FIDERA, računovodske storitve, d.o.o.

FIDERA, računovodske storitve, d.o.o.

Srednje Gameljne

32H

1211

LJUBLJANA ŠMARTNO

041 634 691

www.fidera.si

Davčna št.48588814

DirektorDEJAN CEDILNIK

FIDERA, računovodske storitve, d.o.o.

Srednje Gameljne

32H

1211

LJUBLJANA ŠMARTNO

041 634 691

www.fidera.si

Davčna št.48588814

DirektorDEJAN CEDILNIK

Oddaj Povpraševanje

FIDERA, računovodske storitve, d.o.o.

 

 

O nas:

 

Podjetje FIDERA, računovodske storitve, d.o.o. je podjetje s številom zadovoljnih strank in dolgoletnimi izkušnjami. Naše storitve odlikuje sposobnost, strokovna podkovanost in predanost delu. Pridobili smo tudi certifikat o poklicni kvalifikaciji, kar nam da še dodatno strokovno kredibilnost.

Zakaj izbrati nas?


Strokovnost je potrebna za zagotovitev optimalnih storitev za vaše potrebe in ekonomsko izvedljivost. Izkušnje pa so pomembne za predvidevanje nepredvidljivega in prepoznavanje vaših želja.
Fidera d.o.o.. je podjetje, ki z energijo, profesionalnostjo in odgovornostjo skrbiza vaše želje in potrebe. Pri delu sprejemamo nove izzive in se nenehno izobražujemo tako v ekonomsko-poslovnem kot računovodsko-knjigovodskem znanju.

 

Naše storitve:

 

RAČUNOVODSKE STORITVE

 

Naše storitve prilagajamo vsem podjetjem. Širino naših storitev in specifičnost posameznega podjetja nas vodijo k natančnemu in profesionalnemu opravljanju naših storitev.

 • vodenje glavne knjige
 • vodenje knjige izdanih in prejetih faktur (DDV)
 • evidenco terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev
 • obračun davka na dodano vrednost
 • seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev
 • izdelava zaključnih bilanc (bilanca stanja, izkaz uspeha)
 • izdelava medletnih bilanc
 • vodenje blagajne
 • obračun plač
 • obračun prispevkov za s.p., regresov, pogodb o delu, avtorskih honorarjev, potnih stroškov, dohodnine …
 • obračun podjemnih pogodb, avtorskih honorarjev
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih
 • obračun obresti
 • izdelava predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine (e-izvršba)
 • pomoč pri planiranju denarnih tokov
 • ostale storitve po dogovoru

 

 

KNJIGOVODSTVO

 

S podatki in informacijami, ki jih nudi knjigovodstvo o premoženjskem stanju, o spremembah tega stanja in o uspešnosti poslovanja lahko spremljate in ocenjujete opravljeno delo in se odločate o nadaljnjem poslovanju.
S knjigovodstvom kot temeljno sestavino računovodstva zajemate evidentiranje poslovnih dogodkov podjetij, ki vplivajo na njihovo premoženjske stanje in uspešnost poslovanja.


Torej zbirate, urejate, obdelujete in prikazujete informacije o:

 • premoženjskem stanju
 • spremembah premoženja, ki so posledica sodelovanja posameznih premoženjskih delov
 • uspešnosti poslovanja podjetja

Skratka – vrednostno spremljate celotno dejavnost podjetja in ugotavlja uspešnost poslovanja do danega trenutka.

S knjigovodstvom torej:

 • ugotavljamo in prikazujemo premoženjsko stanje podjetja , kakšna sredstva-dobiček je ustvarilo podjetje in kakšne ima obveznosti do dobaviteljev
 • sistematično in sproti zapisujemo vse spremembe dokumente, kajti le na osnovi resničnega dokazila dokumenta , da je poslovni dogodek nastal ugotovimo sredstva podjetja
 • s omogočamo, da lahko podjetje ob vsakem času ugotovi in izkaže svoje trenutno premoženjsko stanje, kar mu omogoča kvalitetnejše odločitve za prihodnje poslovanje

Storitve prilagajamo vsem podjetjem. Tudi računovodske izkaze, ki so obvezna letna poročila vsakega pravnega subjekta, ki opravlja pridobitno dejavnost.

 

POSLOVNO SVETOVANJE

 

Poslovno svetovanje je še posebej pomembno, ko se podjetje znajde v krizi. Upravljanje odnosov s strankami je še posebej pomembno, saj konkurenca na trgu zahteva zelo hitro odzivnost.

Naš cilj je ponujati povezane storitve, ki so uporabne na vseh ravneh poslovanja. Pri opravljanju teh storitev si prizadevamo za dosledno uporabo metodologij in orodij ter smo jasno osredotočeni na vsako individualno stranko in njeno poslovno okolje.

Poslovno svetovanje zajema naslednje segmente:

 • izdelava poslovnih načrtov
 • oblikovanje poslovne strategije družbe
 • izdelave investicijskih programov
 • finančni pregled podjetij
 • prodaja in nakup podjetij
 • svetovanje pri optimizaciji dobička
 • pomoč podjetjem v krizi
 • optimizacija virov financiranja glede na možnosti in potrebe
 • optimizacija finančnega poslovanja
 • upravljanje uspešnosti in obvladovanju stroškov
 • drugo

 

 

Nudimo vam tudi:

 

 • Možnost prevzema dokumentacije na sedežu podjetja stranke.
 • Možnost izvajanja računovodstva na sedežu podjetja stranke.
 • Možnost elektronskega poslovanja (MINIMAX).
 • Možnost elektronskega bančništva (plačevanje in izdajanje računov preko vseh bančnih programov).

 

 

Svoje storitve nudimo na področju celotne Slovenije.

Sodelujemo z: 

 

 • Mikro, majhnimi privat podjetji (s.p.-ji , d.o.o.-ji),
 • društvi,
 • zasebnimi in javnimi zavodi,
 • odvetniki,
 • notarji,
 • zdravniki,

 

 

Zakaj izbrati FIDERA, računovodske storitve, d.o.o.?

 

 

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI 

Telefonska št.:

041 634 691

 

E-mail naslov: 

dejan.cedilnik@fidera.si

 

 

Z veseljem vam bomo pomagali.