ROHA, finančno in računovodsko svetovanje, d.o.o.

ROHA, finančno in računovodsko svetovanje, d.o.o.

Tržaška cesta

207

1000

LJUBLJANA

+386 31 300 441

www.roha.si

Davčna št.SI65278178

DirektorROK HAJDUKOVIĆ

ROHA, finančno in računovodsko svetovanje, d.o.o.

Tržaška cesta

207

1000

LJUBLJANA

+386 31 300 441

www.roha.si

Davčna št.SI65278178

DirektorROK HAJDUKOVIĆ

Oddaj Povpraševanje

ROHA, finančno in računovodsko svetovanje, d.o.o.

 

 

O podjetju

 

Naše delo usmerja strokovno in natančno poslovanje, ki temelji na znanju in izkušnjah. Pravilno in pravočasno vodimo knjige, kar je osnova za vaše pregledno in učinkovito poslovanje.

Računovodske storitve opravljamo s polno odgovornostjo in v skladu z veljavno zakonodajo ter slovenskimi računovodskimi standardi. Nenehno se izobražujemo in spremljamo spremembe v zakonodaji. Ker sta zaupanje strank in osebni odnos za nas zelo pomembna, vsebina vaših dokumentov ostane poslovna skrivnost. Storitve so cenovno ugodne, a kvalitetno opravljene, saj skrbimo, da zmanjšamo vaše davčne obveznosti na minimum.

Storitve prilagodimo stranki individualno glede na želje, potrebe in velikost podjetja.

Prizadevamo si nuditi kvalitetne in zaupanja vredne storitve ter s tem visoko zadovoljstvo strank.

 

 

 

Storitve

 

O izbiri računovodje je pomembno razmisliti že pred pričetkom poslovanja, saj tako lahko pomagamo z nasveti in informacijami že pri izbiri pravne oblike, registraciji podjetja, vlogi raznih dokumentov, izbiri banke ter organizaciji poslovanja.

Računovodske storitve opravljamo za vse pravne osebe, kot sta d.o.o. in d.n.o., samostojne podjetnike, zasebnike z dopolnilno dejavnostjo, odvetnike, notarje in zdravnike.

Od leta 2013 opravljamo tudi računovodske storitve za podjetja v STEČAJU in tako pomagamo že kar nekaterim stečajnim upraviteljem pri vodenju računovodstva za njim dodeljena podjetja v stečaju. Opravljamo vse računovodske storitve, od priprave otvoritvene bilance, pomoči pri ovrednotenju sredstev v otvoritveni bilanci, rednega računovodstva znotraj stečaja do svetovanja pri računovodskih vprašanjih, ki nastajajo ob poslovanju podjetja v stečaju. Veliko pomoči tudi nudimo pri obravnavanju prodaje sredstev znotraj stečaja, predvsem pri davčnih vprašanjih pri prodaji nepremičnin.

Vašemu podjetju lahko nudimo računovodske storitve v celoti ali jih opravljamo le na določenem področju (npr. obračun plač, vodenje glavne knjige in drugo).

 

Za vas opravimo naslednje storitve:

 

 • Vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige),
 • Vodenje analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk),
 • Obračun davka na dodano vrednost (DDV),
 • Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ,
 • Obračun drugih prejemkov fizičnih oseb (študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški,…),
 • Vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije,
 • Obračun zamudnih obresti, izpis opominov,
 • Blagovno in materialno knjigovodstvo,
 • Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov),
 • Izdelava davčne bilance,
 • Periodična računovodska poročila in storitve po želji stranke,
 • Izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem (pravilnik o blagajniškem poslovanju),
 • Priprava kompenzacij, asignacij in cesij,
 • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na računovodske nepravilnosti,
 • Izstavljanje faktur,
 • Druge svetovalne storitve (davčno svetovanje).

 

Vsak delovni dan smo na voljo od 8:00-15:00 za različne informacije in nasvete, ki bi jih potrebovali ob poslovanju.

Dokumentacijo lahko po želji prevzamemo tudi na sedežu vašega podjetja.

Na podlagi pooblastil, za vas oddamo zahtevane računovodske obrazce na DURS in AJPES ter pripravimo in pošljemo naloge za plačilo plač in prispevkov preko elektronskega bančništva.

Poleg rednih računovodskih storitev, vam brez dodatnih stroškov nudimo možnost izdajanja računov iz programa E-računi ter spremljanje vašega poslovanja znotraj programa, kjer bodo vodene vse vaše računovodske in poslovne evidence.

 

Strankam nudimo brezplačno uporabo online računovodskega programa E-računi, za samostojno izdajo računov in spremljanje poslovanja.

Normiran s.p.

 

POSEBNA PONUDBA ZA NORMIRANCE SAMOSTOJNE PODJETNIKE

 

33 EUR + DDV na mesec

Cena vključuje vse storitve računovodstva za samostojnega podjetnika normiranca.

V ceni je vključena tudi uporaba online programa www.e-računi.com za izdajo računov in spremljanje poslovanja.

V primeru plačila za celo leto vnaprej (12 mesecev) cena samo 330 EUR + DDV.

 

Spoznajte več …

 

Reference

 

 

Sodelujemo predvsem z:

 

 • Samostojnimi podjetniki
 • Mikro, majhnimi privat podjetji (d.o.o.-ji)
 • odvetniki,
 • notarji,
 • zdravniki,

 

Svoje storitve nudimo na področju regije 01.

 

 

Zakaj izbrati ROHA, finančno in računovodsko svetovanje, d.o.o.?

 

STOPITE V STIK Z NAMI

Telefonska št.:

031/300-441

E-mail naslov:

rok@roha.si

 

Kvalitetne in zaupanja vredne storitve.