AVAL, računovodstvo, davki, finance, d.o.o., Koper

AVAL, računovodstvo, davki, finance, d.o.o., Koper

Pristaniška ulica

8

6000

Koper

+386 05 663 79 20

+386 41 737 176

+386 5 630 98 21

http://www.aval.si/

Davčna št.SI86166298

DirektorSTARIHA NATAŠA dipl. oec.

AVAL, računovodstvo, davki, finance, d.o.o., Koper

Pristaniška ulica

8

6000

Koper

+386 05 663 79 20

+386 41 737 176

+386 5 630 98 21

http://www.aval.si/

Davčna št.SI86166298

DirektorSTARIHA NATAŠA dipl. oec.

Oddaj Povpraševanje

Strokovnost, odgovornost, zanesljivost, ažurnost, zaupnost in izkušnje smo uspešno vgradili v našo že več kot 30 letno tradicijo.

 

 

Kdo smo, kakšni poslovni filozofiji sledimo, naše reference!

 

Podjetje AVAL d.o.o. smo ustanovili 7. februarja leta 1992  kar pomeni , da naše kakovostne storitve ponujamo trgu že več kot 30 let. Specializirani smo za vodenje knjigovodstva, računovodstva in davčno svetovanje mikro, majhnim in srednjim podjetjem v tuji in domači lasti , kakor tudi s.p.-jem, na območju Republike Slovenije. Ves čas, od ustanovitve, pa vse do današnjih dni, pridno in vztrajno, predvsem na osnovi strokovnosti in nenehnega izobraževanja zaposlenih, dobri organizaciji delovnih procesov, kvalitetni komunikaciji s pogodbeniki, komitenti in dobrih pogojih za delo zaposlenih, uspešno gradimo pozicijo našega podjetja na trgu. V podjetju AVAL d.o.o. nenehno težimo k uporabi moderne komunikacijske, programske in računalniške opreme, s čemer skrajšujemo čas obdelave računovodske dokumentacije, kakor tudi čas odzivnosti na vprašanja in potrebe naših komitentov, pogodbenih strank. Podjetje je v družinski lasti ni posluje v lastnih, lahko dosegljivih poslovnih prostorih, v poslovnem središču Kopra, na Pristaniški ulici 8.

 

 

Naj ob tej priložnosti naštejemo nekaj naših pomembnejših referenc:  

 

 • v mesecu juniju 2017 je direktorica podjetja AVAL d.o.o. po opravljenih zahtevnih strokovnih izpiti, pridobila naziv »strokovni vodja računovodskega servisa-certificirani računovodja, specialist«, ki ji ga je 12.10.2017 podelila Gospodarska zbornica Slovenije-Zbornica računovodskih servisov pri GZ Slovenije,
 • dne 26.10.2018 je direktorica podjetja AVAL d.o.o. uspešno opravila zahtevane izpite na »Davčni akademiji g. Ivana Simiča« in pridobila naziv »davčna svetovalka«,
 • leta 2013 smo prvič prejeli Mednarodni računovodski standard IS3402, ki smo ga leta 2017, v mesecu oktobru zopet pridobili,
 • že 16 let zapored, se našemu podjetju AVAL d.o.o. uspeva vpisati v »katalog certificiranih računovodskih servisov« Združenja računovodskih servisov pri Gospodarski zbornici Slovenije,
 • podjetje AVAL d.o.o. je že od samega začetka uvedbe tudi nosilec »Standarda izvajalcev računovodskih storitev« v Republiki Sloveniji«,
 • podjetje AVAL d.o.o. je zaradi odličnega poslovanja, že peto leto zapored prejemnik »Exellent small & medium enterprisess« Gospodarske zbornice Slovenije in bonitetne hiše Coface Slovenija.

 

 

 

Poslovno filozofijo podjetja AVAL d.o.o. in vizijo bodočega razvoja temeljimo na naslednjih izhodiščih: 

 

 • v središču naše poslovne filozofije je vedno bila in bo kakovost storitev, ki jih opravljamo za naše komitente, pogodbene partnerje,
 • v ospredju našega interesa je vedno bil in bo dolgoročen pogodbeni odnos, ki edini lahko zagotovi visoko stopnjo zadovoljstva, tako naročnika kakor tudi izvajalca storitev,
 • nenehno izobraževanje zaposlenih v podjetju AVAL d.o.o., je osnovni predpogoj za kakovostno obvladovanje pogosto spreminjajoče se zakonodaje in konkreten izogib nezaželeni rutini pri strokovnem delu. Tudi v bodoče bo podjetje AVAL d.o.o. z dodatnimi finančnimi vzpodbudami motiviralo izobraževanje zaposlenih , s ciljem nadaljnje rasti kakovosti storitev, ki jih podjetje ponuja trgu.

