ARETE, podjetje za svetovanje in posredovanje, Kranj, d.o.o.

ARETE, podjetje za svetovanje in posredovanje, Kranj, d.o.o.

Bleiweisova cesta

6

4000

KRANJ

041/622-944 (g. Vojko), 031/334-859 (ga. Tanja)

04/201-01-15

www.arete.si

Davčna št.SI49495577

DirektorVojko Šiler, Tina Šiler Vogrin

ARETE, podjetje za svetovanje in posredovanje, Kranj, d.o.o.

Bleiweisova cesta

6

4000

KRANJ

041/622-944 (g. Vojko), 031/334-859 (ga. Tanja)

04/201-01-15

www.arete.si

Davčna št.SI49495577

DirektorVojko Šiler, Tina Šiler Vogrin

Oddaj Povpraševanje

 

ARETE, podjetje za svetovanje in posredovanje, Kranj, d.o.o.

Z VEČJO FLEKSIBILNOSTJO IN KREATIVNIM DELOM DO UČINKOVITIH REZULTATOV 

 

 

O podjetju

 

Družba ARETE d.o.o. je bila ustanovljena 07.09.1990 in je registrirana za opravljanje računovodskih in knjigovodskih del, računovodsko in finančno svetovanje, davčno svetovanje, svetovanje pri organiziranju poslovnih procesov ter druge svetovalne dejavnosti.

Glavna dejavnost je vodenje poslovnih knjig za družbe in samostojne podjetnike, manjši del prihodkov pa ustvarja družba s svetovanjem in to tako finančno-računovodskim kot tudi davčnim svetovanjem. V letu 2001 je prišlo do spremembe, ko se je družba ARETE d.o.o. združila z dvema družbama. Z združitvijo je prišlo do povečanja števila zaposlenih kot tudi števila poslovnih partnerjev, katerim opravljamo računovodske storitve. S takim načinom je bilo omogočeno lažje poslovanje, boljša organiziranost in večja varnost.

 

Vizija, poslanstvo

 

Podjetje ARETE d.o.o. KRANJ je specializirano na področju finančno računovodskih storitev. To področje je zelo zaprto, zato je v prihodnje težko pričakovati porast prometa na tem področju, perspektiva pa je v nadaljevanju tega dela in sicer v davčnem svetovanju in pravočasnem informiranju naših strank o novostih na področju financ in računovodstva.

Smotri podjetja so najvišji poenoteni cilji, ki se izražajo v zadovoljevanju potreb, razvoju, konkurenčnosti, rasti in uspešnosti podjetja ter večanju donosnosti kapitala. Smotri so vezani na strateške cilje, ki so določeni s pojmom strategije. Strategija v najširšem pomenu besede pomeni opredelitev osnovnih strateških smotrov in ciljev organizacije ter smeri akcije kot tudi razmeščanje resursov, ki so potrebni za dosego ciljev.

Strateški cilj družbe ARETE d.o.o. izhaja iz njegove vizije postati eden od vodilnih podjetij na področju Gorenjske na področju vodenja poslovnih knjig, finančno-računovodskega svetovanja in na področju davčnega svetovanja. Svojim poslovnim partnerjem želimo nuditi kompleksne storitve s področja računovodstva in davčnega svetovanja ob upoštevanju konkurenčnosti, kar pa lahko dosežemo le z večjo fleksibilnostjo, kakovostjo, ustvarjalnim sodelovanjem vseh zaposlenih in stroškovno učinkovitostjo.

 


 

Kaj vam nudimo?

 

 • Celovite računovodske in knjigovodske storitve.
 • Davčno ter individualno svetovanje za vse stranke.
 • Kadrovsko svetovanje (prijave, odjave, pogodbe, delovna dovoljenja).
 • Pomoč in svetovanje pri ustanovitvi, preoblikovanju, pripojitvi ter razdelitvi podjetja.
 • Možnost prevzema dokumentacije na sedežu podjetja stranke.
 • Možnost izvajanja računovodstva na sedežu podjetja stranke.
 • Možnost elektronskega bančništva – vsi bančni programi.
 • Možnost elektronskega poslovanja (program VASCO).
 • Ostale visoko kvalitetne storitve s področja računovodstva in knjigovodstva.

 

Sodelujemo predvsem z: 

 

 • Mikro, majhnimi, srednjimi privat podjetji (s.p.-ji, d.o.o.-ji),
 • društvi,
 • zasebnimi in javnimi zavodi,
 • sindikati,
 • zdravniki,
 • odvetniki,
 • notarji,
 • kmečkimi gospodinjstvi,

Svoje storitve nudimo predvsem na področju regij 01 in 04.

Zakaj izbrati ARETE, podjetje za svetovanje in posredovanje, Kranj, d.o.o.?

 

Kje smo?

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

Telefonske št.: 

 

041/622-944 (g. Vojko)

031/334-859 (ga. Tanja)

04/201-01-15

E-mail naslov: 

info@arete.si

 

 

V veselje nam bo sodelovati z vami.