EUROFIN, davčne, finančne in računovodske storitve, d.o.o.

EUROFIN, davčne, finančne in računovodske storitve, d.o.o.

Ljubljanska cesta

1

3230

ŠENTJUR

0590/ 32 210

031/ 350 323

www.eurofin.si

Davčna št.SI63184567

DirektorJasna Agrež Farič, Blanka Agrež

EUROFIN, davčne, finančne in računovodske storitve, d.o.o.

Ljubljanska cesta

1

3230

ŠENTJUR

0590/ 32 210

031/ 350 323

www.eurofin.si

Davčna št.SI63184567

DirektorJasna Agrež Farič, Blanka Agrež

Oddaj Povpraševanje

MI VAM STOJIMO OB STRANI.

 

 

 

O podjetju

 

Eurofin, davčne, finančne in računovodske storitve, d.o.o. vam s pomočjo znanja, izkušenj, kvalitetnih storitev in osebnega pristopa nudi zanesljive in ažurne storitve na naslednjih področjih:

 

 • računovodske storitve
 • poslovno in finančno svetovanje
 • pomoč in usmerjanje pri ustanovitvah subjektov
 • kadrovske storitve


Smo mlado podjetje, ustanovljeno v februarju leta 2007. Sedež podjetja je v samem središču Šentjurja na Ljubljanski cesti 1, 3230 Šentjur.

Skozi ta čas se je podjetje že dodobra razvilo in uveljavilo na trgu. Ker je podjetje majhno, se hitro prilagaja razmeram na trgu ter na takšen način ostaja konkurenčno med ponudniki podobnih storitev.

V podjetju namenjamo veliko pozornosti prav komunikaciji s svojimi strankami, zato smo strankam na voljo tudi izven delovnega časa, kar pomeni, da se lahko stranke za nujne zadeve obrnejo na nas tudi popoldan ter ob vikendih. Prav prilagajanje strankam in hitra odzivnost dajeta podjetju poleg znanja in izkušenj odločilno prednost pred drugimi.

 

Storitve

 

RAČUNOVODSKI SERVIS NA VAŠI STRANI!

 

Sodoben računovodski servis mora biti prilagojen potrebam strank, zato poleg navedenih storitev, ki jih nudimo, z veseljem poskrbimo tudi za dodatne individualne potrebe in želje naših strank.

Računovodske storitve in računovodsko ter poslovno svetovanje opravljamo za pravne osebe (d.o.o., d.n.o., k.d), samostojne podjetnike in zasebnike (zobozdravnike, odvetnike, notarje, zdravnike) ter društva.

Možen je dogovor za opravljanje vseh računovodskih storitev ali pa le za opravljanje določenega dela računovodstva.

 

RAČUNOVODSTVO

 

Na področju računovodstva nudimo:

 

 • Storitve vodenja temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige)
 • Storitve vodenja analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk)
 • Računovodske storitve vodenja analitične evidence stroškov in prihodkov
 • Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ
 • Obračun drugih prejemkov fizičnih oseb: študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški
 • Vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije
 • Obračun davka na dodano vrednost
 • Obračun zamudnih obresti, izpis opominov
 • Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov)
 • Izdelava davčne bilance
 • Periodična računovodska poročila in storitve po želji podjetja
 • Poročanje iz naslova poslovanja s tujino (Banka Slovenije)
 • Izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem (pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o računovodstvu, akt o sistematizaciji delovnih mest, pravilniki)
 • Opravljanje elektronskega plačilnega prometa
 • Poročanje CURS-u (intrastat)
 • Računovodske analize poslovanja
 • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na računovodske nepravilnosti
 • Arhiviranje računovodske in poslovne dokumentacije
 • Druge računovodske in svetovalne storitve tudi na področju osebnih zadev
 • Računovodstvo za kmete ter obračuni DDV za fizične osebe
 • Seznanjanje z aktualnimi spremembami predpisov in zakonov

 

FINANCE

 

Na področju poslovnega in finančnega svetovanja ter storitev nudimo:

 

