Mateja Berložnik, s.p., M&B

Mateja Berložnik, s.p., M&B

Ulica Savinjske čete

3

3310

Žalec

051/344-434

www.mb-racunovodstvo.si

Davčna št.SI90059654

DirektorMateja Berložnik

Mateja Berložnik, s.p., M&B

Ulica Savinjske čete

3

3310

Žalec

051/344-434

www.mb-racunovodstvo.si

Davčna št.SI90059654

DirektorMateja Berložnik

Oddaj Povpraševanje

Mateja Berložnik, s.p., M&B

Dovolj veliki za vaše potrebe. Dovolj majhni za osebni pristop.

 

 

O nas

 

Mateja Berložnik, s.p., M&B smo dinamično zasnovan računovodski servis z bogatimi izkušnjami v računovodstvu in nudimo različnim oblikam podjetij, tako pravnim kot fizičnim osebam celostni nabor računovodskih storitev.

Osebni pristop nam omogoča, da uživamo visoko stopnjo zaupanja in dolgoročen odnos s strankami, zato nudimo storitve in nasvete po meri in potrebah naših naročnikov.

 

Spoznajte več …

 

 

Želite izvedeti več?

 

Računovodske storitve

 

 • vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige, itd.)
 • obračunavanje davka na dodano vrednost in z njim povezana vodenje evidenc in poročanje
 • obračun dohodkov iz zaposlitve (plače, prispevki, avtorski honorarji, najemnine, podjemne pogodbe…) in drugih prejemkov fizičnih oseb ter z njimi vezano poročanje
 • izdelava medletnih in zaključnih bilanc stanja in uspeha
 • izdelava zaključnih poročil (obračun davka od dohodkov pravnih oseb, obračun davka od dohodkov iz dejavnosti za samostojne podjetnike, bilance stanja, izkaz poslovnega izida, itd. za potrebe FURS-a in AJPES-a)
 • izpolnjevanje statističnih poročil za potrebe Statističnega urada RS
 • izdelava in izpolnjevanje poročil za potrebe AJPES-a
 • izdelava medletnih poročil po željah naročnika
 • obračunavanje obresti in izdelava IOP obrazcev, opominov, asignacij, kompenzacij
 • vodenje plačilnega prometa in opravljanje elektronskega plačilnega prometa
 • vodenje evidence osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • priprava izvršb
 • poročanje vezane knjige / Mini blagajna FURS
 • računovodstvo prevzamemo v celoti ali le delno
 • druge storitve po dogovoru z naročnikom

 

Davčno svetovanje

 

 • izbira statusne pravne oblike
 • izbira načina ugotavljanje davčne osnove (dejanski ali normirani odhodki)
 • izbira načina obračunavanja ddv (nastanek poslovnega dogodka ali plačana realizacija)
 • pravočasno načrtovanje davčnih posledic pri prenehanju poslovanja
 • testni izračun dohodnine in davka iz dohodkov pravnih oseb
 • optimizacija davčnih bilanc
 • uveljavljanje davčnih olajšav
 • preverjanje pravilnosti obračunov
 • priprava na obisk davčnih inšpektorjev
 • zastopanje v davčnih postopkih (komunikacija z davčnim organom)
 • izračun odloženih davkov
 • drugo svetovanje s področja dohodnine, davka od dohodkov pravnih oseb, prispevkov, trošarin…

 

 

Poslovno svetovanje

 

Svetujemo vam pri vzpostavitvi optimalnega poslovnega procesa, ki temelji na optimizaciji stroškov in storitvenega cikla:

 

 • optimizacija stroškov
 • analiza uspešnosti
 • določitev optimalnega obsega zaposlenih
 • analiza optimalne ravni dolžniškega financiranja
 • določitev optimalnega obsega zalog in drugo
 • izvedba ukrepov za izboljšanje likvidnosti
 • pomoč pri planiranju in razvoju poslovanja

 

Druge storitve

 

V našem podjetju smo se v času našega delovanja specializirali tudi za opravljanje administrativnih in drugih operativnih storitev za naše stranke

 

STRANKI PRILAGOJENE STORITVE

 

Vključujejo druge storitve računovodske narave in druge poslovne storitve kot so:

 

 • kadrovske storitve
 • administrativne storitve
 • priprava dokumentacije vezane na izvedbo alternativnih plačil (e-poboti, cesije, asignacije, posojila, krediti itd.)
 • finančno vodenje projektov
 • pomoč pri pridobivanju delovnih dovoljenj
 • pomoč pri ustanavljanju podjetja
 • obveščanje in opozarjanje na spremenjeno zakonodajo in iz nje izhajajoče obveznosti
 • elektronsko poslovanje – specialisti za program Vasco – na željo stranke nudimo tudi možnost uporabe drugih programov za elektronsko poslovanje
 • možnost prevzema dokumentacije na sedežu podjetja stranke
 • možnost izvajanja računovodstva na sedežu podjetja stranke
 • drugo glede na potrebe strank


 

Področje delovanja

 

Svoje storitve nudimo na področju celotne Slovenije.

 

Zakaj izbrati Mateja Berložnik, s.p., M&B? 

 

 

DELOVNI ČAS

Ponedeljek – sreda:   08:00 – 15:00

Četrtek:    08:00 – 11:00

Petek:   08:00 – 14:00

Sobota, nedelja in prazniki:    zaprto

 

TU SMO, DA PLEMENITIMO VREDNOST VAŠEGA POSLA.