 

Kako smo v računovodskem servisu AVAL d.o.o. organizirani, kako opravljamo storitve za sedanje in bodoče komitente!

 

Smo računovodski servis srednje velikosti, zato se lahko prilagodimo skoraj da vsaki racionalni potrebi mikro, majhnih in srednjih podjetij oz. s.p.-jev, za katera smo specializirani. Če je računovodska dokumentacija ustrezno pripravljena in pravočasno prinesena, jo lahko poknjižimo danes za danes ali danes za včeraj, če je vaš interes drugačen, se lahko prilagodimo tudi vaši drugačni želji. S pomočjo hitre in zanesljive programske aplikacije, vam lahko zagotavljamo tekoči vpogled v stanje in spreminjanje poslovnih dogodkov v glavni knjigi vašega podjetja 24 ur dnevno, vse dni v letu, iz katere koli lokacije , kjer je dostop do internetne povezave zagotovljen. Pogodbene storitve v podjetju AVAL d.o.o. opravljamo natančno, strokovno in zakonito. Varnosti lastnih podatkov in podatkov naših komitentov, s katerimi upravljamo v našem podjetju, že od nekdaj posvečamo veliko pozornost. Pred zunanjimi napadi se branimo z dvojnim požarnim zidom in kakovostnim antivirusnim programom. Arhivske, varnostne kopije se kopirajo dnevno, na tri različne medije in štiri različne lokacije. V podjetju AVAL d.o.o. smo organizirani tako, da ima vsako podjetje, naša pogodbena stranka dve referentki. Pogodbeno delo torej poteka nemoteno, neglede na dopuste, bolniške, porodniške ali druge odsotnosti z dela. Veliko pozornost posvečamo tudi zaupnosti podatkov in poslovni tajni zaradi česar imamo z zaposlenci in zunanjimi pogodbeniki sklenjene ustrezne, ostre pogodbene klavzule. Vse do sedaj zapisano zagotavlja, da računovodska in davčna funkcija, ki jo v našem podjetju opravljamo za naše komitente, poteka stabilno brez stresov in zastojev. Seveda za takšno, torej kakovostno medsebojno sodelovanje, potrebujemo tudi pri vas , naših komitentih, dovolj strokovne in zavzete sodelavce, ki jih, v kolikor za to obstaja obojestranski interes, lahko tudi primerno usposobimo. Razmišljanje, kako še izboljšati in racionalizirati pogodbeno sodelovanje, je delnašega vsakdanjega delovnega procesa. Slednjo prakso poizkušamo uveljaviti povsod tam, kjer za to obstaja interes obeh pogodbenih partnerjev. V začetku leta 2015 smo v podjetju AVAL D.O.O. z nekaterimi našimi naprednejšimi komitenti začeli uvajati nov, modernejši način obdelave in izmenjave računovodskih podatkov. Ta pristop smo poimenovali »računovodske storitve z digitalno obdelavo in izmenjavo podatkov so lahko cenejše in hitrejše«, o čemer pišemo v nadaljnji vsebini predstavitve naših storitev.

Primernost naših kakovostnih storitev za potrebe vašega podjetja ali s.p.-j , ki jih za vas, sedanje in bodoče komitente, že več kot 30 let opravljamo v računovodskem servisu AVAL d.o.o., izvolite preveriti v nadaljnjem besedilu predstavitve.

 

 

Nudimo vam:

 

 • OBRAČUNI IN ODVODI DAVKOV – Zaradi odličnega poznavanje davčne zakonodaje, naše doslednosti ter upoštevanja rokov, lahko ponudimo našim strankam ter jim zagotovimo natančno in pravočasno oddajo obračunov.
 • OSEBNI DOHODKI IN OSTALI PREJEMKI – So del storitev, kjer se vsaki stranki maksimalno prilagodimo ter ji zagotovimo natančno in celostno rešitev, saj ves čas spremljamo tudi zakonodajo na tem področju.
 • DAVČNO SVETOVANJE – Vsekakor najodgovornejša storitev, ki zahteva ogromno preciznosti in znanj, ki jo že vrsto let uspešno opravljamo v korist naših partnerjev.

 

 

Davčno svetovanje podjetjem in s.p.-jem, sedanjim in bodočim komitentom računovodskega servisa AVAL d.o.o..

