LAXIJA D.O.O.

LAXIJA D.O.O.

Grušena

10E

2201

Zgornja Kungota

041/231-147

Davčna št.SI72809256

DirektorLIDIJA ROPIN

LAXIJA D.O.O.

Grušena

10E

2201

Zgornja Kungota

041/231-147

Davčna št.SI72809256

DirektorLIDIJA ROPIN

Oddaj Povpraševanje

LAXIJA D.O.O.

 

 

O nas:

V računovodskem servisu Laxija d.o.o. se zavedamo kako dragocen je čas. To se še najbolj izkaže med postavljanjem in vzpostavljanjem lastnega podjetja ter kasneje med vodenjem le-tega, ko ste popolnoma osredotočeni na svoje delo in na doseganje poslovnega uspeha. Zaradi tega vam obkroženost s strokovno usposobljenim kadrom lahko prikrajša veliko časa in olajša marsikatero preglavico.

Zaznamujejo nas dolgoletne izkušnje na področju računovodskih storitev in davčnega svetovanja, ki jih skozi čas nenehno dopolnjujemo in pridobivamo nova znanja. Pri tem nas vodi dobra organiziranost, natančnost, prilagodljivost nepredvidljivim situacijam v gospodarstvu in predvsem dobro poznavanje obstoječe zakonodaje in sledenje spremembam le-te.

Na podlagi dolgoletnih izkušenj v gospodarstvu na vaše poslovanje gledamo skozi oči podjetnika. Posledično lahko tudi razumemo potrebe, izzive in cilje podjetja ter skupaj z vami iščemo najboljše rešitve za optimalno delovanje podjetja. Ob tem zagotavljamo strokoven in profesionalen pristop, naše sodelovanje pa temelji na zaupanju in prijaznosti.

 


 

Naše storitve:

 

Računovodske storitve:

 • vodenje glavne knjige s saldakonti (po stroškovnih mestih in analitikah
 • izpisi in usklajevanje odprtih postavk;
 • obračun DDV in identifikacija v sistem DDV;
 • vodenje osnovnih sredstev, vključno z amortizacijo in prevrednotenjem;
 • izdelava letnih in medletnih poročil – tudi za pridobitev posojil;
 • knjiženje in izvajanje plačilnega prometa, vodenje blagajne;
 • knjiženje maloprodaje;
 • obračun obresti, preverjanje bonitet;
 • priprava investicijskih programov/poslovnih načrtov za pridobivanje finančnih sredstev;
 • statusna preoblikovanja;
 • celovito podjetniško svetovanje in pomoč skozi poslovni proces;
 • hiter in kakovosten prenos računovodstva v primeru menjave servisa;
 • pomoč in svetovanje ob ustanovitvi podjetja s podajanjem ključnih začetnih informacij in pripravo dokumentacije;

 

 

Kadrovske in administrativne storitve:

 • obračun plač in prispevkov;
 • obračun dohodnine zaposlenih;
 • obračun potnih nalogov;
 • pravno-kadrovsko svetovanje in priprava kadrovskih dokumentov;
 • priprava podjemnih pogodb, avtorskih honorarjev;
 • priprava pogodb za fizične osebe (najemne, zaposlitvene, za družinske člane, poslovodne ipd.);
 • izpolnitev vlog za delovno dovoljenje in bivanje tujcev;
 • priprava dokumentacije pri napotitvi delavcev v tujino;
 • prijava delavcev po potrebi in prijava/odjava/sprememba zavarovanja;
 • A1 in ZKO obrazci za tujino itd.;
 • splošna pomoč pri kadrovanju in priprava notranjih aktov vezanih na kadrovanje;

 

 

Čezmejno opravljanje storitev

 • Napotitev delavcev v Avstrijo
 • Napotitev delavcev v Nemčijo

 

 

Programska oprema:

Pri vodenju vašega poslovanja uporabljamo spletni program E-računi. Vešči smo uporabe drugih računovodskih programov in orodij (Minimax, Pantheon…) tako lahko tudi vaše poslovanje prilagodimo znotraj katerega izmed preostalih obstoječih programov.

 

 

Naše stranke:

Naše stranke so velika, srednja, majhna in mikro podjetja ter samostojni podjetniki, društva in zavodi.

Sposobni smo se prilagoditi vsaki vrsti dejavnosti in na podlagi tega voditi delo v skladu z dejavnostjo, hkrati pa ob tem upoštevamo način dela in želje stranke.

 

 

Naši partnerji:

 • kvalitetne odvetniške in notarske storitve;
 • pravne storitve (svetovanje, priprava dokumentacije…)
 • revizija poslovanja z mnenjem pooblaščenega revizorja;
 • odkup terjatev
 • priprava dokumentacije za različne javne razpise, sofinanciranja…
 • davčno svetovanje s kvalificirano davčno svetovalko

 

 

Svoje storitve opravljamo na področju celotne Slovenije.

 

Zakaj izbrati LAXIJA d.o.o.?

 

Kontaktirajte nas:

 

Telefonska številka:

041/231-147

E-mail:

lidija.ropin@gmail.com

Veselimo se sodelovanja z vami!