CERTERA Računovodska družba d.o.o., Ljubljana

CERTERA Računovodska družba d.o.o., Ljubljana

Litostrojska cesta

44D

1000

LJUBLJANA

01/620-42-91 (ga. Tončka Lesjak)

041/739-072

Davčna št.SI24286419

CERTERA Računovodska družba d.o.o., Ljubljana

Litostrojska cesta

44D

1000

LJUBLJANA

01/620-42-91 (ga. Tončka Lesjak)

041/739-072

Davčna št.SI24286419

Oddaj Povpraševanje

CERTERA Računovodska družba d.o.o. 

Odlično razmerje med kakovostjo in ceno.

 

 

O nas

 

CERTERA Računovodska družba d.o.o. smo izkušeno podjetje, ki se svojim strankam maksimalno posvetimo in jim omogočimo možnost elektronskega poslovanja (VASCO).

S svojimi strankami gradimo zaupanja vreden dolgoročen odnos in jim priskočimo na pomoč tudi izven uradnih delovnih ur.

 

 

Naše prednosti: 

 • Dolgoletne delovne izkušnje,
 • Zanesljivost,
 • Strokovnost in natančnost,
 • Priprava pravih informacij v pravem času,
 • Celovit pristop k reševanju potreb naših strank,
 • Prilagodljivost in individualna obravnava strank,
 • Specializacija pri računovodenju in poročanju o domačih in mednarodnih projektih, financiranih iz sredstev domačih investitorjev in evropskih skladov,
 • Odlično poznavanje računovodenja in obdavčenja javnih zavodov,
 • Urejeno poklicno zavarovanje za opravljanje računovodske dejavnosti in odgovornosti računovodje,
 • Raznolika struktura strank od nas zahteva široko področje delovanja in visoko strokovnost, ki nam jo priznavajo tudi najbolj kompetentne slovenske institucije s področja računovodenja,
 • Vodja računovodskega servisa ima opravljeno specializacijo pri Slovenskem inštitutu za revizijo, strokovni naziv Računovodja pri Slovenskem inštitutu za revizijo, kjer je vpisana v register aktivnih računovodij. Med stanovskimi kolegi je bila izvoljena v Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij, ki deluje pod okriljem Slovenskega inštituta za revizijo,

 

 

 • Podjetje je član Zbornice računovodskih servisov, ki deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije; podjetje je vpisano v Katalog certificiranih računovodskih servisov, ker izpolnjuje strokovne in organizacijske pogoje, ki jih zahteva Pravilnik o katalogu certificiranih računovodskih servisov,
 • Podjetje je pridobilo Potrdilo o opravljanju dejavnosti v skladu s standardom izvajalcev računovodskih storitev,
 • Za poročanje bankam in finančnim institucijam uporabljamo Standard FRP- finančna razkritja poslovanja,
 • Dejavnost povečujemo predvsem na osnovi priporočil revizorjev in obstoječih strank.

 

 

Poslovno računovodske storitve in davčno svetovanje

 

 • Svetujemo pri reševanju najrazličnejših problemov s področja računovodenja, delovnega prava in  obdavčitve,
 • Skrbimo, da naše stranke poslujejo skladno z veljavno zakonodajo in dobrimi poslovnimi običaji, zato jih tekoče seznanjamo z novostmi na zakonodajnem področju in s stališči najrazličnejših državnih organov.

 

 

Naše storitve:

 

 • Vodenje računovodstva,
 • Obračunavanje plač in pogodbenega dela,
 • Podpora na delovno pravnem področju,
 • Izdelava davčnih obračunov,
 • Izdelava računovodskih izkazov,
 • Izdelava mesečnih in letnih poročil,
 • Opravljanje plačilnega prometa,
 • Računovodsko predračunavanje, analiziranje in nadziranje,
 • Pomoč pri finančnem planiranju in zagotavljanju plačilne sposobnosti,
 • Poročanje pristojnim državnim institucijam,
 • Poročanje poslovodstvom in drugim organom poslovnih subjektov,
 • Vodenje računovodstva za projekte, financirane iz evropskih strukturnih skladov,
 • Svetovanje skladno z računovodskimi standardi in ostalo računovodsko zakonodajo,
 • Svetovanje pri izdelavi računovodskih izkazov in poročil,
 • Svetovanje na področju obdavčitev pravnih in fizičnih oseb,
 • Možnost elektronskega poslovanja (VASCO), kar vam omogoča vpogled v tekoče podatke vašega poslovanja ali delo na naši programski podpori,
 • Možnost elektronskega bančništva,
 • Možnost izvajanja računovodstva na sedežu podjetja stranke,
 • Možnost prevzema tudi delnih storitev (davčni obračuni, plače, poročanje…),
 • Specializirani smo za sodelovanje s tujimi podjetji na vseh področjih našega delovanja.

 

Svoje storitve nudimo predvsem:

 • Mikro in majhnim gospodarskim družbam,
 • Tujim korporacijam,
 • Javnim zavodom,
 • Zasebnim zavodom,
 • Društvom,
 • Zasebnikom.

 

Svoje storitve nudimo na področju regije 01.

 

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

 

Telefonski št.: 

041/739-072

01/620-42-91 (ga. Tončka Lesjak)

E-mail naslov:

info@certera.si

V veselje nam bo sodelovati z vami.