 

S strokovnim pristopom, nenehnim izobraževanjem, odličnim poznavanjem davčne zakonodaje in mnogoletnimi izkušnjami, nenehno težimo k čim nižji, a vendar zakoniti, davčni obremenitvi naših komitentov. Na področju davčnega svetovanje lahko za vas opravljamo naslednje storitve:

 • celostno svetujemo v zvezi z davčno politiko podjetij in s.p.-jev,
 • tekoče spremljamo in proučujemo davčno zakonodajo in s slednjo povezano računovodsko zakonodajo,
 • svetujemo v zvezi z morebitno problematiko med davčnim postopkom v primeru davčne inšpekcije FURS,
 • o spremembah davčne in računovodske zakonodaje pravočasno obveščamo odgovorne osebe zaposlene pri naših komitentih, katere po potrebi oz . dogovoru tudi usposabljam.

 

Storitve na področju zajemanja in odvoda davkov:

 

 • obračunavamo in izračunavamo ter vodimo potrebne evidence za davek na dodano vrednost in za ostale zakonsko predpisane davščine,
 • pripravljamo ustrezne obrazce in plačujemo davčne obveznosti skladno z dogovorom med pogodbenikoma,
 • pripravimo in na E- Davke oddamo DDV-O in rekapitulacijsko poročilo po postopku 42,
 • kontaktiramo s FURS, po pooblastilu naših komitentov in rešujemo zadeve povezane z davščinami, komitente povratno obveščamo z dogovorjenim,
 • tekoče povratno obveščamo naše komitente z izračunanimi davčnimi obveznostmi,
 • operativno sodelujemo v inšpekcijskih postopkih FURS, skladno z dogovorom in danimi pooblastili pogodbenikov komitentov,
 • prevzemamo v portal e- davki odložena sporočila FURS, za naše komitente, pogodbene stranke in jih o tem obveščamo, ter predlagamo rešitve.

 

 

Računovodske storitve podjetja AVAL d.o.o.:

 

 • izdelamo zaključni račun z vsemi prilogami,
 • izdelamo mesečne, vmesne bilance, lahko tudi po različnih vsebinskih oblikah in poudarkih, skladno z dogovorom ob naročilu,
 • vodimo glavno knjigo podjetij ali s.p.-jev po metodi dvostavnega knjigovodstva,
 • vodimo domače in tuje saldakonte kupcev in dobaviteljev,
 • opravljamo plačilni promet za komitente po dogovoru, ali pripravimo plačilno datoteko in jo posredujemo v ustrezno banko ali na naslov komitentu v plačilo,
 • vodimo seznam osnovnih sredstev in obračunavamo amortizacijo,
 • vodimo računovodstvo po stroškovnih mestih, stroškovnih nosilcih in projektih,
 • obračunavamo obresti po naročilu oz. dogovoru,
 • knjižimo in vodimo blagajne v domači, lahko tudi v tuji valuti,
 • izpišemo in odpošljemo željene podatke iz glavne knjige ali drugih programov, kateri se uporablja za spremljanje poslovanja vašega podjetja ali s.p.-ja,
 • izdelamo in odpošljemo poročila za potrebe Banke Slovenije, Ajpes ter ostalih institucij državne uprave, skladno z dogovorom,
 • pripravimo dokumentacijo in podatke za pridobitev bančnih posojil,
 • usposobljeni smo voditi računovodstvo tudi za »evropske projekte« (nepovratna sredstva itd.),
 • za vas lahko pripravimo pravilnike, sklepe in ostale akte povezane z računovodskim poslovanjem vašega podjetja,
 • za potrebe podjetij v tuji lasti, delujočih v Republiki Sloveniji, lahko pripravimo vmesne mesečne bilance ali poročila po tujih kontnih planih in jih z ustreznim pooblastilom vnesemo v ustrezen zbirni program, s katerim lastnik spremlja poslovanje svojih podjetij po svetu.

 

Računovodske storitve podjetja AVAL d.o.o. z digitalno obdelavo in izmenjavo podatkov so lahko cenejše in hitrejše.

 

