TRGOFON d.o.o.

TRGOFON d.o.o.

Dimičeva ulica

14

1000

LJUBLJANA

041 601 697

www.trgofon.com

Davčna št.SI38389401

DirektorŠTIBERNIK BORI

TRGOFON d.o.o.

Dimičeva ulica

14

1000

LJUBLJANA

041 601 697

www.trgofon.com

Davčna št.SI38389401

DirektorŠTIBERNIK BORI

Oddaj Povpraševanje

TRGOFON d.o.o.

STROKOVNOST, KVALITETA, NATANČNOST.

 

 

Računovodski servis Računovodska točka svojim strankam že več kot 15 let nudi strokovne in cenovno konkurenčne računovodske in knjigovodske storitve.

 

O podjetju

 

Nudimo računovodske storitve in knjigovodstvo za vsa mala in srednja podjetja, ki nimajo organiziranega računovodskega oddelka znotraj svojega podjetja. Naš računovodski servis storitve računovodstva nudi tudi vsem tistim podjetjem, ki želijo računovodske storitve (kot zunanje računovodstvo-outsourcing) v skladu z dvigom ravni strokovnosti, optimizacijo časa, stroškov podjetja ter odzivnostjo naročiti pri nas.

Računovodska točka – Računovodski servis in računovodstvo v Ljubljani vse storitve opravlja kakovostnostrokovno, natančnohitro in z največjo mero odgovornosti, saj je tudi nam v veliko veselje čimprej priti do vaših dobrih poslovnih rezultatov in kazalcev poslovanja.

Poleg računovodskih storitev v našem podjetju že skoraj 20 let nudimo tudi IT podporo. Našim strankam nudimo nakup in vzdrževanje računalniške in programske opreme po zelo konkurenčnih cenah. Takojšnjo odzivnost v primeru težav zagotavljamo tudi v tem segmentu opravljanja naših storitev, kar skupaj zagotovo predstavlja učinkovitejšo in celovitejšo ponudbo.

 

 

Profesionalno računovodsko svetovanje in ugodne cene računovodskih storitev

Poslovno okolje postaja vse bolj konkurenčno, zato je kakovostno računovodsko svetovanje še kako pomembno. Računovodstvo je sistem organiziranega evidentiranja, zbiranja in poročanja o finančnih transakcijah tistim, ki te informacije potrebujejo, z namenom, da poslovodstvu nudi pomoč pri reševanju problemov, iskanju možnosti, pripravi poslovnih načrtov, predlaganju alternativ, analiziranju doseženih rezultatov, natančnem zasledovanju dogajanj, ugotavljanju odmikov med načrtovanim in uresničenim …

Oglejte si seznam in cene računovodskih storitev.

Naš računovodski servis poleg računovodskega svetovanja nudi tudi individualno davčno svetovanje za pravne in fizične osebe s področja davka od dohodka pravnih oseb, dohodnine, davka na dodano vrednost, davčnega postopka, premoženjskih davkov in prispevkov za socialno zavarovanje …

Računovodski servis Računovodska točka vam nudi tudi računovodsko svetovanje v zvezi z začetkom opravljanja dejavnosti in pomoči pri izbiri ustrezne statusno pravne oblike, pri odpiranju podjetja, zaprtju dejavnosti, pri preoblikovanju iz ene statusno pravne oblike v drugo, svetujemo v zvezi z uporabo službenih osebnih vozil in koriščenjem drugih bonitet ter reševanje ostalih davčnih zagat, povezanih s poslovanjem.

 

Računovodske storitve

 

Računovodski servis Računovodska točka Ljubljana – pravo računovodstvo za vaš s.p.

