Prevzem dokumentacije na sedežu podjetja stranke.
 • Elektronsko poslovanje (OPAL – OpPis, PANTHEON, VASCO).
 • Elektronsko bančništvo (plačevanje in izdajanje računov preko vseh bančnih programov).

 

 

Sodelujemo predvsem z:

 

 • mikro, majhnimi privat podjetji (s.p., d.o.o.),
 • društvi,
 • odvetniki,
 • notarji,
 • zdravniki,

 

Svoje storitve nudimo na področju celotne Slovenije.

 

NAŠE STRANKE:

 

 

… IN PREKO 500 DRUGIH STRANK.

 

 

 

Zakaj izbrati ADVICO-FRK, računovodstvo in druge finančne storitve, d.o.o.?

 

 

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

Telefonska številka:

01/235-05-00

E-mail naslova: 

info@advico.si

racunovodstvo@advico.si


  

 

Z veseljem vam bomo pomagali.