ADOPTA d.o.o.

ADOPTA d.o.o.

Šlandrov trg

20

3310

ŽALEC

03/712-14-00

www.adopta.si

Davčna št.SI57949816

DirektorBoštjan Herodež

ADOPTA d.o.o.

Šlandrov trg

20

3310

ŽALEC

03/712-14-00

www.adopta.si

Davčna št.SI57949816

DirektorBoštjan Herodež

Oddaj Povpraševanje

 

ADOPTA d.o.o.

VAŠ ZANESLJIV PARTNER

 

 

O podjetju

 

V podjetju Adopta d.o.o. opravljamo računovodske storitve velikim, srednjim in malim družbam, pa tudi zasebnikom in društvom.

Imamo usposobljene sodelavce, ki se ves čas dodatno izobražujejo. Usmerjeni smo v nenehno izboljševanje poslovanja ter naše storitve prilagajamo specifičnosti vašega podjetja glede na dejavnost, način in obseg poslovanja. Naša prednost je, da vodimo računovodstvo z uporabo lastnih programskih rešitev, ki smo jih razvili v sodelovanju z uporabniki. Če želite,  lahko storitve opravljamo tudi na sedežu vašega podjetja ali pa on-line, kar pomeni, da imate vsak trenutek vpogled v vaše poslovanje.

 


 

Naše storitve obsegajo:

 

 • kontiranje in knjiženje dokumentov za temeljne poslovne knjige
 • analitično evidenco saldakontov
 • spremljanje terjatev in obveznosti z izpisi odprtih postavk
 • analitično spremljanje prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih
 • obračun obresti
 • vodenje knjige izdanih in prejetih faktur za potrebe DDV
 • obračun davka na dodano vrednost
 • seznam, amortizacijo in prevrednotenje osnovnih sredstev
 • izdelavo letnih računovodskih izkazov (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, davčna bilanca)
 • izdelavo medletnih bilanc
 • vodenje blagajne
 • obračun plač in drugih prejemkov delavcev
 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca
 • obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev
 • izdelavo poročil za Banko Slovenije
 • izdelavo poročila o plačah zaposlenih ZPIZ-u
 • materialno – blagovni obračun
 • izdelavo statistike finančnih računov
 • vodenje plačilnega prometa, predlogi kompenzacij, cesij, asignacij
 • obračun obresti
 • pripravo dokumentacije za pridobitev bančnih posojil
 • kontaktiranje z davčnimi organi
 • svetovanje pri vaši organizaciji poslovanja
 • druge svetovalne storitve, povezane z vašimi poslovnimi odločitvami

 

 

Sodelujemo predvsem z:

 

 • d.o.o. in samostojnimi podjetniki,
 • društvi,
 • zasebnimi in javnimi zavodi,
 • sindikati,
 • odvetniki,
 • notarji,

 

Svoje storitve nudimo na področju celotne Slovenije.

 

 

Nudimo vam tudi:

 

 • Celovite računovodske in knjigovodske storitve.
 • Davčno svetovanje.
 • Poslovno svetovanje.
 • Pomoč in svetovanje pri ustanovitvi, preoblikovanju, pripojitvi ter razdelitvi podjetja.
 • Kadrovsko svetovanje (prijave, odjave pogodbe, delovna dovoljenja).
 • Možnost prevzema dokumentacije na sedežu podjetja stranke.
 • Možnost izvajanja računovodstva na sedežu stranke.
 • Možnost elektronskega poslovanja (uporabljamo svoj lasten program).
 • Možnost elektronskega bančništva (plačevanje in izdajanje računov prek vseh bančnih programov).
 • Ostale visoko kvalitetne storitve s področja računovodstva, knjigovodstva ter davčnega svetovanja.
 • Programske rešitve.
 • Mobilno računalništvo.

 

 

ZAKAJ IZBRATI RAČUNOVODSKI SERVIS ADOPTA D.O.O.?

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

Adopta d.o.o., Šlandrov trg 20 -3310 Žalec

 

Telefonske št.:

03/712-14-00

 

E-mail naslova: 

info@adopta.si

barbara@adopta.si

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI IN PRIPRAVILI VAM BOMO KVALITETNO IN UGODNO REŠITEV ZA VAŠE POTREBE!