Podjetja, zlasti novoustanovljena mikro in majhna podjetja, se morajo pri poslovanju pogosto prebijati skozi številne birokratske ovire. Njihove podatke in poslovna poročila morajo dobiti inštitucije, kot so davčna uprava, statistični urad in podobne državne ustanove. Čas je v poslovnem svetu eden izmed bistvenih dejavnikov uspešnega poslovanja, zato je nujno, da podjetja za opravljanje nalog porabijo čim manj časa in pridobijo čim več koristnih informacij. Ker sama največkrat nimajo organiziranih ustrezno razdeljenih funkcij znotraj podjetja, ki bi pokrivala posamezna področja poslovanja, je računovodski servis tisti, ki predstavlja glavni vir računovodskih informacij.

 

STORITVE: 

 

 • Vodenje registra osnovnih sredstev podjetja, prevrednotenje osnovnih sredstev ter obračunavanje amortizacije
 • Vodenje analitične evidence stroškov in prihodkov
 • Vodenje analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk)
 • Obračun zamudnih obresti, izpis opominov
 • Obračun davka na dodano vrednost (DDV) ter vodenje davčnih evidenc
 • Periodična računovodska-poslovna poročila po želji podjetja
 • Statistična poročila in poročila za banko Slovenije
 • Finančno in poslovno svetovanje (ocena poslovanja, bančni krediti, finančni ali poslovni najem…)
 • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na nepravilnosti
 • Obračun davka od dohodka iz dejavnosti za zasebnike ter obračun davka od dohodka pravnih oseb
 • Računovodska analizira poslovanja
 • Knjiženje vseh poslovnih dogodkov
 • Obračun socialnih prispevkov za zasebnike
 • Obračun drugih prejemkov fizičnih oseb: študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški (Omenjene pogodbe vam tudi sestavimo)
 • Vodenje blagajne
 • Obračun plač z nadomestili, materialnimi stroški in ostalimi dajatvami, izdelava poročil o plačah (1-ZAP/M, ZAP-STRU/L ) ter izdelava zahtevkov za refundacijo plač
 • Posredovanje podatkov o plači, plačanem prispevku in obdobju zavarovanja na obrazcih M-4/M-8 za potrebe ZPIZ
 • Opravljanje elektronskega plačilnega prometa
 • Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov)
 • Izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem (pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o računovodstvu, akt o sistematizaciji delovnih mest.)
 • Outsourcing računovodstva ozr. zunanje računovodstvo

 

Knjigovodstvo

 

 

Medtem ko je računovodstvo definirano kot skrb za vodenje računov, pa knjigovodstvo pomeni knjiženje v poslovne knjige. Vestno vodenje poslovnih knjig predstavlja osnovo dobrega poslovanja, knjigovodstvo pa nepogrešljivi element dela slehernega podjetnika. Knjigovodske evidence omogočajo oblikovanje računovodskih poročil za statistične in davčne potrebe. Obvezni evidenci v malih podjetjih sta glavna knjiga in evidenca osnovnih sredstev. Če podjetje posluje gotovinsko, pa tudi blagajniške evidence.

Podlaga za knjiženje poslovnih dogodkov je knjigovodska listina, npr. račun, dobavnica ali naročilnica, ki je tudi pisni dokaz o nastanku poslovnega dogodka. Glede na način vodenja poslovnih knjig ločimo enostavno in dvostavno knjigovodstvo. Med obema načinoma je razlika v beleženju zneska – enostavno ga zabeleži samo enkrat, dvostavno knjigovodstvo pa ga mora zapisati dvakrat. Samostojni podjetniki in druge fizične osebe se sami odločijo o vodenju knjigovodstva, kjer pa je pomembno izpolnjevanje nekaterih meril.

Spoznajte več…

 

 

E-računovodstvo

 

E računovodstvo omogoča dostop do vaših poslovnih podatkov preko spleta

E oz. spletno računovodstvo je namenjeno vsem, ki želite ažurne informacije, hkrati pa stremite k temu, da bi znižali stroške poslovanja. E računovodstvo omogoča boljši pregled nad vašim poslovanjem in hitrejšo komunikacijo s poslovnimi partnerji. Preko spleta boste lahko z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom varno dostopali do svojih poslovnih podatkov in tako v vsakem trenutku pregledovali podatke in jih obdelovali po svojih željah in za svoje potrebe.