V podjetju AVAL d.o.o. že vrsto let stremimo k kar najvišji stopnji avtomatizacije (digitalizacije) v procesih izmenjave in obdelave računovodskih podatkov, kateri se generirajo v pogodbenem sodelovanju med podjetjem AVAL d.o.o. kot izvajalcem pogodbenih storitev in našimi komitenti, naročniki pogodbenih storitev. Količina digitalno obdelanih in prenesenih podatkov je v praksi odvisna od posameznega komitenta in je zelo različna. Odvisna je predvsem od interesa posameznega podjetja, naročnika naših storitev, njegove strojne in programske opremljenosti in usposobljenosti njegovih kadrov. Osnovni predpogoj za kakovostno sodelovanje na digitaliziran način, je dovolj hitra internetna linija in seveda ustrezna oprema. Pomembno je tudi poudariti, da se s povečano stopnjo digitalne obdelave in izmenjave podatkov, poveča tudi odgovornost podjetja izvajalca, tako za varnost kot tudi za zaupnost podatkov, s katerimi slednji upravlja in jih arhivira v korist posameznega komitenta, naročnika storitev. Prednosti digitalnega načina prenosa in obdelave podatkov glede na klasičen, ročni način so predvsem: manj »ročnega knjigovodskega dela«, izogib podvajanja delovnih procesov, avtomatizirani prenosi, hitrejša obdelava podatkov, možnost hitrejše in kvalitetnejše priprave podatkov za odločanje. Navedene racionalizacije, lahko posledično pomenijo tudi nižjo ceno. V podjetju AVAL d.o.o. v okviru digitalne izmenjave in obdelave podatkov ter dokumentacije našim sedanjim in bodočim komitentom ponujamo:

 • možnost nenehnega on-line vpogledovanja v dnevno ažurirano glavno knjigo (GKW) komitenta,naročnika, ki jo za njegove potrebe vodimo v AVAL d.o.o.,
 • možnost avtomatskega prenosa izdanih in prejetih računov,
 • možnost oblikovanja in izpisovanja izdanih računov, skupaj z logotipom podjetja naročnika, na našem strežniku v ustreznem računovodskem programu,
 • možnost plačilnega prometa, po že pripravljenih datotekah iz naših programskih aplikacij na ustrezne banke, plačilni promet lahko za potrebe vašega podjetja opravljamo vidi v našem podjetju seveda po vaših navodilih,
 • možnost knjiženja prejetih računov na našem strežniku in v ustrezni računovodski program,
 • možnost vodenja materialnega knjigovodstva za eno skladišče na našem strežniku in v ustreznem programu za materialno poslovanje ,
 • možnost vodenja stroškovne ali drugih blagajn na našem strežniku in v ustreznem računovodskem programu,
 • možnost elektronske izmenjave podatkov o osebnih dohodkih in ostalih prejemkih.

 

 

Storitve na področju, obračunavanja osebnih dohodkov in ostalih prejemkov v podjetju AVAL d.o.o.:

 

 • spremljamo zakonodajo s področja osebnih dohodkov in ostalih prejemkov ter svetujemo v zvezi s slednjimi,
 • obračunavamo osebne dohodke, regrese za letne dopuste, 13. plače, božičnice, nagrade, skladno z dogovorom,
 • obračunavamo osebne dohodke zaposlence , ki opravljajo delo v Republiki Sloveniji, a so zaposleni v tujini,
 • obračunavamo pogodbe o delu, podjemne pogodbe, pogodbe o poslovodenju, prokuri, avtorske honorarje, in ostale prejemke fizičnin osebam,
 • pripravljamo morebitne vloge za refundacije boleznin, izpolnjujemo obrazce za kredite delavcev, obrazce za nadomestila zaposlenim in nezaposlenim,
 • sodelujemo in zastopamo naše komitente v inšpekcijskih postopkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • izdelujemo in odpošiljamo dohodninske obračune na FURS in h komitentom,
 • izvedemo prijavo novo zaposlenih delavcev na ZZZS preko E-vem točke.

 

Podjetjem, ki niso komitenti oz. pogodbeniki podjetja AVAL d.o.o., lahko na njihovo željo ponudimo naslednje storitve:

 

 • podjetjem in s.p.-jem svetujemo v zvezi s posameznimi davčnimi problemi, ki se pojavijo pri njihovem poslovanju,
 • svetujemo v zvezi z notranjim odkupom lastnih deležev,
 • pregledamo zakonitost in racionalnost organizacije računovodske in davčne funkcije v vašem podjetju oz. s.p.-ju, ter predlagamo rešitve,
 • svetujemo v zvezi s statusno pravno obliko podjetja glede na davčno zakonodajo (smiselnost preoblikovanja podjetij in s.p.-jev itd.) iz zornega kota optimiziranja davčne bilance v novo registriranih podjetjih ali s.p.-jih, kakovostno organiziramo računovodsko funkcijo,
 • na vašo željo opravimo preventivno kontrolo davčnega poslovanja, vas seznanimo z morebitnimi nepravilnostmi in vam predlagamo ugotovljenemu stanju primerne rešitev,
 • obračunavamo osebne dohodke in ostale prejemke,
 • ostale storitve s področja računovodstva, knjigovodstva ter davkov.

 

 

Naše prednosti:

 

Če želite o sodelovanju z nami izvedeti več, če bi morebiti želeli oddati povpraševanje: