OPTIMUM DE, računovodsko poslovna hiša, d.o.o.

OPTIMUM DE, računovodsko poslovna hiša, d.o.o.

Prečna ulica

9B

2000

MARIBOR

041/644-813

02/471-20-25

http://www.optimum-de.si

Davčna št.SI22932348

DirektorDENAC TADEJ

OPTIMUM DE, računovodsko poslovna hiša, d.o.o.

Prečna ulica

9B

2000

MARIBOR

041/644-813

02/471-20-25

http://www.optimum-de.si

Davčna št.SI22932348

DirektorDENAC TADEJ

Oddaj Povpraševanje

OPTIMUM DE, računovodsko poslovna hiša, d.o.o.

 


 

O podjetju

 

Računovodska hiša Optimum de d.o.o. je družba, ki ima sedež v Mariboru in ponuja celostni nabor računovodskih storitev, računovodsko in davčno svetovanje, ter administrativne storitve.

Računovodske storitve in svetovanje nudimo različnim oblikam podjetij, tako pravnim kot fizičnim osebam. Poslovanje prilagodimo vsaki stranki posebej, glede na specifičnost podjetja. Opravljamo lahko kompleten davčno računovodski servis ali pa le del računovodstva za posamezno podjetje.

Svoje poslovanje usmerjamo v kakovostno ter zaupanja vredno dolgoročno sodelovanje s poslovnimi partnerji. Zagotavljamo vam visoko raven etike, hitro odzivnost ter oseben pristop do vsake stranke.

Razvoj sodobnih elektronskih poti, nam omogoča elektronsko izmenjavo podatkov in povezavo na naš strežnik. Omenjena infrastruktura, nam tako daje podlago za opravljanje računovodskih storitev, za področje celotne Slovenije (Maribor, Ptuj, Ormož, Lenart v Slovenskih goricah, Murska Sobota, Slovenj Gradec, Celje, Ljubljana, Novo Mesto, Koper, Kranj….).

 

 

STORITVE

 

Računovodske storitve

 

Računovodske storitve in svetovanje opravljamo za različne pravno organizacijske oblike podjetij. Za pravne osebe (d.o.o., d.n.o., k.d.), samostojne podjetnike (s.p.) in druge zasebnike.

Naše storitve prilagajamo glede na velikost in potrebe podjetij, ter strankam zagotavljamo storitev, primerno njihovi dejavnosti, obsegu in načinu poslovanja. Opravljamo lahko vse računovodske storitve ali pa le določen del računovodstva za posamezno podjetje.

 

Za vas opravljamo naslednje računovodske storitve:

 

 • storitve vodenja glavne knjige in pomožnih knjig,
 • storitve vodenja analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev,
 • spremljanje terjatev in obveznosti ter izpisi odprtih postavk,
 • storitve vodenja analitične evidence stroškov in prihodkov,
 • vodenje evidenc osnovnih sredstev, amortizacija osnovnih sredstev,
 • obračun davka na dodano vrednost,
 • vodenje davčnih knjig in evidenc ter izdelava davčnih bilanc in poročil,
 • obračun osebnih prejemkov,
 • izdelava zahtevkov za refundacijo plač in prispevkov,
 • obračun potnih stroškov, bonitet, odpravnin, regresov,
 • obračun podjemnih pogodb, avtorskih honorarjev, študentskih napotnic,
 • izdelava izkaza poslovnega izida, bilance stanja, bilančnega dobička oz. izgube, gibanja kapitala, denarnih tokov itd.,
 • obračun zamudnih obresti,
 • izdelava poročil za Statistični urad Republike Slovenije, Davčno upravo RS, AJPES, Banko Slovenije, Pokojninski in invalidski zavod RS,
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil,
 • kontrola poslovanja, svetovanje pri organizaciji računovodske funkcije, ter opozarjanje na računovodske nepravilnosti,
 • opravljanje elektronskega plačilnega prometa,
 • obveščanje in opozarjanje podjetij na spremembe zakonodaje,
 • druge računovodske in svetovalne storitve po želji stranke.

 

 

Davčno svetovanje

 

Davčno svetovanje je nepogrešljivi del informacijske funkcije podjetja. Poslovanje vsakega podjetja je tesno povezano z davki, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja. Za uspešno davčno svetovanje je poleg poznavanja predpisov potrebno še skrbno načrtovanje davčne politike podjetja, z namenom, ustvariti čim večje davčne prihranke. Davčno načrtovanje posla zahteva individualno obravnavo problema, stranke in poznavanje ter povezovanje različnih davčnih zakonov.

