Računovodski servis BELI LABOD, Sabina Huber s.p.

Računovodski servis BELI LABOD, Sabina Huber s.p.

Cvetlična ulica

10

2234

BENEDIKT

031/633-723

www.beli-labod.si

Davčna št.SI95170855

DirektorSABINA HUBER

Računovodski servis BELI LABOD, Sabina Huber s.p.

Cvetlična ulica

10

2234

BENEDIKT

031/633-723

www.beli-labod.si

Davčna št.SI95170855

DirektorSABINA HUBER

Oddaj Povpraševanje

Računovodski servis BELI LABOD, Sabina Huber s.p.

“Z VAMI V BOLJŠO PRIHODNOST Z NAŠIM RAČUNOVODSKIM SERVISOM”

 

 

O nas

 

Računovodski servis Beli labod je podjetje za svetovanje, knjigovodstvo. Smo mikro podjetje, ustanovljeno leta 2005. Čeprav smo majhni, smo po kakovosti in strokovnosti primerljivi z večjimi računovodskimi podjetji. V podjetju Beli labod se vsaki stranki lahko posebej posvetimo in smo dosegljivi v vsakem trenutku. Zagotavljamo hitro odzivnost in sodoben način poslovanja.

 

 

STORITVE

 

RAČUNOVODSKE STORITVE I. SKLOP:

 

– KNJIŽENJE PREJETIH IN IZDANIH RAČUNOV

Ko stranka prejme ali izda fakturo pošlje original ustrezno pregledan in podpisan od odgovornih oseb k nam. Likvidirane dokumente knjižimo v glavno knjigo in za obračun DDV-ja.

 

– KNJIŽENJE BANČNIH IZPISKOV S PRILOGAMI

Z njimi se vodijo plačila prejetih računov in plačila izdanih računov, tako se spremljajo neplačani računi

 

– KNIŽENJE BLAGAJNIŠKEGA DNEVNIKA, BLAG. PREJEMKOV IN IZDATKOV, POTNIH NALOGOV

Spremlja se promet denarja v vašem podjetju.

 

– KNJIŽENJE IZVEDENIH DOKUMENTOV IZ POMOŽNIH KNJIGOVODSTEV

Knjiženje plač, podjemnih pogodb, obračuni osnovnih sredstev

 

– OBRAČUN PLAČ ZAPOSLENIH IN IZDELAVA VSEH OBRAZCEV ZA PLAČE

Izračun plače za vsakega zaposlenega v podjetju (plača, malica, prevoz, dnevnice, kilometrina in plačila prispevkov ter dohodnine. Nato pa poročanje o plači in plačanih prispevkih ter dohodnini z obrazci mesečno na dan plačila pristojnemu Davčnemu uradu.

 

– IZPIS DNEVNIKOV, KARTIC, ODPRTIH POSTAVK IN IZKAZOV

Z izpisom se vidi poslovanje podjetja, njegovi izdatki, prihodki. Z odprtimi postavkami se vidijo neplačani prejeti in izdani računi, ki jim je že rok plačila zapadel.

 

– PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBITEV BANČNIH POSOJIL

Urejanje vse potrebne dokumentacije, ki jo potrebuje podjetje za pridobitev bančnega posojila.

 

– IZDELAVA DDV –ja, MESEČNO POROČANJE O STANJU ALI TEDENSKO

 

 

RAČUNOVODSKE STORITVE II. SKLOP:

 

– IZDELAVA LETNEGA OBRAČUNA PLAČ ZA DOHODNINO

Vsako leto je potrebno naredit obračun plač in o plačilu dohodnine med letom za celo preteklo leto in poročati pristojnemu Davčnemu uradu.

 

– IZDELAVA LETNEGA OBRAČUNA PLAČ ZA OBRAZEC M4/M8 ZA POKOJN. INVAL. ZAVAR.

Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se vsako leto na obrazcu M4/M8 poroča o izplačanih plačah za preteklo leto, ker potrebujejo podatke za našo pokojnino.

 

– IZDELAVA VSEH Z ZAKONOM PREDPISANIH BILANC IN IZKAZOV ZA POSLOVNE NAMENE TER JAVNO OBJAVO

Vsako leto je potrebno narediti bilanco uspeha in delovnega izkaza vašega podjetja ter poročati AJPES-u , za poslovno poročanje in za javno objavo.

 

– IZDELAVA NAPOVEDI ZA OBRAČUN DAVKA OD DOBIČKA

Letno se izdela obračun davka od dobička in se poroča pristojnemu Davčnemu uradu.

 

– IZDELAVA MEDLETNIH IZKAZOV USPEHA ZA VSE STRANKE PO DOGOVORU

Po želji vam tudi med letom posredujemo podatke kako poslujete, tako, da že med letom najdemo rešitve za optimiranje dobička.

 

Naš računovodski servis lahko za Vas opravlja kompletno vodenje, lahko pa nam prepustite v skrb samo določena področja.

 

 

Nudimo vam tudi:

 

  • Davčno in individualno svetovanje za obstoječe stranke.
  • Kadrovsko svetovanje (prijave, odjave, pogodbe, delovna dovoljenja).
  • Poslovno svetovanje.
  • Pomoč in svetovanje pri ustanovitvi, pripojitvi, preoblikovanju in razdelitvi podjetja.
  • Možnost prevzema dokumentacije na sedežu podjetja stranke.
  • Možnost izvajanja računovodstva na sedežu podjetja stranke.
  • Možnost elektronskega poslovanja (BIROKRAT).
  • Možnost elektronskega bančništva.
  • Ostale visoko kvalitetne storitve s področja računovodstva, knjigovodstva ter davčnega svetovanja.

 

 

Zakaj izbrati Računovodski servis BELI LABOD, Sabina Huber s.p.?

 

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI 

Telefonska št.:

031/633-723

 

E-mail naslov:

beli.labod@siol.net

 

Z veseljem vam bomo pomagali.