RAČUNOVODSTVO BAN d.o.o.

RAČUNOVODSTVO BAN d.o.o.

Na jasi 31, 4290 Tržič; P.E. Loka 36

4290

Tržič

04/592-1160

041/356-107

racunovodstvo-ban.si

Davčna št.SI90442270

DirektorMOJCA BAN

RAČUNOVODSTVO BAN d.o.o.

Na jasi 31, 4290 Tržič; P.E. Loka 36

4290

Tržič

04/592-1160

041/356-107

racunovodstvo-ban.si

Davčna št.SI90442270

DirektorMOJCA BAN

Oddaj Povpraševanje

 

RAČUNOVODSTVO BAN d.o.o.

Računovodstvo po meri vsake dejavnosti. Za uspešno poslovanje.

 

 

 

O podjetju

 

Računovodstvu Ban d.o.o pomen računovodstva razumemo tudi kot skupen razvoj družbe.

Računovodstvo je posebna celota delov informacijskega podsistema, znotraj katerih se zbirajo, urejajo, obdelujejo, prikazujejo in shranjujejo v denarni merski enoti izraženi podatki ter prikazujejo in shranjujejo informacije o preteklih in prihodnjih poslovnih dogodkih, ki so povezani s poslovanjem podjetij.

Računovodstvo Ban vam zagotavlja podatke in informacije o poslovni in finančni uspešnosti vašega poslovanja ter podatke o vašem premoženjskem in finančnem stanju.

 

 

 

Kaj lahko storimo za vas?

 

 • Storitve vodenja temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige).
 • Storitve vodenja analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk).
 • Obračun davka na dodano vrednost (DDV).
 • Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ.
 • Obračun drugih prejemkov fizičnih oseb: študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški.
 • Vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije.
 • Obračun zamudnih obresti, izpis opominov.
 • Blagovno in materialno knjigovodstvo.
 • Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov).
 • Izdelava davčne bilance.
 • Periodična računovodska poročila in storitve po želji podjetja.
 • Izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem (pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o računovodstvu).
 • Priprava kompenzacij, asignacij in cesij.
 • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na računovodske nepravilnosti.
 • Druge računovodske storitve in svetovalne storitve (davčno svetovanje).

 

 

 

Storitve

 

Vodenje poslovnih knjig

 • vodenje poslovnih knjig po sistemu enostavnega in dvostavnega knjigovodstva
 • vodenje poslovnih knjig in zaključnih računov za zasebnike in pravne osebe
 • izdelava medletnih poslovnih rezultatov
 • strokovne in ažurne storitve (obveščanje o novitetah in morebitnih napakah)
 • možnost prevzema dokumentacije pri stranki

 

Računovodsko svetovanje

 • svetovanje o vsebini in obliki poslovodskih listin
 • svetovanje o izbiri vodenja poslovnih knjig ob začetku poslovanja
 • organizacija krogotoka poslovne dokumentacije
 • svetovanje o vodenju evidenc na področju gostinstva in trgovine

 

Podjetniško poslovanje

 • svetovanje pri priglasitvi samostojnih podjetnikov
 • priprava dokumentacije za priglasitev
 • izdelava poslovnih načrtov
 • svetovanje in priprava dokumentacije za subvencije, odobritve kreditov

 

Davčno svetovanje poslovanje

 • optimiziranje davčne osnove
 • planiranje davčnega rezultata med letom in v prihodnosti
 • svetovanje s področja DDV, dohodnine, dohodkov pravnih oseb
 • svetovanje s področja delovne zakonodaje

 

Računovodsko analiziranje

 • analiza glavnih računovodskih podatkov
 • analiziranje računovodski poročil

 

Kadrovsko svetovanje

 • nasveti in rešitve kadrovskih zadev
 • pogodbe o zaposlitvi prilagojene posebnostim in zahtevam delodajalca
 • sistemizacija delovnih mest
 • plačilni modeli

 

 

 

Kaj vam še nudimo?

 

 • Pomoč pri ustanovitvi, pripojitvi, razdelitvi in preoblikovanju podjetij.
 • Izvajanje računovodstva na sedežu podjetja stranke.
 • Prevzem dokumentacije na sedežu podjetja stranke.
 • Elektronsko poslovanje (program MIKRO ART).
 • Elektronsko bančništvo (plačevanje in izdajanje računov).
 • Ostala visoko kvalitetna dela s področja računovodstva, knjigovodstva ter davčnega svetovanja.

 

 

 

CENA RAČUNOVODSKIH STORITEV

 

Za ceno računovodskih storitev se dogovorimo na začetku sodelovanja na podlagi vaših posredovanih podatkov. Storitve se obračunavajo mesečno po sklenjeni pogodbi. Cena računovodskih storitev se spreminja samo po dogovoru.

 

 

Sodelujemo predvsem z:

 

 • mikro, majhnimi privatnimi podjetji (s.p.-ji, d.o.o.-ji),
 • odvetniki,
 • društvi,
 • notarji,
 • zdravniki, 
 • sindikati,
 • izvršitelji,
 • kmečkimi gospodinjstvi,

 

 

Zakaj izbrati RAČUNOVODSTVO BAN d.o.o.?

 

 

REFERENCE

 

 • Pri njih koristimo tudi davčno in drugo svetovanje. S strokovnostjo in predlogi smo zelo zadovoljni. Učinki v poslovanju so se hitro poznali.

Matej Mrak
Direktor, 3DMM

 

 • Eden od razlogov za naš »nasmeh« je tudi zadovoljstvo z izbranim računovodskim servisom. Podjetništvo je danes zahtevno in naporno, predvsem pa je potrebno nenehno izobraževanje in sledenje spremembam zakonodaje. Zaupanje v računovodske storitve podjetja Računovodstvo Ban nam omogoča, da se 100% posvetimo svojemu delu, računovodske skrbi pa prepustimo njim. Želimo si, da bo naše dolgoročno uspešno sodelovanje še vnaprej tako učinkovito, kot je bilo do sedaj.

Miha Koselj
Direktor, Koselj d.o.o.

 

 • Po več kot desetletju sodelovanja z Računovodsko družbo Ban zaradi dobrih izkušenj in zglednega sodelovanja, nisem imel pomislekov podati svoje reference. Skupaj z njimi rešujemo probleme, iščemo najboljše rešitve. Odlično obvladajo računovodstvo, hkrati pa me še obveščajo o vseh pomembnih spremembah iz zakonodaje.

Anton Dobre
Direktor, TGM d.o.o.

 

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

Telefonski št.:

04/592-11-60

041/356-107

E-mail naslov:

mojca.ban@siol.net

 

Z veseljem vam bomo pomagali.