 

Ponujamo vam naslednje storitve:

 

 • Optimizacija davčne bilance; s temeljnim načrtovanjem vodimo podjetja do davčno najugodnejših in zakonitih načinov poslovanja.
 • Individualno davčno svetovanje za pravne osebe s področij:

          – davek od dohodka pravnih oseb (dobiček),

          – davek na dodano vrednost (DDV),

          – dohodnina,

          – davčni postopek,

          – trošarina in drugi davki.

 • Individualno davčno svetovanje za fizične osebe, s področij:

          – dohodnina,

          – davek na nepremičnine,

          – drugi premoženjski davki,

          – obračun plače in

          – prispevki za socialno zavarovanje.

 • Svetovanje glede možnosti uveljavljanja davčne olajšave in priprava ustrezne dokumentacije.
 • Svetovanje v zvezi z uporabo službenih osebnih vozil, službenih mobilnih telefonov in koriščenje drugih bonitet.
 • Davčno svetovanje v zvezi z začetkom opravljanja dejavnosti.
 • Pomoč pri postopkih združitev, pripojitev in delitev gospodarskih družb.
 • Pomoč pri preoblikovanju posamezne družbe v drugo obliko gospodarske družbe.
 • Zastopanje strank v davčno – inšpekcijskih pregledih.

 

 

Administrativne storitve

 

V našem podjetju smo se v času našega delovanja specializirali tudi za opravljanje administrativnih in drugih operativnih storitev za naše stranke.

Poleg računovodskega dela davčnega svetovanja za naše stranke opravljamo tudi:

 

 • izvajanje plačilnega prometa in priprava poročil ter vodenje evidenc o opravljenih transakcijah,
 • sodelovanje z bankami in drugimi institucijami za potrebe stranke,
 • opravljanje administrativnih storitev za potrebe društev (priprava in razpošiljanje plačilnih nalogov za plačilo članarnine,…),
 • izdelava posojilnih pogodb, amortizacijskih načrtov in obračunov obresti,
 • priprava izdanih računov,
 • izdelava obračunov plač oz. drugih dohodkov na podlagi sodnih odločb,
 • obračun zamudnih obresti,
 • pomoč pri prijavi novozaposlenih (domačih in tujcev) z vsemi potrebnimi obrazci na Zavodu za
 • zaposlovanje in na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, prijava sprememb na Zavodu za zdravstveno zavarovanje.

 

 

Nudimo vam tudi: 

 

 • Možnost prevzema dokumentacije na sedežu podjetja stranke.
 • Možnost izvajanja računovodstva na sedežu podjetja stranke.
 • Možnost elektronskega poslovanja.
 • Možnost elektronskega bančništva (plačevanje in izdajanje računov preko vseh bančnih programov).

 

 

Svoje storitve nudimo na področju regij 01, 02 in 03. 

 

NAŠE PREDNOSTI ?

 

 • Hitra odzivnost
 • Visoka kakovost opravljenih storitev
 • Visoka raven etike
 • Oseben pristop do strank
 • Razvita elektronska infrastruktura – ugodno za optimiziranje stroškov (povezava z našim strežnikom) in nemoteno izmenjavo podatkov neodvisno od meja

 

Nudimo računovodske storitve in svetovanje (celovito oziroma segmentirano glede na potrebe):

 • Za fizične osebe
 • Za pravne osebe
 • Za različne oblike podjetij

 

Naš način poslovanja je:

 

 • Prilagojen vsaki stranki posebej
 • Prilagojen glede na specifičnost poslovanja
 • Celovit (vključuje tudi davčno svetovanje in kadrovske storitve)
 • Segmentiran – glede na potrebe in želje strank

 

Nudimo:

 

 • Kompleten davčno računovodski servis
 • Storitve za področje celotne Slovenije (Maribor, Ptuj, Ormož, Lenart v Slovenskih goricah, Murska Sobota, Slovenj Gradec, Celje, Ljubljana, Novo Mesto, Koper, Kranj….).

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI 

Telefonski št.: 

041/644-813

02/471-20-25

 

E-mail naslova: 

info@optimum-de.si

tadej.denac@optimum-de.si

 

 

V veselje nam bo sodelovati z vami.