 • Svetovanje o možnih izboljšavah poslovne situacije
 • Finančno planiranje (kratkoročni in dolgoročni finančni načrti)
 • Finančno analiziranje poslovanja (finančna slika o poslovanju lastnega podjetja ali finančna ocena poslovnih partnerjev)
 • Izbira ustrezne banke, kontakt z bankami, pogajanje o kreditih in obrestnih merah, priprava finančne dokumentacije za pridobitev posojil
 • Priprava finančne dokumentacije za namene pridobivanja sredstev na razpisih, priprava drugih poslovno-finančnih listin
 • Izdelava finančnega načrta podjetja, finančnih konstrukcij
 • Svetovanje o naložbah in finančnih odločitvah, svetovanje pri vlaganju prostih sredstev na domače in tuje finančne trge ter pri vlaganju v nepremičnine
 • Priprava kompenzacij, asignacij
 • Priprava in vlaganje izvršb
 • Pomoč pri izterjavi
 • Ostale administracijske storitve (dopisi, pritožbe, izjave, osebne vloge, ugovori)
 • Izdelava pogodb o najemih, prodaji, nakupih,…
 • Drugo finančno in poslovno svetovanje

 

 

 

KADROVANJE

 

Na področju kadrovskih storitev izvajamo naslednje aktivnosti:

 • Sklepanja, urejanja in prenehanja delovnega razmerja (pogodbe o zaposlitvi, obvestila o prenehanju, odpovedi iz različnih razlogov, programi razreševanja presežnih delavcev),
 • Izvajanja administrativnih tehničnih postopkov na področju zaposlovanja (prijava in odjava delavcev, oblikovanje evidenc, razpisov za delovna mesta),
 • Oblikovanja, izračunavanja in izplačevanja plač,
 • Načrtovanja in upravljanja s človeškimi viri,
 • Kadrovskega prestrukturiranja,
 • Oblikovanja sistematizacije delovnih mest ter drugih aktov s področja zaposlovanja,
 • Izdelava pravilnikov,
 • Priprava dokumentacije za ZPIZ (dokumentacija ob uvedenih invalidskih postopkih zaposlenih),
 • Prijave na razpise za subvencije ZRSZ,
 • Izdelava podjemnih, avtorskih, mandatnih pogodb in ostalih pogodb,
 • Izdelava pravilnikov s področja preprečevanja mobinga,
 • Priprava dokumentacija za razne vloge (soglasje za nočno delo žensk),
 • Svetovanje in storitve na s področja kadrov.

Z veseljem bomo tudi vam pomagali reševati kadrovske težave in iskati prave rešitve pri uresničevanju kadrovske politike.

 

 

 

USTANAVLJANJE

 

Na področju ustanovitve subjektov nudimo:

 • Svetovanje glede izbire pravno-formalne oblike subjekta (d.o.o., s.p., zasebniki, društva,kmetje…)
 • Seznanitev s poslovanjem in pogoji za posamezno dejavnost za izbrani subjekt
 • Pomagali vam bomo z izborom dejavnosti po SKD
 • Opozorili vas bomo, v kolikor boste želeli izbrati dejavnost, ki zahteva od vas izpolnitev posebnih zahtev.
 • Pripravili bomo vso potrebno dokumentacijo za registracijo
 • Pomagali vam bomo z osnovnim svetovanjem ob registraciji
 • Pomagali vam bomo pri odprtju začasnega in poslovnega računa pri bankah
 • Na DURS bomo poslali obvezne davčne podatke (prijava na DURS)
 • Na vašo željo bomo izvedli postopek zaposlitve za vas in vaše sodelavce
 • Vam uredili žig, vizitke in ostalo kar podjetnik potrebuje na začetku
 • Ostale storitve po želji stranke, da se lahko povsem osredotočite le na svoj posel

 

 

 

Nudimo tudi:

 

 • Možnost prevzema dokumentacije na sedežu stranke podjetja stranke.
 • Možnost izvajanja računovodstva na sedežu podjetja stranke.
 • Možnost elektronskega poslovanja (DATALAB).
 • Možnost elektronskega bančništva (plačevanje in izdajanje računov preko vseh bančnih programov).

 

 

Svoje storitve nudimo na področju celotne Slovenije.

ZAKAJ MI?

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

Telefonski št.: 

0590/ 32 210

031/ 350 323 

E-mail naslov:

eurofin.doo@gmail.com

Garancija na zadovoljstvo.