E računovodstvo vam omogoča hitrejšo izdelavo vašega poslovnega načrta in ostalih poročil. E računovodstvo pa vključuje tudi:

 • elektronsko oddajo obrazcev;
 • svetovanje preko elektronske pošte s področja računovodstva in davčne zakonodaje in
 • shranjevanje poslovne dokumentacije s pomočjo skenerja – poslovna dokumentacija, npr. pogodba za vodenje računovodstva, je tako shranjena v elektronski obliki in hkrati služi kot elektronski arhiv izvirnih vsebin ter nam omogoča lažje komuniciranje z vami.

 

Spoznajte več…

 

 

Davčno svetovanje

 

Davčno svetovanje za fizične osebe ki opravljajo dejavnost ali podjetja omogoča velike prihranke in uspešno poslovanje. Seveda pa mora biti davčno svetovanje kakovostno in prvovrstno. Davčno načrtovanje zahteva individualno obravnavo stranke, vaš davčni svetovalec pa mora biti vedno seznanjen z najnovejšimi zakonodajnimi spremembami.

Naj namesto vas spremembe davčne zakonodaje spremlja vaš davčni svetovalec.

 

Davčno svetovanje si za uspešno poslovanje zagotovite še danes. Spoznajte več...

 

 

Cenik paketov

 

 

Reference

 

 • S podjetjem Trgofon d.o.o. smo v letu 2012 sklenili pogodbo za zunanje računovodske storitve. Pred tem smo imeli lastno računovodstvo, zato smo se precej bali potencialnih logističnih težav pri prenosu tako pomembnega področja dela na zunanjega partnerja. Z veseljem povem, da prenos računovodstva na podjetje Trgofon d.o.o. ni predstavljalo nobenih težav, prav tako pa od prehoda na zunanje računovodstvo vsi postopki tečejo tekoče in brez težav. Knjiženja in ostali računovodski postopki se izvajajo ažurno, potrebne podatke dobivamo, ko jih potrebujemo – hitro, podrobno in strokovno.
  Po dobrem letu ocenjujemo, da je bil prehod na zunanje računovodstvo, v sodelovanju s podjetjem Trgofon d.o.o. dobra odločitev, ki bi jo v podobni situaciji priporočili tudi drugim.

Uroš Plaznik, Direktor
Birox d.o.o.

 

 • Računovodski servis ( Računovodska točka ) se je izkazal kot izredno profesionalni servis tako, da se lahko popolnoma posvetimo svojemu delu saj vemo, da so »papirji« urejeni in pregledni. Odlikuje jih še hitra odzivnost in prijaznost. Priporočam vsem, ki zahtevajo ali potrebujejo nekaj več!

Boštjan Vidmar, Direktor
Pelston d.o.o.

 

 • S podjetjem Trgofon d.o.o. sodelujemo od naše ustanovitve leta 2011. Za nas skrbijo na področju računalniške opreme in računovodstva.
  Že ob pričetku našega poslovanja so se dokazali s pravimi nasveti in predlogi. Računalniško opremo so hitro dobavili ter kvalitetno priklopili. Na področju računovodstva nam je njihova strokovna pomoč zelo koristila, da smo ob ustanovitvi lažje zadostili vsem davčnim in ostalim predpisom in se tako brezskrbno posvetili svoji dejavnosti.
  Tako z zadovoljstvom sodelujemo še danes, so odzivni, strokovni in zelo korektni. Priporočam.

Robert Korez, Direktor
Agencija Protego d.o.o.

 

 

ZAKAJ MI?

 

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

Telefonska številka:

041 601 697

E-mail:

bori@trgofon.com

 

Zanesljivost in kakovost na vsakem vašem podjetniškem koraku.